Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© bisnes-it.com InvestointiyhtiöIntegraatti Peruslinjaus Tietoteknisten ratkaisujen ja tietotekniikan organisoinnin täytyy noudattaa samaa rakennetta ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© bisnes-it.com InvestointiyhtiöIntegraatti Peruslinjaus Tietoteknisten ratkaisujen ja tietotekniikan organisoinnin täytyy noudattaa samaa rakennetta ja."— Esityksen transkriptio:

1 © bisnes-it.com InvestointiyhtiöIntegraatti Peruslinjaus Tietoteknisten ratkaisujen ja tietotekniikan organisoinnin täytyy noudattaa samaa rakennetta ja johtamismallia kuin bisnestenkin Yritys X Yritys, IT-ratkaisut ja IT-toiminnan organisointi

2 © bisnes-it.com Konsernistrategiat (yritysstrategiat) Vähän siteitä bisnesten vä- lillä, omistus voi olla osittainen Erittäin kevyt konserni Ohjaus halli- tuksen kautta Yrittäjyyttä ja riskinottoa palkitaan Operatiivinen hallinnoija Toisistaan riip- pumattomat bisnekset, yhteinen omistaja Erilaisia bis- neksiä sama ansainta- logiikka Erillisiä bisneksiä, yhtenäinen johtamistapa ja arvot Yhteisiä resursseja mittakaava- ja kohdista- mismielessä Bisnekset tek- nisesti ja logistisesti toisistaan riippuvia INVESTOINTI- YHTIÖ HOLDING- YHTIÖ KONGLO- MERAATTI INTEGRAATTISYNERGINEN YHTYMÄ YHTENÄINEN YHTIÖ Vahva konserniohjaus Kustannus- yksikkörakenne Tavoitejoh- taminen/laatu Ylin opera- tiivinen johto J O H T A M I S T Y Y L I Konsernin rooli Ohjaus- tapa/ rakenne Palkitse- minen Konserni- johdon rooli Erittäin kevyt konserni Portfolio- johtaminen ROI- perustainen Omistaja Kevyt kon- sernijohto Itsenäisiä bisnes- yksiköitä Tulos- palkkaus Kovia otteita tarvittaessa Tuloksen valvoja Konsernijohto osallistuu päivittäisiin päätöksiin Bisnesten yhteisiä pro- jekteja Osittain koko yhtiön tulok- sen pohjalta Toimintata- pojen/kulttuu- rin kehittäjä Vahva konserni- koordinointi Strateginen tulosyksikkö- rakenne Strategisen lisäarvon pohjalta Ylin strateginen johto

3 © bisnes-it.com Yritysstrategia määrittää myös IT-strategian ja IT-toimintamallin perustan Vähän siteitä bisnesten välillä, omistus voi olla osittainen Toisistaan riip- pumattomat bisnekset, yhteinen omistaja Erilaisia bis- neksiä sama ansainta- logiikka Erillisiä bisneksiä, yhtenäinen johtamistapa ja arvot Yhteisiä resursseja mittakaava- ja kohdista- mismielessä Bisnekset tek- nisesti ja logistisesti toisistaan riippuvia INVESTOINTI- YHTIÖ HOLDING- YHTIÖ KONGLO- MERAATTI INTEGRAATTISYNERGINEN YHTYMÄ YHTENÄINEN YHTIÖ IT-Strategia ja IT-toimintamalli Konsernin järjestelmät IT-organi- saatio IT-infra * Vain talous- raportointi * IT-organis. vain bisnes- yksiköissä * Ei yhteistä infrastruk- tuuria + Voi olla joi- takin hallin- non järjest. * IT pääosin bisnes- yksiköissä * Ehkä yhtei- nen tietolii- kenne + Taloushal- linnon ja laskennan järjestelmät * Voi olla kon- sernin tieto- hallintojoh- taja + tuki konsernijärj. + Joitakin operatiivisia järjestelmiä * Voi olla vahva kon- serni-IT + Yhteiset järjestelmät myyntiin ja toiminnan- ohjaukseen * IT pääosin konserni- tasolla * Yhtenäinen infra- struktuuri * Kaikki järjes- telmät yhtei- set ja integroi- dut * IT vain konser- nitasolla (paitsi käyt- täjätuki) * Yksi yhteinen infrastruktuuri

