Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoret ja eduskuntavaalit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoret ja eduskuntavaalit"— Esityksen transkriptio:

1 Nuoret ja eduskuntavaalit
Yhteiskunta.org

2 Eduskuntavaalit 2011 vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen: äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): pe ehdokashakemusten jättöpäivä: ti 8.3. ehdokasasettelun vahvistaminen: to 17.3. ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la vaalipäivä: su 17.4. tulosten vahvistaminen: ke 20.4. Yhteiskunta.org

3 Nuoret äänioikeutetut
Ensi kertaa äänestäviä on noin Yhteiskunta.org

4 Yhteiskunnalliset näkemykset
Nuoret sanovat olevansa enemmän maaseutuhenkisiä kuin urbaaneja. Nuoret sanovat olevansa enemmän arvoliberaaleja kuin arvokonservatiiveja. Nuoret sanovat olevansa enemmän yhteisöllisiä kuin yksilökeskeisiä. Nuoret sanovat olevansa enemmän globalisaatiomyönteisiä kuin –kielteisiä. Yhteiskunta.org

5 Yhteiskunnalliset näkemykset
Nuorten yhteiskunnalliset näkemykset ovat kymmenen vuoden aikana heidän oman arvionsa mukaan siirtyneet kohti vasenta laitaa. Vasemmistoon samastuu 23% ja oikeistoon 29%. Siirtymä on ollut kymmenessä vuodessa suuri, mutta se ei näytä vaikuttaneen puoluekannatukseen. Perinteiset vasemmistopuolueet eivät näytä kasvattaneen suosiotaan nuorten parissa. Yhteiskunta.org

6 Yhteiskunnalliset näkemykset
Vasemmistoliiton kannatus nuorten parissa on pysynyt samana ja SDP:n laskenut. Vasemmistolaisuuden nousu näkyykin Vihreiden kannatuksena. Vihreitä kannattavat nuoret sanovat olevansa enemmän vasemmalla kuin SDP:tä kannattavat nuoret. Tällä vasemmistolaisuuden ”nousulla” ei kuitenkaan ole vaikutuksia äänestyskäyttäytymiseen, koska nuoret ja vasemmistolaiset ovat suhteellisen passiivisia äänestäjiä. Yhteiskunta.org

7 Yhteiskunnalliset näkemykset
Nuoret naiset sijoittuvat enemmän vasemmalle kuin nuoret miehet. Maaseutumaisissa kunnissa on oikeistolaisempia nuoria kuin kaupungeissa. Pääkaupunkiseutu erottuu vasemmistolaisena saarekkeena. Nukkuvat äänestäjät sijoittavat itsensä vasemmisto-oikeisto – akselin keskelle. Äänestävät nuoret jompaankumpaan päähän. Yhteiskunta.org

8 Yhteiskunnalliset ulottuvuudet
Yhteiskunta.org Yhteiskunnalliset ulottuvuudet

9 Yhteiskunnalliset ulottuvuudet
Yhteiskunta.org Yhteiskunnalliset ulottuvuudet

10 Vasemmisto-oikeisto - akseli
Yhteiskunta.org Vasemmisto-oikeisto - akseli

11 Vasemmisto-oikeisto - akseli
Yhteiskunta.org Vasemmisto-oikeisto - akseli

12 Maaseutu vs. urbaani Suomalaisnuoret kokevat olevansa enemmän maaseutuhenkisiä kuin urbaaneja. Sukupuolten välillä ei ole tässä eroja. Iältään vanhemmat vastaajat ovat maaseutuhenkisempiä ja vähemmän urbaaneja. Ei ole yhteydessä myöskään vastaajan asuinkunnan tyypin kanssa. Yhteiskunta.org

13 Maaseutu vs. urbaani Mitä pidempään nuori asuu maaseutumaisessa kunnassa, sitä maaseutuhenkisempi hän on. Lapsia saaneet nuoret ovat maaseutuhenkisimpiä. Puoluekantansa kertoneista maaseutuhenkisimpiä ovat Keskustan ja Perussuomalaisten kannattajat. Urbaaneimpia Kokoomuksen, Vasemmistoliiton ja Vihreiden kannattajat. Yhteiskunta.org

14 Maaseutuhenkinen - urbaani - asteikko
Yhteiskunta.org Maaseutuhenkinen - urbaani - asteikko Yhteiskunta.org

15 Maaseutuhenkinen - urbaani - asteikko
Yhteiskunta.org Maaseutuhenkinen - urbaani - asteikko

16 Arvoliberaali vs. arvokonservatiivi
Nuoret mieltävät itsensä enemmän arvoliberaaleiksi. Nuoret naiset ovat miehiä enemmän arvoliberaaleja. Ikäryhmien välillä eroja ei ole. Korkea koulutustaso näyttää liittyvän arvoliberaaleihin asenteisiin. Yhteiskunta.org

17 Arvoliberaali vs. arvokonservatiivi
Ylioppilaat ovat ammattikoulun suorittaneita arvoliberaalimpia. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat arvoliberaaleimpia Arvo konservatiivisimpia ovat Kristillisdemokraattien, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kannattajat. Yhteiskunta.org

