Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen 18.3.2009/MU.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen 18.3.2009/MU."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen 18.3.2009/MU

2 Ensimmäisen tason valvonta Suomessa • Varmennetaan kunkin tuensaajan ilmoittamien menojen laillisuus ja asianmukaisuus - jokainen maksatushakemus tarkastetaan (100 % varmennus) - paikanpäällä tapahtuva varmennus • Suomessa ns. hajautettu tarkastuskäytäntö - valvontatoiminnan suorittaa hankkeen esittämä tilintarkastaja (JHTT, KHT tai HTM) - jokainen projektipartneri kilpailuttaa tilintarkastajan tai voi olla myös partnereiden yhteinen tilintarkastaja - tilintarkastaja ja projektipartneri hakevat hyväksyntää yhdessä työ- ja elinkeino- ministeriöstä (TEM) - TEM hyväksyy valvojan (tilintarkastajan) erikseen jokaiselle projektille - TEM järjestää koulutusta valvojille - tarkastuskulut ovat hyväksyttäviä kuluja suomalaisille partnereille - kulut kirjataan ostopalveluihin - ohjeet ja sertifiointilomake ladattavissa www.interregnord.com, www.tem.fi ja www.rakennerahastot.fiwww.interregnord.comwww.tem.fiwww.rakennerahastot.fi

3 Tarkastajan sertifiointimenettely Tilintarkastajan kilpailutus Projekti partneri TEM Kilpailutettu tilintark. Pää Partneri • Sertifiointia haettaessa pitää hanke olla hyväksytty Sertifiointihakemus partneri ja tilintark. hakee yhdessä Sertifiointi- päätös Sertifioinnin hyväksyminen Tieto sertifiointi- päätöksestä Tieto sertifiointi- päätöksestä

4 Tuen maksaminen • Maksatushakemukset samanaikaisesti Interreg’n EU-tuesta ja kansallisesta vastinrahoituksesta • Koko projektin johtava tuensaaja (Lead Partner) kokoaa kaikkien osallistujien tiedot EU –tuen maksatusta varten • Suomen valtion vastinrahoituspäätöksen saanut partneri hakee Suomen valtion vastinrahoituksen maksatusta tuen myöntäneeltä organisaatiolta • Jos useita suomalaisia partnereita, yksi partnereista hakee rahoituksen kaikille • Kansallinen vastinrahoitus maksetaan koordinoivalle partnerille, joka välittää tuen mahdollisille muille kumppaneille

5 Projekti partneri Suomal. koordinoiva hakija Kansall. rahoittaja EU- hallinto- viranomainen Tilin- tarkastaja Johtava tuensaaja EU Tulos-, kustannus- ja rahoitus- raportti Kansallinen- tarkastus First level control Varmennus- raportti Varmennus- raportti Maksatus- hakemus kansallinen rahoitus Maksatus- hakemus EU-rahoitus Raportin ja maksataus- hakemuksen tarkastus Maksatus- päätös Avustuksen maksu Tieto EU rahoittajalle Raportin ja maksatus- hakemuksen tarkastus Maksatus- päätös Avustuksen vastaanotto ja jako partnereille Avustuksen vastaanotto ja jako partnereille Avustuksen vastaanotto Avustuksen vastaanotto Varmennus- raportin kopio TEM:lle EU- maksu- viranomainen Lopullinen tarkastus Avustuksen maksu

6 Tulos-, kustannus ja rahoitusraportti valvojalle 1/2 •Väli- tai loppuraportti –Malli www.interregnord.comwww.interregnord.com •Kustannus- ja rahoitusraportti kansalliselle tarkastajalle/tilintarkastajalle –Malli www.interregnord.com sisältää 4 excel taulukkoawww.interregnord.com •Allekirjoitettava taulukko Kustannus- ja rahoitusraportti kansalliselle tarkastajalle/tilintarkastajalle •Kustannuserittely •Rahoituksen yhteenveto •Tilien täsmäytys •Pääkirja ja tositteet

7 Tulos-, kustannus ja rahoitusraportti valvojalle 2/2 •Projektihenkilöstön ajanseuranta –Malli www.interregnord.comwww.interregnord.com •Palkkaerittely (osa-aikaiset) ja/tai työsopimus (100%) ja jokaisen projektityöntekijän toimenkuvaselvitys * •Hankintoihin liittyvä dokumentointi •Selvitys tilakustannusten muodostumisesta/laskemisesta * •Selvitys julkisista suorarahoitteisista kustannuksista •Selvitys talkootyöstä/omasta työstä –Malli www.interregnord.comwww.interregnord.com •Selvitys julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta •* Aina ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä ja myöhemmin jos muutoksia

8 Kansallinen tarkastus Suomessa •Toimittakaa tarkastusta koskevat ohjeet ja mallit sertifioidulle valvojalle –Kansallisen valvonnan tarkastussuunnitelma –Tarkastuslista kansalliselle valvojalle –Kansallisen valvojan todistus –TEM:n ohje ensimmäisen tason valvonnasta •Johtavan tuensaajan valvoja tarkastaa myös koko projektin yhteenvedon ja EU-maksatushakemuksen •Yhteiset mallit ruotsalaisten kanssa –Voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

9 Maksatushakemus – Suomen valtion kansallinen rahoitus •Maksatushakemuslomake –Yhteinen Lapin liitto, Lääninhallitus, TE-keskus ja Ympäristökeskus –Voidaan käyttää myös muilta rahoittajilta maksatusta haettaessa –Malli (sisältää 3 excel taulukkoa) •Maksatushakemus Suomen kansallinen vastinrahoitus •Kustannukset •Rahoitus •Maksatushakemuksen liitteet –Koko projektin väli- tai loppuraportti –Kansallisen valvojan todistus jokaiselta suomalaiselta projektipartnerilta (myös kansallisen valvojan tarkastuslista) –Tilintarkastajan sertifiointitodistus kaikilta suomalaisilta partnereilta (ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä)

10 Maksatushakemus – EU-rahoitus •Maksatushakemus (www.interregnord.com sisältää 5 excel taulukkoa)www.interregnord.com •Maksatushakemus EU (Suomi+Ruotsi) •Kustannukset (Suomi+Ruotsi) •Kustannukset (Norja) •Rahoitus (Suomi+Ruotsi) •Rahoitus (Norja) •Väli- / loppuraportti •Varmennusraportti/tilintarkastajan lausunto –Malli (sama EU- ja kansalliselle vastinrahoitukselle) –Originaali kopio tilintarkastajan todistuksesta EU- maksatushakemukseen •Tositteet kansallisen vastinrahan maksujen suorituksista


Lataa ppt "Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen 18.3.2009/MU."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google