Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puukaupan näkymät – uusi huippuvuosi vai hallittu lasku? Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008, Heureka Pekka Airaksinen, MTK.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puukaupan näkymät – uusi huippuvuosi vai hallittu lasku? Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008, Heureka Pekka Airaksinen, MTK."— Esityksen transkriptio:

1 Puukaupan näkymät – uusi huippuvuosi vai hallittu lasku? Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008, Heureka Pekka Airaksinen, MTK

2 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 2 Metsänomistajaorganisaation puukauppastrategia •Tavoitteena on kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen. •Puun hintakehitys ja markkinointimahdollisuudet parantavat metsänomistajien nettotulosta. •Markkinoiden toimiessa tarjontaa aktivoitava.

3 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 3 MTK:n markkinainformaatio •Metsäteollisuudessa poikkeuksellinen murros •Markkinatalous puukaupassa •Metsäteollisuuden globalisaatio saanut vauhtia •PTT:n ja Metlan suhdanne-ennusteet •Analyysit suhdannekehityksestä •Kannattavuuslaskelmat •Käyttöarvolaskelmat •Puuntarvearviot

4 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 4 Tukkipuun hintakehitys

5 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 5

6 6 Suhdannearvio vuodelle 2008 •Sahatavarantuotanto supistuu – edelleen korkealla tasolla •Vienti USA:han laskee – Japani ongelmissa •Pohjoismainen sahatavaralaatu kysyttyä •Venäjän tullit: 1.4.08 (15 e/m3) ja 1.1.2009 (50 e/m3) •Kansainväliset puumarkkinat – Baltian hintakehitys •EU:n sahauskapasiteetin kasvu – riittääkö puun tarjonta? •Sellumarkkinat suotuisat – selluvarastot suhteellisen pienet •Uutta sellukapasiteettia valmistunut ja lisää suunnitteilla •Paperituotteilla odotettavissa lieviä hinnankorotuksia •Paperitehtaita suljettu ja suljetaan edelleen •Heikko dollarin kurssi

7 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 7 Puukaupan tilanne alkuvuonna 2008 •Puun kysyntä vaimeaa viime viikkoina •Talvikorjuukohteita jää varastoon – kelirikko- ja kesäkohteista pulaa •Kaatotuore kuusikuitupuu - niukkuutta •Korjuuolosuhteet vaikeat – korjuunjälki tutkittava •Hankintapuulla parantuneet markkinat •Yritysten puukaupan ”yleiset sopimusehdot” - erilaistuneet ja sisältö oleellisesti muuttunut •Mitta- ja laatuvaatimukset vaihtelevat ostajittain •Havutukin minimilatvaläpimitta - tukkipituudet

8 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 8 Puukauppa ja markkinahakkuut •Puuntarvelaskelman perusteet (PTT, Metla) Markkinahakkuut, milj.m3 •Puukaupat v. 2007 53 milj.m3, (ostotil. 40,5 milj.m3) •Tuontipuu v. 2007 enn. 16 milj.m3/ v 2008 ?? 2007 e2008 e Markkinahakkuut yhteensä 59 62 Yhtiöt 6 7 Metsähallitus 5 5 Yksityiset 48 50

9 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 9 Metsänhoitoyhdistyksen puukaupalliset palvelut  puunmyyntisuunnittelun kattavuus >75 % myyntimäärästä  Puunmyyntisuunnitelman lisäksi metsänomistajien puukaupalliset toimeksiannot (valtakirja, korjuun ja mittauksen valvonta) •kattavuus noin 50 % myyntimäärästä

10 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 10 Metsänhoitoyhdistyksen puukaupalliset tavoitteet Reaaliaikainen puukaupan informaatio •paikallinen hintataso •tarjousten laatu- ja runkohinnoittelun vertailu •tukkirunkojen hyödyntäminen •Silvadatan ohjelmistot •hintainformaatiojärjestelmä (Repun hintainfo, MTK:n jäsenetu) •-mtk.fi/metsa/puukauppa

11 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 11 Energiapuun markkinat  Kasvava energiapuun tarve tuo lisäarvoa •Energiapuulle toimivat markkinat •Hinnoittelun perusteet •Mittauksen puitesopimus •Mittausmenetelmien kuvaukset (Metla) •Laatu ja varastointi •Ravinnetasapaino •Päästökauppa v. 2008 – •MTK:n energiastrategia

12 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 12 Puumarkkinoilla huomioon otettavaa •Ennuste puuraaka-aineen käyttöarvon muutoksista 2007/08: tukki heikkenee – kuitupuu vahvistuu •Hallitusohjelma – puumarkkinoiden toimivuus •Esko Ahon johtaman työryhmän esitykset •Kemera-lain uudistus, voimaan 2009 •Korjuukonekalusto – harvennukset - suometsät •Koulutustarve – nuoret metsäalalle •Metsäsuunnitelmien hyödyntäminen •Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksu •HAASTEELLINEN PUUKAUPAN VUOSI

13 MTK / Metsälinja / Pekka Airaksinen 13


Lataa ppt "Puukaupan näkymät – uusi huippuvuosi vai hallittu lasku? Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008, Heureka Pekka Airaksinen, MTK."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google