Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

tehokkaampi tapa toimia!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "tehokkaampi tapa toimia!"— Esityksen transkriptio:

1 tehokkaampi tapa toimia!
Talousosasto Design – tehokkaampi tapa toimia! Marita Äikäs

2 Staria – aktiivinen uudistaja
Riippumaton Suomalainen Oyj Liikeidea Talousosastojen kehittäminen sekä ulkoistus- ja tietojärjestelmäratkaisut Asiantuntijayritys Kumppani, joka aidosti kehittää asiakkaan toimintaympäristöä Starian toimintamalli Integroidut modernit järjestelmäratkaisut Tehokkaat talousprosessit ja sähköiset, mobiilit toimintatavat Osaava ja sitoutunut henkilöstö Senior ammattilaisia; 5-15 vuoden kokemus vaativista liiketoimintaratkaisuista

3 Staria – asiakasratkaisut
Talousosastoratkaisut Järjestelmäratkaisut Design - prosessien ja menetelmien kehittäminen Talousosasto Palkkahallinta Express käynnistys Toiminnanohjaus, ERP Talousohjaus Henkilöstöhallinta Sähköinen ostolaskujen käsittely Kumppanuus

4 Talousjohdon arkea Valmistuuko kuukausiraportointi Uuden järjestelmän
ajoissa? Uuden järjestelmän valinta edessä Sähköiset prosessit pitäisi luoda Palkanlaskija jää pitkälle sairaslomalle, mistä sijainen? Tekevätkö oikeat ihmiset oikeita asioita? Talousosaston ylläpito tuhlaa rahaa ja resursseja Talousosaston henkilöstön koulutus Yrityskauppa tulossa, talousosasto pulassa

5 Talousosasto Design – kehittämisen ja uudistamisen vaivattomuus
Parhaat toimintatavat ja jatkokehityssuositukset Tavoitetilan määrittely Konkreettinen suunnitelma Ulkopuolisen näkemys kehityskohteista Pikaparannusehdotukset Selkeä kuva parhaista käytännöistä

6 Talousosasto Design -projektin vaiheet
käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Tiedon keruu Prosessien ja tietovirtojen analyysi Tehokkuuden analysointi Kehityskohtien tunnistaminen ja analysointi Kehityspolun luominen

7 Ymmärrys nykyisyydestä ja näkemys tulevasta
projektin tavoitteiden ja laajuuden tarkennus projektisuunnitelman laadinta resurssisuunnitelman laadinta talous- ja henkilöstöpalvelujen visio kehitettävien prosessien ja tehtävien määrittely Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Projektin käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Menetelmät Käynnistyskokous (kick-off) Focus-haastattelut Projektin johtaminen

8 Ymmärrys nykyisyydestä ja näkemys tulevasta
Vaihe 1 Toimintaperiaatteet ja prosessit Organisointi ja organisaatio Sidosryhmät Tietojärjestelmät Raportointi Ongelmat ja mahdollisuudet Pikaparannuskohteet Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Projektin käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Menetelmät Avainhenkilöhaastattelut Sidosryhmähaastattelut Workshop Dokumenttien läpikäynti Projektin johtaminen

9 Ymmärrys nykyisyydestä ja näkemys tulevasta
Vaihe 1 Vaihe 2 Tulevaisuuden toteutusvaihtoehdot Säästöpotentiaalit Kustannus- ja hyötyanalyysit Tietotekniikkaratkaisun vaihtoehdot Prosessien tavoitteiden määrittely Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Projektin käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Menetelmät Focus-haastattelut Pienryhmätyöskentely Vaihtoehtojen kartoitus ja läpikäynti Projektin johtaminen

10 Ymmärrys nykyisyydestä ja näkemys tulevasta
Toteutusvaihtoehdon valinta ja tavoitetila-prosessien kuvaus Roolien ja vastuiden määrittely Työnkuvien määrittely Järjestelmätarpeiden määrittely ”Ongelmat ja mahdolli-suudet”: ratkaisueh-dotukset Pikaparannuskohteiden toteutuksen suunnittelu Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Projektin käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Menetelmät Workshop Dokumentointi Johdon hyväksyntä Projektin johtaminen

