Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveysvaikutusten arviointi Minera-hankkeessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveysvaikutusten arviointi Minera-hankkeessa"— Esityksen transkriptio:

1 Terveysvaikutusten arviointi Minera-hankkeessa
Jouni Tuomisto, THL, Kuopio

2 Mitä on ympäristöterveysvaikutusten arviointi
Tarkastellaan jostakin toiminnasta ympäristöön pääseviä aineita (esim. savu) ja fysikaalisia tekijöitä (esim. melu). Arvioidaan näiden altisteiden aiheuttamia terveysvaikutuksia väestössä. Erityisesti tarkastellaan erilaisten (suunniteltujen) toimenpiteiden vaikutuksia altistumiseen ja terveyteen.

3 Terveysvaikutusarvioinnin mallikaavio
Terveysvaikutusi,j,k ~ Altistumineni * Annosvastei,j * Taustasairastuvuusj,k * Väestön kokok i = altiste j = sairaus k = väestöryhmä

4 Vaikutus-arviointi vaikutus-kaaviona (esimerkki)
Päivi Kauppila, Marja Liisa Räisänen ja Sari Myllyoja: Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. Suomen Ympäristö 29/2011.

5 Ympäristöstä aiheutuva tautikuorma

6 Tautikuorman syyosuudet (ympäristö)

7 Tautikuorma eri maissa: ympäristöstä johtuva ja kaikki

8 Mineran keskeisiä kysymyksiä terveyden kannalta
Keskeiset päästöt metallikaivosten terveysvaikutuksiin liittyen Pöly ja savu (erityisesti pienhiukkaset) Melu Hajut Metallit Keskeiset altistusreitit Ilman kautta leviäminen Pohja- ja pintavedet Miten arvioidaan päästöt ennen toiminnan aloittamista?

9 Mitä Minera-hanke tuottaa?
Ohjeistusta terveys- ja ekologisten vaikutusarviointien tekemiseen. Tapausesimerkkejä. Laskentamalleja eri osa-alueiden määrälliseen arviointiin. Mahdollisuuden tehdä ja jakaa omia, tapauskohtaisia arviointeja. Mahdollisuuden kerätä arviointeihin liittyvää palautetta ja kommentteja.  Kaikki tämä internetissä online. Avoimuus ja jakaminen!

10 Mineran tuotosten aikataulu
Joitakin toiminnallisuuksia on jo nyt vapaasti käytettävissä: Verkkotyötila (Opasnet: ) Esimerkkejä terveysvaikutusarvioinneista muista aiheista (radon sisäilmassa, helleaallot, sikainfluenssa…). Luonnos kaivoksen pölypäästöjen laskentamallista. Toiminnallisuuksia, ohjeistusta ja laskentamoduleita lisätään koko ajan. Mineran päätuotteet kaivoksiin liittyen käytettävissä loppuvuodesta 2012. Jatkokehitystä tehdään muissa projekteissa.

11 Esimerkki päästölaskennasta: hihnakuljetusten pölypäästöt

12 Esimerkki päästö-laskennasta: hihna-kuljetusten pölypäästöt: laskenta

13 Hihnakuljetusten pölypäästöt: tuloksia

14 Hihnakuljetusten pölypäästöt: laskentamalli

15 Kotiinvientiviesti Mineran työtä voi testata, kommentoida ja ehdottaa parannuksia netissä:

16 Mineran pääsivu http://fi.opasnet.org/fi/Minera

17

18 Avoin riskinhallinta: yleiskuva
Q R A

19 Jaettu ymmärrys: määritelmä
Kahden ihmisen välillä on jaettu ymmärrys tietystä aiheesta silloin, kun molemmat osaavat selittää mitä toinen ajattelee asiasta ja miksi. Määritelmän voi laajentaa ryhmään: Jokainen osaa selittää mitä ajatuksia ja päätelmiä ryhmässä on asiasta. Tätä ei tarvitse tietää yksilötasolla. Käytännössä tarvitaan yhdessä tehty kirjallinen kuvaus jaetusta ymmärryksestä. Omakohtainen testi: Onko minun ajatteluni kuvattu kirjallisessa kuvauksessa kaikilta olennaisilta osiltaan? Onko se käsitelty asianmukaisesti päätelmiä kirjoitettaessa?

20 Jaettu ymmärrys: kaavio
Pohjola MV et al: Food and Chemical Toxicology In press.

21 Tutkimuksen ja päätöksenteon rajapinnan murros
Perinteinen ajattelu: Asiantuntija mallittaa monimutkaisia ilmiöitä omaksi (ja kollegoiden) tiedoksi. Viisastuttuaan hän osaa kirjoittaa yleistajuisia raportteja poliitikoille. Asiantuntija ei osallistu politiikkaan (IPCC: me annamme tietoa, emme suosituksia). Uusi ajattelu: Mallitus on jaetun ymmärryksen luomista arvioimalla määrällisesti asioita yhdessä. Poliittinen keskustelu on avointa hypoteesien esittämistä siitä, millä toimilla saavutetaan tavoitteita. Toimiva yhteisö ei tarvitse T-P-rajapintaa. Monet roolit säilyvät: tutkijan tehtävänä on osata asiat, poliitikon tehtävänä tehdä päätökset.

22 Keskeisiä periaatteita muutoksen edistämiseksi
Heti kaikki tieto tänne meille. Tietomonopolit on murrettava, varsinkin päätöksentekoon vaikuttavan tiedon. Vertaisarviointi tehdään jälkikäteen – jos asia osoittautuu tärkeäksi. Yhtä asiaa koskeva tieto pistetään aina yhteen ja samaan paikkaan (tieteen Wikipedia). Tieteen menetelmä = avoin kriittinen keskustelu hypoteesien vahvuuksista ja hylkäämisestä pitää ottaa käyttöön Tieteessä (milloin sinun oman julkaisusi hypoteeseja on julkisesti hylätty kriittisen keskustelun tuloksena?) Politiikassa (on tyhmää äänestää faktoista). Kaikelle tiedolle yhtenäinen, avoin tietorakenne.

23 An example of an open assessment
Health impact of radon in Europe

24 An example of a variable in a model

25 An example of a statement and resolution of a discussion
Is Pandemrix a safe vaccine?

26 Opasnet: verkkotyötila avointen arviointien ja jaetun ymmärryksen luomiseen
Opasnet-wiki: käyttöliittymä osallistumiseen ja kaikkiin toiminnallisuuksiin. Keskustelu- ja kommentointisivut: keskustelua varsinaisesta Opasnet-kanta: tietokanta kaikenlaisen taulukkodatan tallentamiseen ja käyttämiseen. R-tools: tilasto- ja laskentaohjelma R kaikkeen laskentaan ja tulosten kuvaamiseen. Opasnet-tiedosto: tiedostonhallintajärjestelmä taustadokumenteille ja muille tiedostoille.


Lataa ppt "Terveysvaikutusten arviointi Minera-hankkeessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google