Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasarminmäki Living Lab ”Tarjoama”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasarminmäki Living Lab ”Tarjoama”"— Esityksen transkriptio:

1 Kasarminmäki Living Lab ”Tarjoama”

2 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 5 4 3 2 1 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO L I V I N G L A B Voisiko kouvolalainen kuntapalveluiden käyttäjäkin olla mukana kehittämistyössä?  KyAMK | LL - miniseminaari

3 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 1 2 3 4 5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO TOIMEKSIANTAJAN n rooli KASARMINMÄKI LIVING LAB - tarjoama työryhmän orientaatio alustava tehtävänmäärittely alustava aikataulutus kohderyhmäkontaktit osallistujien hankinta analyysi(t) tehtävänmäärittely/brief käyttäjäkokemuksen keruu kyselytutkimukset haastattelut observointi suunnittelu toteutus analyysimateriaalin valmistelu (ja analysointi) aikataulutus KyAMK | LL - miniseminaari

4 Perehtyminen ja tiedonkeruu : Vaihe 1
Opetuksen projekti KDB = Kymidesign & Business – yksikkö Yleiset edellytykset Riittävän varhainen ennakkosuunnittelu Toteutus lukukausien aikana Nopea projektin käynnistys Aikataulu ei sidottu opetukseen eikä lukukauteen (toteutukset myös opiskelijoiden lomakausina) Toteuttajat 1 – 2 vuosikurssin opiskelijat sote, kulttuuri, liiketalous ja/tai monialainen Työharjoittelijat Ja/tai palkattu projektihenkilöstö ( = opiskelijat) Ohjaus Opettajaohjaus Tilaajaohjaus Projektipäällikkö Ohjaava opettaja Valmistumisvaiheessa oleva/t opiskelijat Kesto 1 – 2 jaksoa = 8 – 16 vk. 1 – 1.5 kk Kustannukset Materiaalikulut Matka ja majoituskulut Hallintokulut Ohjauksen palkat (projektipällikö ja/tai opettaja ohjaaja) Opiskelijoiden palkkakulut + vastaavat kulut kuin opetuksen projekteissa Tuotos Tutkimusraportti/ selvitykset Mahdolliset alustavat analyysit KyAMK | LL - miniseminaari

5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 1 2 3 4 5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO TOIMEKSIANTAJA KASARMINMÄKI LIVING LAB analyysi(t) valinta hyväksyntä jatkotoimien määrittely suunnitteluprosessi ja -työpajat järjestelyt organisointi suunnittelu sekä prosessin että sisällön tuotosten mahd. esikarsinta koostaminen dokumentointi presentaatio(t) asiakkaalle KyAMK | LL - miniseminaari

6 Ideointi: vaihe 2 Opetuksen projekti
KDB = Kymidesign & Business – yksikkö Yleiset edellytykset Vaihe 1. raportit Riittävän varhainen ennakkosuunnittelu Toteutus lukukauden aikana Nopea projektin käynnistys Aikataulu ei sidottu opetukseen eikä lukukauteen (toteutukset myös opiskelijoiden lomakausina) Toteuttajat 2. tai 3. vuosikurssin muotoilun opiskelijatiimi Mahdollinen taustatiimi (sote, tekniikka, liiketalous) Työharjoittelijat Ja/tai palkattu projektihenkilöstö (opiskelijat) Ohjaus Opettajaohjaus Tilaajaohjaus Projektipäällikkö Ohjaava opettaja Valmistumisvaiheessa oleva/t opiskelijat Kesto 1 – 2 jaksoa = 8 – 16 vk. 1 – 1.5 kk Kustannukset Materiaalikulut Matka ja majoituskulut Hallintokulut Ohjauksen palkat (projektipällikö ja/tai opettaja ohjaaja) Opiskelijoiden palkkakulut + vastaavat kulut kuin opetuksen projekteissa Tuotos Palvelu/tuotekonsepti ideoita arvioitavaksi KyAMK | LL - miniseminaari

7 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 1 2 3 4 5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO TOIMEKSIANTAJA KASARMINMÄKI LIVING LAB analyysi(t) valinta hyväksyntä jatkotoimien määrittely kohta 2 +: valittujen ideoiden jatkokehitys alustava mallintaminen protot skenaariot testaus käyttäjäpalaute kyselytutkimukset haastattelut observointi suunnittelu toteutus analyysimateriaalin valmistelu (ja analysointi) KyAMK | LL - miniseminaari

8 Tuotekehitys: Vaihe 3 Opetuksen projekti
KDB = Kymidesign & Business – yksikkö Yleiset edellytykset Vaihe 1 ja 2 Vaihe 1. ja 2 Toteuttajat 2. tai 3. vuosikurssin muotoilun opiskelijatiimi mahdollinen taustatiimi (sote, tekniikka, liiketalous) Työharjoittelijat Ja/tai palkattu projektihenkilöstö (opiskelijat) Opinnäytetyöntekijä Ohjaus Opettajaohjaus Tilaajaohjaus Projektipäällikkö Ohjaava opettaja Valmistumisvaiheessa oleva/t opiskelijat Kesto 1 – 2 jaksoa = 8 – 16 vk. 1 – 1.5 kk Kustannukset Materiaalikulut Matka ja majoituskulut Hallintokulut Ohjauksen palkat (projektipällikö ja/tai opettaja ohjaaja) Opiskelijoiden palkkakulut (tai stipendi ) + vastaavat kulut kuin opetuksen projekteissa Tuotos Alustavat skenaariot/protot Testaus/Käyttäjäpalautteet Analyysimateriaalit KyAMK | LL - miniseminaari