11 Ymmärrys nykyisyydestä ja näkemys tulevasta
Toteutuksen tehtävien tunnistus Toteutuksen aikataulu Pikaparannuskohteiden käynnistys Resurssointi Kustannushyötylaskelmat Riskianalyysi Käyttöönotto- ja viestintä-suunnitelman teko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Projektin käynnistys Nykytilan kuvaus Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Käyttöönotto- suunnitelma Projektin johtaminen

12 Prosessien kehittäminen
Design projektin vaiheet ja aikataulutus Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Projektin käynnistys Nykytilan ymmärtäminen Kehittämis- vaihtoehtojen tarkastelu Tavoitetilan määrittely Muutos- prosessi 1- 3 päivää 1- 3 päivää 1- 3 päivää 1- 3 päivää 3-6 kuukautta Projekti- suunnitelma Prosessien kehittäminen Prosessien kuvaaminen Tavoitteiden kuvaaminen ja mittarien asettaminen Muutoksen toteutus Prosessien määrittely Roolien ja vastuiden määrittely Tietojärjestelmien tarvekartoitus Tehtävien ja toimintojen määrittely Pikaparannuskohteet Uuden toimintamallin täsmennys Hyötyjen kotiuttaminen

13 Designista ulkoistukseen
Palvelun aloitus Henkilöstön koulutus Toteutus ja testaus Palvelu- ja järjestelmäratkaisun valinta Talousosasto Design Nykytilan ymmärtäminen Konkreettinen tavoitesuunnitelma

14 Staria kumppanuus Nykytilan kehittäminen Taloushallinnon visio
ja kriittiset menestystekijät Taloushallinnon tavoitetila Rakenne ja ohjaus Taloushallinnon kehittäminen verrattuna liiketoiminnan kehittämiseen Taloushallinnon roolien ja vastuiden selkeys Prosessit Talousprosessien yhteensopivuus ja selkeys Prosessien kehittäminen Järjestelmät Järjestelmien ominaisuuksien hyödyntämisen taso Kustannukset Taloushallinnon kokonaistehokkuus Kriittiset menestystekijät Liiketoiminnan päätöksenteon tukeminen ja ohjaaminen kustannustehokkaasti. Yhtenäiset talousprosessit ja niitä tukevat tehokkaat integroidut tietojärjestelmät osana liiketoimintaprosesseja. Liiketoiminnan ja taloushallinnon sitoutuminen taloushallinnon yhteiseen tavoitetilaan. Osaava ja palveleva taloushenkilöstö Rakenne ja ohjaus Entistä tiiviimpi yhteistoiminta liiketoiminnan kanssa Liiketoiminnan ja johdon tukeminen Tuottaa luotettavaa, päätöksentekoa tukevaa talousinformaatioita oikea aikaisesti sovitussa muodossa Prosessit Tehokkaat ja yhteisiä tavoitteita tukevat talousprosessit Talousprosessit osana pitkiä liiketoimintaprosesseja Järjestelmät Operatiivisiin prosesseihin integroidut talousjärjestelmät Talousjärjestelmät tukevat liiketoimintaprosesseja Kustannukset Optimaalinen hinta-/laatusuhde Tavoitetila ohjaa kokonaistehokkuu-teen, kustannustehokkuuteen ja –säästöihin Tuotamme tänään liiketoiminnan huomenna haluaman tiedon.

15 Asiakasreferenssejä… kasvuyrityksiä, keskisuuria yrityksiä sekä pörssiyhtiöitä
Bob Helsinki Upcast Oy

16 Yhdessä onnistumme! Esitys myös www.staria.fi


Lataa ppt "tehokkaampi tapa toimia!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google