Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin arviointi erityistilanteessa. Tilannetiedotus Opasnetissä Jouni Tuomisto, THL, Kuopio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin arviointi erityistilanteessa. Tilannetiedotus Opasnetissä Jouni Tuomisto, THL, Kuopio."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin arviointi erityistilanteessa. Tilannetiedotus Opasnetissä Jouni Tuomisto, THL, Kuopio

2 Avoin riskinhallinta: yleiskuva QRAQRA

3 Jaettu ymmärrys: määritelmä •Kahden ihmisen välillä on jaettu ymmärrys tietystä aiheesta silloin, kun molemmat osaavat selittää mitä toinen ajattelee asiasta ja miksi. •Määritelmän voi laajentaa ryhmään: –Jokainen osaa selittää mitä ajatuksia ja päätelmiä ryhmässä on asiasta. •Tätä ei tarvitse tietää yksilötasolla. –Käytännössä tarvitaan yhdessä tehty kirjallinen kuvaus jaetusta ymmärryksestä. –Omakohtainen testi: Onko minun ajatteluni kuvattu kirjallisessa kuvauksessa kaikilta olennaisilta osiltaan? Onko se käsitelty asianmukaisesti päätelmiä kirjoitettaessa?

4 Jaettu ymmärrys: kaavio •Pohjola MV et al: Food and Chemical Toxicology. 2011. In press.

5 Avoin arviointi erityistilanteissa: periaatteet •Heti avataan Opasnetiin sivu, jota käytetään ensisijaisena viestintäkanavana. •Sivulle sovitaan ylläpitäjä, joka vastaa siitä että sivu pysyy teknisesti ja luettavuudeltaan kunnossa ja sisältää kaiken ylläpitäjälle tuleen tiedon. •Vastuuviranomaiset laittavat (laitattavat) kaiken tietonsa sivulle luettavaksi. •Yleisölle annetaan mahdollisuus tuoda oma tietämyksensä sivulle. •Tarvittaessa pääsivu suojataan ja keskustelut käydään keskustelusivulla.

6 Opasnet-verkkotyötila

7 Opasnetin muokkaustila

8 Tärkeimmät wikin muotoilusäännöt •Avaa erityistilannesivu pikaisesti vain tekstin kopiointia ja tallennusta varten! •Kappalevaihto: kaksi rivivaihtoa peräkkäin •==Otsikko== •* Numeroimaton lista •# Numeroitu lista •: Kappaleen sisennys •’’’Lihavointi’’’ •Linkki toiseen Opasnet-sivuun: [[Sivun nimi]] •Linkki www-sivuun: [http://www.sivusto.fi/main.html]

9 Opasnetin kommentointikenttä

10 Musta ruutu, esityksen loppu

11 Tutkimuksen ja päätöksenteon rajapinnan murros •Perinteinen ajattelu: –Asiantuntija mallittaa monimutkaisia ilmiöitä omaksi (ja kollegoiden) tiedoksi. Viisastuttuaan hän osaa kirjoittaa yleistajuisia raportteja poliitikoille. –Asiantuntija ei osallistu politiikkaan (IPCC: me annamme tietoa, emme suosituksia). •Uusi ajattelu: –Mallitus on jaetun ymmärryksen luomista arvioimalla määrällisesti asioita yhdessä. –Poliittinen keskustelu on avointa hypoteesien esittämistä siitä, millä toimilla saavutetaan tavoitteita. –Toimiva yhteisö ei tarvitse T-P-rajapintaa. –Monet roolit säilyvät: tutkijan tehtävänä on osata asiat, poliitikon tehtävänä tehdä päätökset.

12 Keskeisiä periaatteita muutoksen edistämiseksi •Heti kaikki tieto tänne meille. •Tietomonopolit on murrettava, varsinkin päätöksentekoon vaikuttavan tiedon. •Vertaisarviointi tehdään jälkikäteen – jos asia osoittautuu tärkeäksi. •Yhtä asiaa koskeva tieto pistetään aina yhteen ja samaan paikkaan (tieteen Wikipedia). •Tieteen menetelmä = avoin kriittinen keskustelu hypoteesien vahvuuksista ja hylkäämisestä pitää ottaa käyttöön –Tieteessä (milloin sinun oman julkaisusi hypoteeseja on julkisesti hylätty kriittisen keskustelun tuloksena?) –Politiikassa (on tyhmää äänestää faktoista). •Kaikelle tiedolle yhtenäinen, avoin tietorakenne.

13 An example of an open assessment •Health impact of radon in Europe

14 An example of a variable in a model

15 An example of a statement and resolution of a discussion •Is Pandemrix a safe vaccine?

16 Opasnet: verkkotyötila avointen arviointien ja jaetun ymmärryksen luomiseen •Opasnet-wiki: käyttöliittymä osallistumiseen ja kaikkiin toiminnallisuuksiin. •Keskustelu- ja kommentointisivut: keskustelua varsinaisesta •Opasnet-kanta: tietokanta kaikenlaisen taulukkodatan tallentamiseen ja käyttämiseen. •R-tools: tilasto- ja laskentaohjelma R kaikkeen laskentaan ja tulosten kuvaamiseen. •Opasnet-tiedosto: tiedostonhallintajärjestelmä taustadokumenteille ja muille tiedostoille.

17 How Opasnet helps in assessments •https://docs.google.com/drawings/d/1f1s 1drjo8qMJ- vWR3BQgsfRbH2DO0E43Xb01eRddWc g/edit?hl=en_GB&authkey=CN_oqbYK& pli=1https://docs.google.com/drawings/d/1f1s 1drjo8qMJ- vWR3BQgsfRbH2DO0E43Xb01eRddWc g/edit?hl=en_GB&authkey=CN_oqbYK& pli=1

18 Avoimen saatavuuden periaate •Tieto jostakin ilmiöstä on avoimesti saatavilla jos ja vain jos –kadunmies voi kymmenessä minuutissa löytää ja vartissa ymmärtää tieteellisesti pätevän, ajankohtaisen kuvauksen ilmiön tilasta ja kuvauksen siitä, miten tilanne muuttuisi jos ilmiön jonkin syytekijän vaikutus muuttuisi, ja –sama tieto on koneluettavassa muodossa standardirajapinnan yli internetissä vapaan käyttöoikeuden piirissä.


Lataa ppt "Avoin arviointi erityistilanteessa. Tilannetiedotus Opasnetissä Jouni Tuomisto, THL, Kuopio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google