9 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 1 2 3 4 5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO TOIMEKSIANTAJA KASARMINMÄKI LIVING LAB analyysi(t) valinta hyväksyntä jatkotoimien määrittely kohta 2 +: valitun konseptin viimeistely lopullinen mallintaminen tuotekonseptin määrittely palveluprosessikuvaus protot skenaariot testaus käyttäjäpalaute kyselytutkimukset haastattelut observointi suunnittelu toteutus analyysimateriaalin valmistelu (ja analysointi) dokumentointi KyAMK | LL - miniseminaari

10 Viimeistely: Vaihe 4 Opetuksen projekti
KDB = Kymidesign & Business – yksikkö Yleiset edellytykset Vaihe 1, 2 ja 3 Toteuttajat 3. ja/tai 4. vuosikurssin muotoilun opiskelijatiimi mahdollinen taustatiimi (sote, tekniikka, liiketalous) Työharjoittelijat Ja/tai palkattu projektihenkilöstö (opiskelijat) Opinnäytetyön tekijä Ohjaus Opettajaohjaus Tilaajaohjaus Projektipäällikkö Ohjaava opettaja Valmistumisvaiheessa oleva/t opiskelijat Kesto Noin. 1 jaksoa = 8 vk. Noin 3 – 5 vk. Kustannukset Materiaalikulut Matka ja majoituskulut Hallintokulut Ohjauksen palkat (projektipällikö ja/tai opettaja ohjaaja) Opiskelijoiden palkkakulut + vastaavat kulut kuin opetuksen projekteissa Tuotos Viimeistelty konsepti Prosessikuvaus Protot/skenaariot Testaus Analyysi Dokumentit KyAMK | LL - miniseminaari

11 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU
Living Lab tarjoama kehitysprosessin vaiheissa 1 2 3 4 5 PEREHTYMINEN JA TIEDONKERUU IDEOINTI TUOTEKEHITYS VIIMEISTELY KÄYTTÖÖNOTTO TOIMEKSIANTAJA KASARMINMÄKI LIVING LAB analyysi(t) valinta hyväksyntä jatkotoimien määrittely testaus käyttäjäpalaute kyselytutkimukset haastattelut observointi suunnittelu toteutus analyysimateriaalin valmistelu (ja analysointi) KyAMK | LL - miniseminaari

12 Valmis tuote tai palvelu: Vaihe 5 Opetusprojekti
KDB = Kymidesign & Business – yksikkö Yleiset edellytykset Vaiheet 1,2,3 ja 4 Toteuttajat 1 – 3 vuosikurssin opiskelijat Sote, kulttuuri, liiketalous ja/tai monialainen Työharjoittelijat Ja/tai palkattu projektihenkilöstö (opiskelijat) Ohjaus Opettajaohjaus Tilaajaohjaus Projektipäällikkö Ohjaava opettaja Valmistumisvaiheessa oleva/t opiskelijat Kesto Sovitusti Analyysit noin 1 jakso = 8 vk Analyysit noin 1 kk. Kustannukset Materiaalikulut Matka ja majoituskulut Hallintokulut Ohjauksen palkat (projektipällikö ja/tai opettaja ohjaaja) Opiskelijoiden palkkakulut + vastaavat kulut kuin opetuksen projekteissa Tuotos Testiraportti Käyttäjäraportti ja analyysi KyAMK | LL - miniseminaari

13 LivingLab toiminnalla kehitetään ja parannetaan ihmisten arkea.
Living Lab:in hyödyt kehittämisessä Living Labin päämääränä on päästä läheiseen vuorovaikutukseen todellisten käyttäjien kanssa heidän todellisessa käyttötilanteissaan ja sen kautta tunnistaa, kehittää, kokeilla ja hioa ratkaisuja parempiin palveluihin ja tuotteisiin. LivingLab toiminnalla kehitetään ja parannetaan ihmisten arkea. Palaute käyttäjiltä on suoraa ja jatkuvaa Voisiko kouvolalainen kuntapalveluiden käyttäjäkin olla mukana kehittämistyössä?  KyAMK | LL - miniseminaari

14 Kiitos! Kouvolan kaupunginpalveluja kehitetään jatkuvasti käyttäjien/kuntalaisten kokemuksen ja tiedon avulla. Kaikki käyttäjäryhmät voivat vaikuttaa palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Ihmeen ihana kaupunki

15 Kiitos!


Lataa ppt "Kasarminmäki Living Lab ”Tarjoama”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google