Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapin yliopisto Osatutkimus D: 25-50 –vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Paltamo 21.5.2012 Marika Kunnari & Asko Suikkanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapin yliopisto Osatutkimus D: 25-50 –vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Paltamo 21.5.2012 Marika Kunnari & Asko Suikkanen."— Esityksen transkriptio:

1 Lapin yliopisto Osatutkimus D: 25-50 –vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Paltamo 21.5.2012 Marika Kunnari & Asko Suikkanen

2 Tarkastellaan kokemuksellista hyvinvointia hyvinvoinnin, elämänlaadun, onnellisuuden ja tyytyväisyyden lähtökohdista, koskien  työtä ja toimeentuloa  asumista ja elinympäristöä  sosiaalisia suhteita ja vapaa-aikaa  terveyttä

3 Vertailtavat ryhmät (otostausta):  Paltamon työttömät Paltamon työttömät = 1) alkuperäinen työttömien joukko 31.12.2008, joista suurin osa työllistynyt Työvoimataloon eli tulleet työllistämismallin pariin, 2) paltamolaiset, jotka tulleet työttömiksi 31.12.2008 jälkeen ja tulleet malliin, 3) Paltamoon 31.12.2008 jälkeen muuttaneet, jotka tulleet työttömiksi ja malliin  Sonkajärven työttömät  Paltamon työlliset

4 Tutkimuksen tilanne tällä hetkellä:  Kaksiosaisen kyselyn toisen kierroksen karhukierros menossa  Kyselyn ensimmäisen kierroksen aineiston analyysi menossa  Ensimmäisellä kyselykierroksella kysely 283 henkilölle - vastausprosentti 50

5 Tuloksia: Työelämäsiirtymät  Siirtymiä tapahtunut kaikissa tutkimuksen vertailuryhmissä (alkaen otostilanteesta 31.12.2008 jatkuen aineiston keruuseen 2011)  Sonkajärven työttömät työllistyneet avoimille työmarkkinoille Paltamon työttömiä useammin.

6 Otostausta: Paltamon työttömät  48 % :lla työsuhde Paltamon työvoimayhdistykseen, 4 % työttömänä, 29 % avoimilla työmarkkinoilla (heistä 79 % asuu Paltamossa ja 21 % muualla), 19 %:lla työtilanne ”joku muu”. Otostausta: Sonkajärven työttömät  34 % edelleen työttömänä, 44 % avoimilla työmarkkinoilla (heistä 71 % asuu Sonkajärvellä ja 29 % muualla), ”joku muu” työtilanne 22 %:lla Otostausta: Paltamon työlliset  7 % työsuhteessa Paltamon työvoimayhdistykseen, 5 % työttömänä, 78 % edelleen avoimilla työmarkkinoilla (heistä 96 % asuu Paltamossa ja 4 % muualla), 10 %:lla ”joku muu” työtilanne

7 Siirtymien taustat, ikä (ikäryhmät: 25-32 –vuotiaat, 33-42 –vuotiaat ja 43- 52 –vuotiaat)  Paltamon työttömistä ikäryhmässä 33-42 –vuotiaat selvin muutos kohti avoimia työmarkkinoita. Heitä työllistynyt hieman suuremmassa suhteessa avoimille työmarkkinoille kuin samanikäisiä sonkajärveläisiä työttömiä.  Sonkajärveläiset vanhimman ikäryhmän edustajat työllistyneet avoimille työmarkkinoille suuremmassa suhteessa kuin otostaustaltaan Paltamon työttömänä olevat samanikäiset.  Paltamon työllisistä kaikki työttömäksi joutuneet ovat ikäryhmästä 43-52-vuotiaat. Kahden nuoremman ikäryhmän työttömäksi joutuneet ilmoittavat olevansa mukana Paltamon työllistämismallissa.