18 Arvoliberaali – arvokonservatiivi - asteikko
Yhteiskunta.org Arvoliberaali – arvokonservatiivi - asteikko

19 Arvoliberaali – arvokonservatiivi - asteikko
Yhteiskunta.org Arvoliberaali – arvokonservatiivi - asteikko

20 Markkinat vs. julkinen Nuoret miehet ovat naisia markkinahenkisempiä.
Maaseutumaisissa kunnissa asuvat ovat markkinahenkisempiä. Yrittäjänuoret ovat markkinahenkisempiä, työttömät nuoret ovat julkisen toiminnan kannattajia. RKP:n, Kokoomuksen ja Keskustan kannattajat ovat markkinahenkisempiä. Yhteiskunta.org

21 Markkinahenkinen – julkinen toiminta - asteikko
Yhteiskunta.org Markkinahenkinen – julkinen toiminta - asteikko

22 Markkinahenkinen – julkinen toiminta - asteikko
Yhteiskunta.org Markkinahenkinen – julkinen toiminta - asteikko

23 Yksilökeskeinen vs. yhteisöllinen
Miehet kokevat olevansa yksilökeskeisempiä kuin naiset. Ikäluokkien väliset erot ovat pienet. Sillä asuuko nuori maaseutumaisessa kunnassa vai kaupungissa ei ole yhteyttä yksilökeskeisyyden tai yhteisöllisyyden kanssa. Avo- tai avioliitossa elävät nuoret, joilla on lapsia, kokevat olevansa enemmän yhteisöllisiä. Korkea koulutustaso on yhteydessä yksilökeskeisyyden kanssa. Kokoomusta tai RKP:tä kannattavat nuoret ovat yksilökeskeisimpiä ja Perussuomalaisia, Kristillisiä, Vihreitä ja Vasemmistoliittoa kannattavat yhteisöllisempiä. Yhteiskunta.org

24 Yksilökeskeinen – yhteisöllinen - asteikko
Yhteiskunta.org Yksilökeskeinen – yhteisöllinen - asteikko Yhteiskunta.org

25 Yksilökeskeinen – yhteisöllinen - asteikko
Yhteiskunta.org Yksilökeskeinen – yhteisöllinen - asteikko

26 Puoluekannatus ja ulottuvuudet
Nuoret jakautuvat vasemmisto-oikeisto – akselille puoluekannan mukaan melko lailla samoin kuin puolueet puoluekartallekin. Vasemmassa laidassa on Vasemmistoliittoa kannattavat ja oikeassa Kokoomusta kannattavat. Vihreitä kannattavat nuoret sijoittuvat SDP:tä kannattavien nuorten vasemmalle puolelle. Arvoliberaaleimmiksi itsensä kokevat Vasemmistoliittoa kannattavat nuoret. Yhteiskunta.org

27 Puoluekannatus ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
Yhteiskunta.org Puoluekannatus ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet

28 Kiinnostus politiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus politiikkaa kohtaan

29 Kiinnostus politiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus politiikkaa kohtaan

30 Kiinnostus politiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus politiikkaa kohtaan

31 Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan

32 Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan

33 Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan
Yhteiskunta.org Kiinnostus kuntapolitiikkaa kohtaan

34 Nuoret vs. politiikka 1990-luvulla nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan lähti kasvuun, mutta se kääntyi laskuun 2000-luvun alkuvuosikymmenellä. Koulutuksella on vahva yhteys politiikasta kiinnostuneisuuden kanssa. Erityisesti yliopisto-opiskelijat, ovat politiikasta kiinnostuneita. Itsensä vasemmistolaisiksi tai oikeistolaisiksi kokevat ovat enemmän kiinnostuneita politiikasta, kuin itsensä vasemmisto-oikeisto-akselin välimaastoon kokevat. Vasemmistoliittoa, Kokoomusta ja Vihreitä kannattavat nuoret ovat eniten kiinnostuneita politiikasta. Yhteiskunta.org

35 Nuoret vs. äänestäminen
Suomalaisten äänestysaktiivisuus on laskenut yhtäjaksoisesti 40 vuotta. Nuorten äänestysaktiivisuus on laskenut muita ikäryhmiä nopeammin. Miesten ja naisten äänestysaktiivisuuden välillä ei ole eroja. Ikä lisää äänestysaktiivisuutta. Kuntatyypeittäin tarkasteltuna erot äänestysaktiivisuudessa ovat pieniä. Pääkaupunkiseutu erottuu hieman muita aktiivisempana. Aktiivisimpia äänestäjiä sanovat olevansa RKP:n, Keskustan ja Kokoomuksen kannattajat. Yhteiskunta.org

36 Alle 30-vuotiaiden puoluekannatukset 1996-2008
Yhteiskunta.org Alle 30-vuotiaiden puoluekannatukset

37 Jos äänestäminen olisi mahdollista internetin kautta…
Yhteiskunta.org Jos äänestäminen olisi mahdollista internetin kautta…

38 Nuoret vs. puolueet 32% nuorista ei kerro puoluekantaansa.
Vihreiden kannatus nuorissa on suurempaa kuin koko väestön keskuudessa. Demareiden kannatus on nuorten keskuudessa matalampaa kuin koko väestön keskuudessa. Kokoomuksen ja Keskustan kannatus on nuorissa samaa luokkaa kuin koko väestössä. Demareiden nuorisokannatus on selvässä laskussa. Myös Keskustan nuorisokannatus voi olla laskussa. Yhteiskunta.org

39 Lähteet Myllyniemi, Sami (toim.) (2008): Mitä kuuluu? Nuorisobarometri Helsinki: Opetusministeriö. Yhteiskunta.org


Lataa ppt "Nuoret ja eduskuntavaalit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google