Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiaseminaari eduskunnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiaseminaari eduskunnassa"— Esityksen transkriptio:

1 Energiaseminaari eduskunnassa
Helsinki Prof. Pekka Ahtila Teknillinen korkeakoulu Teollisuuden energiatekniikka

2 Esityksen sisältö Energiakatselmuksien tuloksista
Energiatehokkuus ja CHP Energiatehokkuuden tutkimuksesta Johtopäätökset

3 Prosessiteollisuuden energia-analyysi
ATS = Alustava tehostamissuunnitelma TS = Tehostamissuunnitelma Lähde:

4 Energiansäästötoimien kumulatiivinen vaikutus
Teollisuuden osuus kokonaissäästöstä (yht. 7,7 TWh/a) on 81% ja voimalaitosalan 15%. - Toimenpiteet vaatineet yht. yli 360 milj. euron energiansäästöinvestoinnit Kustannussäästö noin 150 milj. euroa vuodessa Sähkön osuus kokonaissäästöstä on noin 22 %. Hiilidioksidipäästöjen vähenemä noin 2,5 milj. tonnia vuodessa Lähde:

5 Integroidun sellu- ja paperitehtaan energiavirrat

6 Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit (EPO)
Lähde: EPO

7 Tutkimusryhmä TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TKK Energiatekniikan laitos/ Energiatalous ja voimalaitostekniikka TKK Energiatekniikan Instituutti TTY Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos / Liikenne- ja kuljetustekniikka VTT Energia ja metsäteollisuus / Energiajärjestelmät VTT Materiaalit ja Rakentaminen / Energiatehokkaat järjestelmäratkaisut VTT Materiaalit ja Rakentaminen / Rakennustuotteiden ja -järjestelmien elinkaaren hallinta Finpro ry. (mukana hankkeen valmistelussa) Lähde: EPO

8 Tutkijoiden yhteistyötahot
Johtoryhmä Motiva Ministeriöt TEM, LVM, YM EK Ohjausryhmät 3 kpl Teollisuus Rakennukset ja yhdyskunta Liikenne ja logistiikka Kootaan tapauskohtaisesti ministeriöistä, teollisuudesta, edunvalvontajärjestöistä, kuntasektorilta jne. Lähde: EPO

9 Hankkeen tavoitteet Kehittää yhdenmukainen, koko energiaketjun kattava energiatehokkuuden käsitteistö ja mittaristo. Tutkimus kattaa toimialat: teollisuus, logistiikka, liikenne, energiantuotanto, rakentaminen ja yhdyskunnat. Laskea kehitetyn laskentatavan avulla saavutettavissa oleva energiatehokkuuden tehostamispotentiaali. Tämän avulla voidaan tunnistaa energiatehokkuutta tukevat uudet keinot ja teknologiat (tutkimus- tai tuotekehitysvaiheessa olevat). Tuottaa ehdotus tulevaisuuden kansallisiksi energiatehokkuuden painopistealueiksi ja luoda perusta uusille koko energiaketjua palveleville liiketoimintamalleille.

10 Tavoiteltavat tulokset
Uudet energiatehokkuuden mittarit energiatehokkuuden arviointiin Toimialakohtaisesti: kansallista kokonaisuutta tukevat energiatehokkuuspotentiaalit Ehdotus tulevaisuuden kansallisista energiatehokkuuden painopistealueista Kotimaisten yritysten uudet energiatehokkuuteen liittyvät liiketoiminta-mahdollisuudet (tuotteet ja palvelut) huomioiden koti- ja vientimarkkinat. Lähde: EPO

11 Aikataulu 2008 kevät – kirjallisuuskatsaukset, case –tutkimusten suunnittelu 2008 syksy – sektorikohtaiset mallit, case –tutkimukset 2009 kevät – potentiaalien laskenta 2009 syksy – yhteenveto Lähde: EPO

12 Johtopäätökset Suomen oltava valituilla aloilla muita edellä; keskeistä panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomen teollisuuden energiatehokkuus perustuu integroituihin tehtaisiin ja niukkuuteen Teollisuudessa edelleen potentiaalia energitehokkuudessa Puuraaka-aineen arvosisällön käyttö maksimoitava Energiatehokkuuden tuotto parempi kuin pääliiketoiminnan Energiaklusteri Globalisaatio on mahdollisuus ja kvartaalitalous on riski (investoimattomuus)


Lataa ppt "Energiaseminaari eduskunnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google