Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrityksen talouden peruskäsitteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrityksen talouden peruskäsitteet"— Esityksen transkriptio:

1 Yrityksen talouden peruskäsitteet

2 Talouden kiertokulkumalli
Tuotannon-tekijät Suoritteet TUOTANTO Tuotannon-tekijä-markkinat Suorite-markkinat KASSA KASSASTA MAKSUJA KASSAAN MAKSUJA Kannattavuus Maksukyky Pääomarakenne Pääomanpalautus Voitonjako Pääomansijoitus Rahoitus-markkinat

3 Tulot saadaan suoritteiden myynnistä suoritteiden määrä * yksikköhinta
myyntitulot palvelutulot suoritteiden määrä * yksikköhinta syntyvät suoritteen luovutushetkellä

4 Menot 1/2 syntyvät tuotannontekijän hankinnasta Aine- ja tarvikemenot
Henkilöstömenot (palkka ja henkilösivumenot) Koneiden ja laitteiden aiheuttamat menot Vuokramenot ja muut tiloihin liittyvät menot Markkinointiin liittyvät menot Jne... syntyvät tuotannontekijän hankintahetkellä

5 Menot 2/2 Lyhytvaikutteiset menot Pitkävaikutteiset menot
Myytyjen tavaroiden hankintamenot Vuokrat Palkat Ym. Pitkävaikutteiset menot Vaikuttavat yrityksen tulonmuodostumiseen useamman vuoden ajan Rakennukset Koneet ja laitteet Ohjelmistot Yms. Tulosta laskettaessa hankintameno jaksotetaan usealle vuodelle

6 Oma ja vieras pääoma 1/2 Oma pääoma Vieras pääoma
Omistajilta Sijoittajilta Ei tarvitse maksaa takaisin Maksetaan korvausta, mikäli syntyy voittoja (=voitonjako) Vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Velat tavarantoimittajilta Maksettava takaisin sovitun ohjelman mukaisesti Maksettava yleensä sovittua korkoa Oman pääoman sijoitus tai lainan nosto eivät ole tuloja

7 Oma ja vieras pääoma 2/2 Voitonjako Pääoman palautukset
Vieraan pääoman korot Käyttäytyvät tuloslaskennassa kuten menot Oman pääoman korvaukset Osingonjako (oy) Voitto-osuudet (avoin yhtiö ja ky) Eivät ole yrityksen menoja tuloslaskennassa, vaikka aiheuttavat kassastamenoja Verot Pääoman palautukset Esim. lainan takaisinmaksu ei ole yrityksen meno, vaikka aiheuttaa kassastamaksuja


Lataa ppt "Yrityksen talouden peruskäsitteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google