Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehitysvamma-alan uudet tuulet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehitysvamma-alan uudet tuulet"— Esityksen transkriptio:

1 Kehitysvamma-alan uudet tuulet
Hyvää perhehoitoa – uusia tuulia vammaisten perhehoidossa Jutta Keski-Korhonen

2 Yhteiskunta muuttuu – muuttuvatko palvelut?
Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat Rahan (yli)valta Lainsäädäntö Yksilön oikeudet vahvistuvat Vaikuttamisen keinot Asenteet muuttuvat

3 Uudistuksia vireillä Palvelurakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyden huollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskeva lainsäädäntö YK:n vammaissopimuksen ratifiointiin tähtäävät toimet Asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen Terveydenhuolto ja kuntoutus Omaishoidon kehittäminen -kansallisen ohjelman valmistelu +lainsäädäntö

4 Uudistuksia vireillä Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden sääntely Uusi sosiaalihuoltolaki Vammaislainsäädännön uudistaminen Työllisyyden ja työelämäosallisuuden (esim. päivätoiminta) edistäminen Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano

5 Suuntaa antavat periaatteet
Ihmisarvo Osallisuus Yhdenvertaisuus Yksilöllisyys Tarvelähtöisyys

6 Yhdenvertaisuus Syrjinnän kielto
Perusteltu positiivinen erityiskohtelu Ei liikaa, mutta tarpeeksi

7 Periaatteista seuraa…
Periaatteista seuraa… Objekti Subjekti Diagnoosi Toimintakyky Erityinen Yleinen, normaali Ryhmäpalvelut Yksilöllinen apu Ylisuojelu Osallisuus

8 Mikä on KEHAS? Valtioneuvosto teki tammikuussa 2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisohjelmasta eli KEHAS-ohjelmasta Ohjelman tavoitteena on yksilöllisen asumisen mahdollistaminen sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille ihmisille. Perus- ja ihmisoikeudet määrittelevät keskeiset tavoitteet; YK:n sopimuksen 19 artikla edellyttää, että vammaisilla ihmisillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Heitä ei voi velvoittaa käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä. Asumisohjelmalla toteutetaan käytännössä edellä mainittuja perus- ja ihmisoikeuksia. Marraskuussa 2012 periaatepäätös yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta Linkki KEHAS-ohjelman valtakunnalliseen suunnitelmaan:

9 KEHAS Tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille ihmisille yksilöllinen asuminen: Esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä Riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA rahoittaa samaan aikaan kehitysvammaisten asumishankkeita. Tavoitteeksi asetettiin 470 uutta asuntoa vuosittain. Ray rahoittaa tukiasuntojen hankkimista, tavoitteena 130 asuntoa. Tällä hetkellä trendi ainakin osittain se, että tuotetaan erilaisia asunto- ja palvelukeskittymiä vastoin asumisohjelman tavoitteita.

10 Lähiyhteisölliseen asumiseen siirtymisen periaatteet
Tietoisuuden lisääminen vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista Vammaisten henkilöiden oikeuksien ja itsemääräämisen kunnioittaminen Palvelujen ja lähiyhteisöjen kehittäminen Laitosasumisen lakkauttaminen Resurssien tehokas käyttö ja taloudellisten vaikutusten arviointi Johtamisen ja organisaation toimintakulttuurin kehittäminen Laadunvalvonta ja –seuranta Hallinnonalojen välinen yhteistyö

11 KEHAS: johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen Parempi tiedottaminen omista oikeuksista ja paikalliset toimintamallit itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi Palvelu- ja muuttosuunnitelma, jonka sisällön henkilö itse ymmärtää, kommunikaatiokeinot käyttöön, samoin läheisen apu Tehostettu tuki muuttotilanteessa (ennen ja jälkeen) Neuvonta ja ohjaus toimeentuloasioissa ja Kelan etuuksissa Toimivat kommunikaatiokeinot ja apuvälinepalvelut Tuetun päätöksenteon muotojen kehittäminen sekä yksilöllistä tukea, hoivaa ja huolenpitoa edellyttävien palveluiden säätäminen tulevassa lainsäädännössä Itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja rajoitetoimenpiteiden käytön minimoiminen kyseisen lainsäädäntöuudistuksen keskeinen tavoite Asuminen ja palvelut erikseen (normaali vuokrasuhde, omistusasunto jne.)

