Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palautetta ekonomikoulutuksesta ja tietoa ekonomikunnan sijoittumisesta Ajankohtaista, kevät 2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palautetta ekonomikoulutuksesta ja tietoa ekonomikunnan sijoittumisesta Ajankohtaista, kevät 2010."— Esityksen transkriptio:

1 Palautetta ekonomikoulutuksesta ja tietoa ekonomikunnan sijoittumisesta Ajankohtaista, kevät 2010

2 2 • Ekonomikoulutuksen laadunarviointia on SEFEn koordinoimana kehitetty 1990-luvun alusta lähtien. • Päätavoitteena on tarjota yliopistoille tietoja oman toiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseksi. • Tiivis yhteistyö SEFEn ja kauppatieteellistä koulutusta tarjoavien yliopistoyksiköiden välillä

3 3 Palautetta ekonomikoulutuksesta • Säännöllisesti toteutettavat osiot: »Vastavalmistuneiden palautekysely (KTK, KTM) »Viisi vuotta sitten valmistuneiden palaute ja asema työmarkkinoilla »Mielikuvakartoitus ekonomien esimiehille ja työnantajille »Jatkokoulutettujen palaute / asema työmarkkinoilla Näiden lisäksi tehdään muita selvityksiä vaihtuvista koulutuksen laatuun linkittyvistä teemoista.

4 4 Tuloksia vastavalmistuneiden kauppatieteiden maisterien kyselystä: Kansainvälisyys • Vuonna 2008 kyselyyn vastanneiden mielestä kansainvälisyys oli huomioitu opetuksessa hyvin. • Vastaajien mukaan myös koulutusyksiköt ovat kansainvälisesti aktiivisia. • 34 % vastaajista käynyt opiskelijavaihdossa • Eroja kuitenkin yliopistojen välillä - Raportti ”Palautetta ekonomikoulutuksesta – kysely vastavalmistuneille 2008”, Iikka Meriläinen

5 5 Yritysyhteistyö • Vastavalmistuneiden arvioita opetuksen sidonnaisuudesta elinkeinoelämään: (asteikko 1-4) »Elinkeinoelämän asiantuntijoiden käyttö opetustilanteissa: 2,9 »Koulutuksen tuottama kilpailukyky työmarkkinoilla: 2,9 »Elinkeinoelämän odotuksien huomiointi valmistuneiden suhteen: 2,7 »Yhteistyöprojektit: 2,7 »Erityisen tyytyväisiä opiskeluaikaiseen yritysyhteistyöhön Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) valmistuneet vastaajat.

6 6 Tyytyväisyys koulutukseen • Vuonna 2008 valmistuneiden kyselyyn vastaajat arvioivat koulutustaan asteikolla 1-4: -Koulutus vastasi odotuksia: 3,2 -Koulutus oli laadukasta: 3,1 -Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään: 3,0

7 7 Koulutuksen ja työtehtävien keskinäinen vastaavuus

8 8 Vastavalmistuneiden bruttopalkka Bruttopalkan suurehkoa nousua vuosien 2007-2008 välillä selittää pitkälti tutkintouudistus, jonka vuoksi vuonna 2008 valmistuneiden joukossa oli paljon jo pitkään työelämässä olleita vastaajia.

9 9 Työtilanne v. 2008 valmistuneilla kauppatieteiden maistereilla valmistumishetkellä, %

10 10 Kauppatieteilijöiden työmarkkinatilanteen kehittyminen

11 11 Viisi vuotta työelämässä: työelämän vaatimukset vs. valmiudet Juha Sainio 2009: Viisi vuotta työelämässä: vuosina 2002 ja 2003 valmistuneiden kauppatieteiden maisterien sijoittuminen työelämään

12 12 Kauppatieteiden maisterien tyytyväisyys koulutukseensa, viisi vuotta valmistumisesta • Vuonna 2002-2003 valmistuneista »2/3 vastaajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa »n. 20 % melko tyytyväisiä tutkintoonsa »12 % tyytymättömiä koulutukseensa • Tyytymättömyys on 4 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2001 valmistuneiden keskuudessa. On huomattu, että henkilökohtaisen työtilanteen ja tutkintotyytyväisyyden välillä on yhteys.

13 13 Palkkatietoja • Vuonna 2008 valmistuneiden kauppatieteiden maistereiden mediaanipalkka (kokoaikaiset) oli 3000 euroa. »Keskiarvopalkka 3135 € • Viisi vuotta työelämässä olleiden kauppatieteiden maistereiden mediaanipalkka (kyselyaineistot vuosilta 2007 ja 2008 yhdistetty) oli 3800 €. »Keskiarvopalkka 4146 €

14 14 Työnantaja- ja esimiespalaute 2008 • Sekä PK-yrityspäättäjät että suuryritysten henkilöstövastaavat näkevät ekonomikoulutuksen antavan tradenomikoulutusta paremmat valmiudet vaativiin työtehtäviin • Yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen sekä kielitaito erityinen ekonomikoulutuksen etu. - Tutkimus ekonomi- ja tradenomikoulutuksen mielikuvallisista eroista yrityspäättäjien keskuudessa (2008)

15 15 Sukupuolten väliset palkkaerot • Vastavalmistuneiden palkka 2008: »Naisten mediaanipalkka 2750 €, miesten vastaava 3100 €. »Naisten keskiarvopalkka 2878 €, miesten vastaava 3413 € • 2002-2003 valmistuneiden palkka viiden vuoden kuluttua valmistumisesta: -Naisten mediaanipalkka 3520 €, miesten vastaava 4200 € -Naisten keskiarvopalkka 3765 €, miesten vastaava 4563 € -Erojen taustalla vaikuttaa mm. sijoittuminen erilaisiin tehtäviin ja eri asematasoille

16 16 Ekonomien todelliset palkkaerot 2008 Jukka Vänskä 2009: Ekonomikunnan palkkaerot lokakuussa 2008

17 17 Ekonomien todelliset palkkaerot 2008 • Valtiosektori vs. julkinen sektori »Valtion ekonomien palkat ovat keskimäärin n. 30% pienemmät kuin julkisella sektorilla »Eri asematasoilla palkkaerot kuitenkin vaihtelevat • Kuntasektori vs. julkinen sektori -Kunnan palkat ovat noin 74% yksityisellä sektorilla työskentelevien palkoista. -Palkkaero kaventunut vuoden 2005 vastaavasta selvityksestä Jukka Vänskä 2009: Ekonomikunnan palkkaerot lokakuussa 2008

18 18


Lataa ppt "Palautetta ekonomikoulutuksesta ja tietoa ekonomikunnan sijoittumisesta Ajankohtaista, kevät 2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google