Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen kunta,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen kunta,"— Esityksen transkriptio:

1 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille laadukkaat ja saavutettavissa olevat keskeiset palvelut omalla kotipaikkakunnalla.

2 Toimintaa ohjaavat arvot •Itsenäisyys •Aktiivinen mukana olo •Yhteisöllisyys ja yhteisöjen arvostaminen Osallisuus •Turvallisuus •Rauhallisuus •Hyvät palvelut •Helposti lähestyttävä hallinto Asukaslähtöisyys •Ilo •Oikeudenmukaisuus •Toimintakykyä ylläpitävään elämäntapaan kannustava ilmapiiri •Halu asua maalla - kotiseuturakkaus Positiivisuus •Vaikuttavuus ja inhimillisyys= tehdään asioita oikealla tavalla ja oikeaan aikaan •Kokonaistaloudellisuus – kunnan ja lähialueen toimintojen hyödyntäminen Taloudellisuus

3 Ikäihmisten palveluiden päämäärä Ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa elinympäristössä Kotona asumisen mahdollistava palvelujärjestelmä Onnistuneet hoito- ja hoivapalvelusijoitukset

4 Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa arvioidaan Härkätien kuntien yhteisessä Hyvinvointikertomuksessa.

5 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet •Hallintokuntien yhteistyö ja eri väestöryhmien näkökulman huomioiminen asuin- ja liikenneympäristön suunnitteluvaiheessa •Vanhusten 1. rivitalon asuntojen peruskorjaaminen esteettömiksi •Kotikäyntien yhteydessä neuvotaan ja ohjataan kotitapaturmariskien ehkäisyssä Turvallinen ja esteetön asuin- ja liikkumisympäristö •Suunnitelmallinen yhteistyö järjestösektorin kanssa •Kaikenkuntoisille ikääntyville henkilöille tarjotaan kohdennettuja liikuntapalveluja •Tavoitteelliset kotijumppaohjeet kotona asuville ikäihmisille •Esteetön ulkoilureitti toteuttaminen kunnan keskustaan, jonka varrella riittävä määrä penkkejä Monipuoliset ja aktivoivat harrastus- ja osallistumismahdollisuudet •Ajantasaiset palveluesitteet saatavilla kunnan eri toimipisteissä ja kotisivuilla •Palveluista tiedottamisessa hyödynnetään kotiin jaettavaa kuntatiedotteita Toimiva neuvonta- ja palveluohjausjärjestelmä •Toimintakykymittareita hyödynnetään henkilökohtaisen arvioinnin tukena asiakkaan palvelutarvetta selvitettäessä •Tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat, niiden seuranta ja päivittäminen •Toimivat tukipalvelut - ateria-, kuljetus-, pyykki-, sauna – ja turvapuhelinpalvelut •Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä •70 vuotta täyttäville terveydenhoitajan ikäneuvolakäynti Asiakkaan tarvekartoitukseen perustuva riittävä ja yksilöllinen kotihoito

6 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet •Omaishoitajan vapaapäivien toteutuksen turvaaminen ja tukeminen vapaapäivien käyttöön •Päivä- ja kerhotoiminnan tarjoaminen yhteistyössä seurakunnan ja järjestösektorin toimijoiden kanssa Asiakkaan kotona selviämistä ja omaishoitajan jaksamista tukeva omaishoidon tuen järjestelmä •Moniammatillisen työryhmän (SAS) hyödyntäminen sijoituksia valmisteltaessa •Toimintakykymittareiden käyttö yksilöllisen arvioinnin tukena •Tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä niiden seuranta ja päivittäminen Asiakkaiden palvelutarpeista lähtevät, tarkoituksenmukaiset sijoitukset hoito- ja hoivapalveluyksiköihin •Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävä työote kaikissa palveluissa •Viriketapahtumien ja ryhmätoiminnan tarjoaminen Toimintakykyä ylläpitävän työotteen toteuttaminen kaikissa yksiköissä

7

8


Lataa ppt "Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen kunta,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google