Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä"— Esityksen transkriptio:

1 Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä
Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ? Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä

2 Esityksen sisältö Muutama sana UPM:stä
Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen Puun saatavuuden parantaminen UPM

3 UPM Muutama sana UPM:stä PAPERIT TARRAMATERIAALIT PUUTUOTTEET
April 2, 2017 Muutama sana UPM:stä UPM PAPERIT TARRAMATERIAALIT PUUTUOTTEET UPM Copyright UPM-Kymmene Group

4 Puusta toimistopaperiksi – Paperikoneen tunnin tuotanto
April 2, 2017 Muutama sana UPM:stä Puusta toimistopaperiksi – Paperikoneen tunnin tuotanto 105 m3 95 m3 Täyteaineet kg Koivusellu kg Mäntysellu kg 8,5 m Nopeus 75 km/h kg/tunti A4-riisiä UPM Copyright UPM-Kymmene Group

5 Metsäteollisuuden kehitys ja puun tuonti
Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa Metsäteollisuuden kehitys ja puun tuonti UPM

6 Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien kannattavuus
Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien kannattavuus Tulos ennen veroja ja sijoitetun pääoman tuotto-% Sijoitetun pääoman tuotto% 11,6 14,3 16,5 10,4 4,0 5,3 1,4 2,6 LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset UPM

7 Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa
Eräiden suurimpien metsäteollisuuskonsernien tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset UPM

8 Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa
UPM

9 Hakkuiden osuus puuston vuotuisesta kasvusta Itämeren alueella
Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen Hakkuiden osuus puuston vuotuisesta kasvusta Itämeren alueella UPM

10 Teollisen ainespuun kasvu, käyttö ja hakkuumahdollisuudet Suomessa
Metsät kasvavat yhä enemmän, teollisuuden puunkäyttö on lisääntynyt, mutta kotimaisen puun käyttö ei Venäjältä tuotu puu olisi mahdollista kompensoida kotimaisella puulla kestävästi Hakkuumahdollisuudet hyödynnetään huonosti ja kotimaan puun käyttö on ollut trendimäisesti laskussa Mikäli näin jatkuu metsäteollisuus sopeutuu ja pienentää puunkäyttöä Metsien kasvu Teollisuuden puunkäyttö yhteensä Kestävät hakkuumahdollisuudet Kotimaisen puun käyttö UPM 10

11 Miksi puun myyntimahdollisuuksia ei hyödynnetä
Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen Miksi puun myyntimahdollisuuksia ei hyödynnetä Kysyntä/tarjonta epätasapaino Puumarkkinoiden epävakaus Voimakas julkinen spekulointi puunhinnoilla ja oikealla myyntiajankohdalla Kelirikkoleimikoiden pysyvä ylikysyntä ja talvileimikoiden suuri osuus Metsänomistamiseen liittyvät rajoitteet Puun myyjien vähäinen taloudellinen riippuvuus metsätuloista Metsänomistamisen monimutkaisuus ja tiedon puute Metsänomistamiseen liittyvät vähäiset panostustarpeet ja kulut Metsien muiden kuin taloudellisten arvojen lisääntyminen UPM

12 Miten puun saatavuutta parannetaan heti
Puun saatavuuden parantaminen Miten puun saatavuutta parannetaan heti Pyritään vakaaseen puumarkkinaan varmuus puun saannista ja kilpailukykyinen puun hinta on perusedellytys kannattavalle metsäteollisuudelle vakaa markkina luo luottamusta ja lisää sekä ostajien kysyntää että myyjien tarjontaa Markkinoidaan hakkuu- ja hoitotöiden uudenaikaisin keinoin edistetään vapaata kilpailua ja hyödynnetään uusia markkinointikanavia metsänomistajamarkkinoinnissa Hyödynnetään metsävaratietoa tehokkaasti metsäkeskukset tiedon haltijana ovat avainasemassa hyödyntämisen tehostamisessa toimijat eivät tarvitse tietoja omaisuuksista – vaan hakkuu- ja hoitokohteista Käytetään määräaikaisia verotuskeinoja ensiharvennusten verovapaudella on ainoastaan marginaalinen vaikutus UPM

13 Miten puun saatavuutta parannetaan pidemmällä tähtäimellä
Puun saatavuuden parantaminen Miten puun saatavuutta parannetaan pidemmällä tähtäimellä Panostetaan metsä- ja alemman tieverkon parantamiseen valtioneuvoston päätös lisätä määrärahoja on välttämätön kotimaan puun käyttön lisäämiselle tiestö rajoittaa useimmiten puun toimituksia ei metsäpohja Parannetaan metsänomistusrakennetta tilojen keskikoko on liian pieni, jotta metsien merkitys tulolähteenä olisi riittävä ja myynnit jatkuvia Tehostetaan metsätöitä ja metsänhoitoa sekä turvataan työvoiman saatavuutta Vakaalla puumarkkinalla ja tiestöä parantamalla voidaan tehostaa puun korjuuta ja kuljetuksia toistakymmentä prosenttia. Oikea-aikainen taimikon hoito pienentää kustannuksia ja tehostaa puun tuotantoa. Metsänhoitoresursseja turvataan istutusta ja taimikonhoitoa koneellistamalla Ympärivuotinen työ on perusedellytys metsätyövoiman riittävyydelle UPM

14 April 2, 2017 UPM Copyright UPM-Kymmene Group


Lataa ppt "Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google