Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen"— Esityksen transkriptio:

1 Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelu 2010 Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

2 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991–2010* *Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

3 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret viimeisimmän sijoitustiedon mukaan vuosina 1995, * * Aiemmin julkaistuja tietoja on tarkistettu ja päivitetty kuntien antamien korjausten mukaisesti. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

4 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Kiireellisesti sijoitetut ja huostaan otettuina olleet lapset vuosien 1991–2010 aikana* *Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

5 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Vuoden aikana huostassa olleet lapset suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön vuosina 1991–2010, % * Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

6 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan maakunnittain , % (n=8327) Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

7 Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan maakunnittain 31.12.2010
Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

8 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Ensimmäistä kertaa huostaanotettujen tai ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärät ikäryhmittäin vuonna 2010* *Huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

9 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset sukupuolen mukaan ikäryhmittäin 2010* *Kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

10 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Ensimmäistä kertaa huostaanotetut tai ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991–2010* *Huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. Tieto ensimmäistä kertaa huostaan otetuista tai kiireellisesti sijoitetuista lapsista on luotettavin vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneillä lapsilla, koska valtakunnallista lastensuojelurekisteriä on alettu ylläpitää vuodesta 1991 alkaen. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

11 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Kodin ulkopuolelle sijoitettuina olleet lapset ja nuoret sukupuolen mukaan vuosina 1991–2010 Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

12 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sijoitusmuodon mukaan vuosina 1991–2010, % Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

13 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2010* *Henkilötunnuksia sisältävän sijoitettujen lasten ja nuorten rekisteritietojen lisäksi kerätään tilastotietoa myös lastensuojelun avohuollon asiakkaista. Osa lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevista lapsista ja nuorista sisältyy kodin ulkopuolelle sijoitettuihin. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

14 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2010 Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

15 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelun avohuollon 0–17-vuotiaiden asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

16 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä ikäryhmittäin vuonna 2010, % Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

17 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2010 1) Espoon lukumäärät eivät sisälly avohuollon asiakasmääriin. 2) Muutamissa suurimmissa kaupungeissa siirryttiin vuonna 2005 kokonaan uuteen asiakastietojärjestelmään, jonka käyttöönoton yhteydessä tarkennettiin lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määritelmiä. 3) Vuodesta 2008 alkaen uusien lastensuojeluasiakkaiden tiedot kerätään alle 18-vuotiaista, ei enää 18 vuotta täyttäneistä asiakkaista. Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

18 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärät ikäryhmittäin ja maakunnittain vuonna 2010 Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

19 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna väestön 0–17-vuotiaisiin maakunnittain vuonna 2010, % Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

20 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat tuhatta vastaavan ikäistä 0–17-vuotiasta lasta kohden maakunnittain vuonna 2010 Lähde: THL, Lastensuojelu Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

21 Lastensuojelu 2010 / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Vuoden 2010 aikana oli huostassa lasta. Kaikenkaikkiaan 3 432 lasta sijoitettiin kiireellisesti. Huostassa olleiden lasten määrä väheni edellisvuodesta runsaat 2 prosenttia, mutta kiireellisesti sijoitettuja oli 21 prosenttia enemmän. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuoden aikana sijoitettuna 17 064 lasta ja nuorta. Edellisestä vuodesta sijoitettuina olleiden määrä kasvoi reilun prosentin verran. Puolet huostassa olleista lapsista on sijoitettu perheisiin, joista sukulais- tai läheisperheiden osuus on noin 11 prosenttia. Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 78 500 lasta ja nuorta. Tämä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tilastoraportti 29/2011 Lastensuojelu / Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen


Lataa ppt "Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google