Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla"— Esityksen transkriptio:

1 Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla
Mitä kieliä Kela puhuu? Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla Heikki Heilä

2

3

4 ”Olisiko tämä mahdollista ongelmallisessa lähiössä
”Olisiko tämä mahdollista ongelmallisessa lähiössä?” – Varissuo on uniikki ympäristö Turun kuntakokeilulle Varissuolla asuu paljon lapsiperheitä, yksinhuoltajaperheitä, maahanmuuttajia ja pitkään työttömänä olleita ihmisiä. Varissuolla on sosiaaliasema ja terveysasema, mikä on poikkeuksellista sosiaali- ja terveystoimen palvelujen organisoinnissa ja mikä korostaa Varissuon merkitystä myös sosiaali- ja terveyserojen näkökulmasta. Varissuon työttömyysaste on ollut perinteisesti Turun pahimpia. Työttömyysaste on vaihdellut Varissuolla prosentin välillä viime vuosina. Kokonaan työvoiman ulkopuolella on yli puolet väestöstä (alle 15-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset jne.). Varissuo on Turussa suuri, noin 8700 asukkaan lähiö. Alle kouluikäisiä on 8 prosenttia väestöstä, mikä määrällisesti on eniten Turun pienalueista. Turussa eniten äidinkielenään muuta, kuin suo-men tai ruotsin kieltä puhuvia on prosentuaalisesti juuri Varissuolla eli noin 37 prosenttia kaikis-ta asukkaista. Varissuon tilanteen tekee ongelmalliseksi demografisten seikkojen osalta myös sen sijainti. Varissuo sijaitsee kaupungin ydinkeskustasta noin 10 kilometrin päässä ja aluetta on leimannut palvelujen ”pako” kaupunkikeskustaa kohti. Tavallaan kyse on suomalaisen mittapuun mukaan ”ghettoutuvasta” kaupunginosasta. Kaikki edellä mainitut seikat tekevät Varissuon asuinalueen hyvin uniikiksi kuntakokeilun näyttämöksi. Turun kuntakokeilun hankesuunnitelman tiivistelmä

5

6 Milloin asiakaspalvelussa voidaan käyttää tulkkia?
Asiakkaillamme on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai ulkopuolinen ammattitulkki. Tulkilla on vaitiolovelvollisuus. Asioissa, joilla ei ole merkitystä asiakkaan oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös asiakkaan sukulainen tai ystävä. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina. Tulkin voi tilata heti kun selviää, ettei asiakkaan kanssa löydy yhteistä kieltä. Kyseessä voivat olla vieraskieliset asiakkaat viittomakieliset ja muut kuulovammaiset asiakkaat puhevammaiset asiakkaat. Kelalla on lakiin perustuva tulkkausvelvollisuus asioissa, jotka tulevat vireille Kelan aloitteesta. Näitä ovat mm. takaisinperinnät oikaisut keskeytykset tutkimukseen määräämiset (KEL 61 §, SVL 15 luku 13 §).

7 Myös muita eroja kuin kieli
Kulttuurierot Miehet – naiset Viranomaisiin suhtautuminen Käyttäytyminen Kokemustausta

8 Yhteisen kielen löytyminen
Ystävän ja/tai lapsen avulla Tulkin avustuksella Englanti, ruotsi Elekieli Kirjoittaminen, näyttäminen Kela-palkka Kela-temppeli


Lataa ppt "Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google