12 KEHAS: johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen: lapsi on ensisijaisesti lapsi ja hänellä on oikeus asua omien vanhempiensa kanssa. Kotiin annettavan avun ja tuen sekä muiden perhettä tukevien palveluiden kehittäminen, yleispalveluiden varmistaminen Palvelusuunnittelulla selvitetään lapsen ja perheen kokonaistilanne ja yksilölliset tarpeet. Lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus, ei osana aikuisten palveluita Lyhytaikaisiin tarpeisiin ja kriisitilanteisiin muita kuin laitosratkaisuja Tarpeen mukaiset apuvälineet Oikeus tarpeen mukaisiin lastensuojelun palveluihin Perhehoidon kehittäminen ja riittävä tuki perhehoitajille Pienryhmäkotiratkaisut niille vammaisille lapsille, joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti tuettunakaan: tavalliset asuinalueet ja mahdollisimman pitkälle normaalit asumisolosuhteet. Maksimissaan 3-4 -paikkaisia. Oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen. Selvitys laitoskoulujen tulevaisuudesta.

13 KEHAS: johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Palveluiden kehittäminen: oikeus kaikkiin yleispalveluihin muiden kuntalaisten tavoin. Kunnat selvittävät kaikkien kehitysvammaisten kuntalaisten palveluiden tarpeet sekä laativat suunnitelman asunto- ja palvelutarpeeseen vastaamisesta. Terveyspalvelut osana yleistä terveydenhuoltoa ja tarvittaessa räätälöityinä palveluina Asiakasmaksut määritellään niin, että henkilö ei ohjaudu niiden vuoksi toimeentulotuen jatkuvaan asiakkuuteen Erityispalvelujen järjestämis- ja kehittämisvastuiden selkeyttäminen Valtakunnallisten yksiköiden (2 kpl) nimeäminen oikeuspsykiatriseen hoitoon ja valvontaan Valtakunnallisten ja alueellisten tarpeiden selvittämisen jatkaminen

14 KEHAS: johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Laitosasumisen lakkauttaminen: vuoteen 2016 mennessä laitoksissa enintään 500 asukasta, jotka muuttavat laitoksista vuoteen 2020 mennessä. Ei kuitenkaan pakkomuuttoja. Alueelliset suunnitelmat laitoshoitoa korvaavista ratkaisuista. Myös lapsuudenkodeissa asuvien asumiseen liittyvien tarpeiden ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Lainsäädännössä jatkossa lähtökohtana, että asuminen järjestetään muualla kuin laitoksessa. Omavalvonnalla ja aluehallintoviranomaisten valvonnalla varmistetaan, että muutot toteutetaan oikeuksia kunnioittaen ja asunnot ovat soveltuvia ja täyttävät laatukriteerit. Asukkaat saavat tarvitsemansa yksilölliset palvelut. Asuminen tavallisilla asuinalueilla ja asunnoissa, joilla on normaalin asunnon tunnuspiirteet. Tavoitteena on asuminen omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä.

15 KEHAS: johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö Vammaisalan työvoima- ja osaamistarpeiden selvittäminen, tutkintojen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen täydentäminen joustavasti. Tutkimuksen ja systemaattisen tiedon saamisen (mukaan lukien tilastointi) turvaaminen Valtakunnallinen suositus ja oppaita kuntien ja kuntayhtymien tueksi. Eri tahojen rahoitusmuotojen yhdistäminen laadukkaiden palveluiden kehittämistyön tueksi


Lataa ppt "Kehitysvamma-alan uudet tuulet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google