8 Otostausta: Paltamon työttömät - 25-32 –vuotiaista 30 % siirtynyt avoimille työmarkkinoille - 33-42 –vuotiaista 42 % - 43-52 –vuotiaista 23 % Otostausta: Sonkajärven työttömät - 33-42 –vuotiaista 38 % siirtynyt avoimille työmarkkinoille - 43-52 –vuotiaista 47 %

9 Siirtymien taustat, sukupuoli Otostausta: Paltamon työttömät  Naisista 46 % työsuhteessa Paltamon työvoimayhdistykseen, 50 % miehistä vastaavassa tilanteessa.  Naisista noin 21 % avoimilla työmarkkinoilla, miehistä 38 %. Naisilla ”muu työtilanne” tasoittaa avoimien työmarkkinoiden osalta miesten eduksi esiintyvää eroa. Otostausta: Sonkajärven työttömät  Sonkajärven osalta tilanne näyttäytyy Paltamon tapaan samansuuntaisesti sukupuolen mukaan eriytyneenä. Otostausta: Paltamon työlliset  Eri työtilanteet jakautuneet sukupuolen mukaan tarkasteltuna suhteellisen tasaisesti.

10 Siirtymien taustat, korkein ammatillinen koulutus  Ammatillinen koulutustausta taannut parhaat edellytykset avoimille työmarkkinoille siirtymiselle.  Otostaustaltaan Paltamon työttömistä avoimille työmarkkinoille siirtyneistä vastaajista - ammattikoulututkinnon suorittaneita 50 % - opistoasteen- tai AMK–tutkinnon suorittaneita 21 % - ei ammatillista koulutusta omaavia 14 % - ammatillisen kurssin tai kansanopistotutkinnon suorittaneita 7 % - yliopistotutkinnon suorittaneita 7 %  Tilanne sama Sonkajärven työttömien keskuudessa

11 Tuloksia: Tyytyväisyys nykyiseen työhön  Otostaustaltaan Paltamon työttömistä avoimille työmarkkinoille siirtyneet ovat suuremmassa määrin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä työllistämismallissa mukana oleviin verrattuna.  Sonkajärven työttömistä avoimille työmarkkinoille siirtyneet ovat suuremmassa määrin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä edellä mainittuihin ryhmiin verrattuna.

12 Otostausta: Paltamon työttömät  Paltamon työllistämismallissa mukana olevista 57 % on tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Tyytymättömiä työhönsä on 24 %.  Avoimille työmarkkinoille siirtyneistä tyytyväisiä työhönsä on 71 % ja tyytymättömiä 7 %. Otostausta: Sonkajärven työttömät  Avoimille työmarkkinoille siirtyneistä 93 % on tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Otostausta: Paltamon työlliset  Edelleen avoimilla työmarkkinoilla työskentelevistä 78 % on tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Tyytymättömiä heistä on noin 4 %.  Paltamon työllistämismallin pariin tulleista henkilöistä kaikki ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä.

13 Tuloksia: Tyytyväisyys työllistämismalliin  Tyytyväisyyttä erityisesti tarjotun työn riittävyyteen (tyytyväisiä 59 %, tyytymättömiä 30 %).  Työn mielekkyyteen tyytyväisiä 46 % ja tyytymättömiä 30 % vastaajaryhmästä.  Työhön liittyvään ohjaukseen tyytyväisiä 39 % ja tyytymättömiä 35 % vastaajaryhmästä.  Erimielisyyttä ilmenee lisäksi työllistämismallissa mukana olemisen seurauksista, eli - hyvinvoinnin edistymisestä (48 % kokee hyvinvointinsa edistyneen ja 43 % kokee ettei näin ole käynyt) sekä - taloudellisen toimentulon turvatuksi tulemisesta (50 % kokee taloudellisen toimeentulonsa turvatummaksi ja 42 % kokee ettei näin ole käynyt).

14 Lopuksi muutama poiminta…  Paltamon työvoimayhdistykseen työsuhteessa olevista 78 % kokee, ettei heidän ja esimiehen välillä ole ristiriitoja.  67 % kokee, että työpaikalla vallitsee avuliaisuuden ilmentämä aito toverihenki.  70 % kokee, ettei työntekijällä ole muutostilanteessa mahdollisuutta vaikuttaa.  37 % kokee vastuunkantamisen mahdollisuuden olevan olemassa, 30 % kokee ettei tätä mahdollisuutta ole.  46 % kokee saavansa työpaikalla arvostusta työstään, 35 % kokee asian päinvastoin.

15 Kiitokset kuulijoille!


Lataa ppt "Lapin yliopisto Osatutkimus D: 25-50 –vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Paltamo 21.5.2012 Marika Kunnari & Asko Suikkanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google