4 © bisnes-it.com Konsernistrategiat, esimerkki johdon linjauksista Vähän siteitä bisnesten vä- lillä, omistus voi olla osittainen Erittäin kevyt konserni Ohjaus halli- tuksen kautta Yrittäjyyttä ja riskinottoa palkitaan Operatiivinen hallinnoija Toisistaan riip- pumattomat bisnekset, yhteinen omistaja Erilaisia bis- neksiä sama ansainta- logiikka Erillisiä bisneksiä, yhtenäinen johtamistapa ja arvot Yhteisiä resursseja mittakaava- ja kohdista- mismielessä Bisnekset tek- nisesti ja logistisesti toisistaan riippuvia INVESTOINTI- YHTIÖ HOLDING- YHTIÖ KONGLO- MERAATTI INTEGRAATTISYNERGINEN YHTYMÄ YHTENÄINEN YHTIÖ Vahva konserniohjaus Kustannus- yksikkörakenne Tavoitejoh- taminen/laatu Ylin opera- tiivinen johto J O H T A M I S T Y Y L I Konsernin rooli Ohjaus- tapa/ rakenne Palkitse- minen Konserni- johdon rooli Erittäin kevyt konserni Portfolio- johtaminen ROI- perustainen Omistaja Kevyt kon- sernijohto Itsenäisiä bisnes- yksiköitä Tulos- palkkaus Kovia otteita tarvittaessa Tuloksen valvoja Konsernijohto osallistuu päivittäisiin päätöksiin Bisnesten yhteisiä pro- jekteja Osittain koko yhtiön tulok- sen pohjalta Toimintata- pojen/kulttuu- rin kehittäjä Vahva konserni- koordinointi Strateginen tulosyksikkö- rakenne Strategisen lisäarvon pohjalta Ylin strateginen johto Yritys Oy jatkossa

5 © bisnes-it.com Konsernistrategian vaikutus IT-strategiaan ja IT- toimintamalliin, esimerkki johdon linjauksista Vähän siteitä bisnesten välillä, omistus voi olla osittainen Toisistaan riip- pumattomat bisnekset, yhteinen omistaja Erilaisia bis- neksiä sama ansainta- logiikka Erillisiä bisneksiä, yhtenäinen johtamistapa ja arvot Yhteisiä resursseja mittakaava- ja kohdista- mismielessä Bisnekset tek- nisesti ja logistisesti toisistaan riippuvia INVESTOINTI- YHTIÖ HOLDING- YHTIÖ KONGLO- MERAATTI INTEGRAATTISYNERGINEN YHTYMÄ YHTENÄINEN YHTIÖ IT-Strategia ja IT-toimintamalli Konsernin järjestelmät IT-organi- saatio IT-infra * Vain talous- raportointi * IT-organis. vain bisnes- yksiköissä * Ei yhteistä infrastruk- tuuria + Voi olla joi- takin hallin- non järjest. * IT pääosin bisnes- yksiköissä * Ehkä yhtei- nen tietolii- kenne + Taloushal- linnon ja laskennan järjestelmät * Voi olla kon- sernin tieto- hallintojoh- taja + tuki konsernijärj. + Joitakin operatiivisia järjestelmiä: Yhteinen HR-järjestelmä * Voi olla vahva kon- serni-IT: Konsernille Tietohallinto- johtaja ja ‘CIO Office’ + Yhteiset järjestelmät myyntiin ja toiminnan- ohjaukseen * IT pääosin konserni- tasolla * Yhtenäinen infra- struktuuri * Kaikki järjes- telmät yhtei- set ja integroi- dut * IT vain konser- nitasolla (paitsi käyt- täjätuki) * Yksi yhteinen infrastruktuuri Yritys Oy jatkossa


Lataa ppt "© bisnes-it.com InvestointiyhtiöIntegraatti Peruslinjaus Tietoteknisten ratkaisujen ja tietotekniikan organisoinnin täytyy noudattaa samaa rakennetta ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google