Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kansalaisuus Keskeisiä käsitteitä Kansalaisuuden saaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kansalaisuus Keskeisiä käsitteitä Kansalaisuuden saaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kansalaisuus Keskeisiä käsitteitä Kansalaisuuden saaminen
Suomen kansalaisen oikeudet Suomen kansalaisen velvollisuudet Mihin kansalaisuus ei vaikuta? Lähteitä

2 Keskeisiä käsitteitä Kansallisuus = tarkoittaa kuulumista tiettyyn etniseen ryhmään. Kansallisuudeltaan suomalaisia asuu sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Toisaalta Suomen kansalainen voi olla kansallisuudeltaan muukin kuin suomalainen. Kansalaisuus = on ikään kuin jäsenyys tietyssä valtiossa. Se tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus) = henkilöllä on samanaikaisesti kahden tai useamman valtion kansalaisuus. Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu ja tarkoittaa samaa asiaa kuin monikansalaisuus.

3 Kansalaisuuden saaminen
Kolme vaihtoehtoista tapaa: 1) Kansalaisuuden saaminen automaattisesti 2) Kansalaisuuden saaminen ilmoituksesta ilmoitusasioissa ei voi käyttää harkintavaltaa 3) Kansalaisuuden saaminen hakemuksesta (eli kansalaistaminen) kansalaistaminen perustuu harkinnanvaraisuuteen

4 Kansalaisuuden saaminen automaattisesti
äiti tai isä on Suomen kansalainen (periytymisperiaate) suomalaisen miehen avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi (periytymisperiaate) - jos isyys on vahvistettu ja lapsi syntyy Suomessa suomalaisen ottolapsi (periytymisperiaate) - jos päätös lapseksiottamisesta tehty ennen kuin lapsi täyttää 12 vuotta lapsi syntyy Suomessa (syntymämaaperiaate) - ulkomaalaisten vanhempien Suomessa syntynyt lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jollei hän automaattisesti saa vanhempansa kansalaisuutta TAI jollei vanhempien kansalaisuudesta ole tietoa) vanhempien keskinäinen avioliitto (legitimaatio) - esim. lapsen syntyessä ulkomailla suomalaiselle isälle ja ulkomaalaiselle äidille

5 Kansalaisuuden saaminen ilmoituksesta
Ilmoituksen tekijän entiseen Suomen kansalaisuuteen perustuen Ilmoituksen tekijän vanhemman nykyiseen tai entiseen Suomen kansalaisuuteen perustuen ilmoituksen tekijän pitkään asumiseen Suomessa tai muussa pohjoismaassa perustuen

6 Kansalaisuuden saaminen hakemuksesta
Kansalaistamisen yleiset edellytykset (Huom! Harkinnanvaraisuus): hakijan henkilöllisyys on selvitetty hakija on täyttänyt 18 vuotta tai avioitunut sitä ennen hakija asuu tai on asunut riittävän kauan Suomessa (yhtäjaksoinen tai kerätty asumisaika) hakija ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon (nuhteettomuusedellytys) hakija ei ole olennaisesti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan eikä julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan hakija pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa hakijalla on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai suomalaisen viittomakielen taito (kielitaitoedellytys)

7 Suomen kansalaisen oikeudet
1) Suomen kansalaista ei voida estää saapumasta maahan, karkottaa maasta, eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Ulkomailla Suomen kansalainen saa apua paikalliselta Suomen edustustolta. 2) Suomen kansalaisella on oikeus hakea tiettyjä Suomen kansalaisuutta edellyttäviä valtion virkoja (esim. poliisi, tuomari, eräät ulkoasiainhallinnon virat). 3) 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa (eduskunta-, persidentin- ja EU-vaalit) ja kunnallisvaaleissa. 4) Suomen kansalaiselle kuuluvat automaattisesti myös EU-kansalaisen oikeudet (kuten oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella, oikeus suojeluun kolmansissa maissa kun omalla maalla ei ole edustustoa, oikeus vedota Euroopan Parlamenttiin ja kannella oikeusasiamiehelle jne.). 5) Suomen kansalaisella on oikeus opintotukeen.

8 Suomen kansalaisen velvollisuudet
1) Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä, sillä Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Asevelvollisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet suomalaismiehet.

9 Mihin kansalaisuus ei vaikuta?
1) Sosiaaliturvaan: Suomen sosiaaliturva on asumisperusteinen. 2) Perusoikeuksiin: Suomen perustuslaissa on säädetty yksilön perusoikeuksista, jotka koskevat kaikkia Suomessa asuvia.

10 Lähteitä Kansalaisuuslaki (235/2003) Suomen perustuslaki (731/1999)
Viranomaisten www-sivut (esim. ulkoasiainministeriö, ulkomaalaisvirasto, maistraatti, poliisi, kansaneläkelaitos)


Lataa ppt "Suomen kansalaisuus Keskeisiä käsitteitä Kansalaisuuden saaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google