Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avaimella vai tiirikalla - vapautuvan vangin tie omaan kotiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avaimella vai tiirikalla - vapautuvan vangin tie omaan kotiin"— Esityksen transkriptio:

1 Avaimella vai tiirikalla - vapautuvan vangin tie omaan kotiin
Nimi ovessa hanke Verkostotyöpaja Espoo Sampo Järvelä ja Jenni Mäki

2 Teemat Vapauteen valmennusyksikön toiminta vapautuvien asunnottomuuden vähentäjänä Etu ovesta –hanke haja-asuttamisen mallina Mistä asuntoja vankilasta vapautuville?

3 Vapauteen valmennuksen toimintamalli
Kaupunki aikuis- sosiaalityö Vapauteen valmennus Lähettävä vankila Rangaistusajan suunnitelma Vapautumis- ja jatkosuun- nitelma Koevapaus Kuntoutus- Silta Asumis- ratkaisut

4 Vapauteen valmennus ensikäden tuloksia yhteistyötuloksia asumisesta
Vapautuneita vailla asuntoa olevia tähän mennessä 10 Heistä kaikille on saatu asunto. Yksi asiakas ei halunnut tukea mutta hänellekin järjestettiin asunto. Kymmenestä asiakkaasta neljällä suora vuokrasopimus, kolmella välivuokrasopimus ja kolme asuu Sininauhassa ja A-killan kotikartanossa. Menestys perustuu Etuovesta -hankkeen, vapauteen valmennuksen ja aikuissosiaalityön yhteiseen työhön. Kohderyhmä on ollut haastava mutta palveluketju puree sekä mallin että toimintasisällön osalta. Keskeytyneitä vapauteen valmennusjaksoja 30 %.

5 Etuovesta-hanke asuntoja ja tukea asunnottomille lainrikkojille
Kohderyhmä: vankilasta asunnottomana vapautumassa olevat, joiden kanssa työskentely aloitetaan jo vankeusaikana eri palvelujen piirissä tai palvelujen ulkopuolella vailla asuntoa olevat ja asunnottomuusuhan alaiset rikostaustaiset Tavoitteet ja toimintamalli Tavoitteena on vähentää kohderyhmän asunnottomuutta sekä rakentaa asumispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työskentely mahdollistaa asunnottomien ja asunnottomuus-uhanalaisten poluttamisen väliaikaisista asumisvaihtoehdoista omaan asuntoon. Tavoitteena on asumisen onnistuminen. Hankkeessa sovelletaan asunto ensin -periaatetta: asunto on jokaisen oikeus, ja sen säännöt määräytyvät huoneenvuokralaista. Työskentelyyn kuitenkin kuuluu tiivis kotiin annettava tuki. Tuen sisältö sekä asukkaan tilanteen arviointi tehdään ohjaajan ja asukkaan yhteistyönä. Asukkaita ohjataan myös erilaisen päivätoiminnan piiriin. Asuntoa lähdetään hakemaan yhdessä asiakkaan kanssa (välivuokraus tai suora vuokrasopimus). Lisäksi Sillan käytössä on RAY:n tuella hankittuja omia asuntoja, joita välivuokrataan asukkaille ”näytönpaikka”-periaatteella, josta edetään itsenäiseen, omaan vuokrasuhteeseen perustuvaan asuntoon. Tuetun asumisen jaksot ovat pitkiä, 6-12 kuukautta. Sen jälkeen asukas voi joko jäädä asumaan itsenäisesti tai hänet ohjataan kaupungin tuetun asumisen ostopalvelujen piiriin.

6 Etuovi - Kotiin annettava tuki
Tiivis tuki (alkuun 3 x vko) mahdollistaa tutustumisen ja tuen suuntaamisen oikeisiin asioihin Tapaamiskertojen määrää vähennetään yksilöllisesti Kerrallaan palvelun piirissä 20 asiakasta

7 Etuovi - Asumisen järjestämismalli
Vankila Aikuissosiaalityö Tva:n ja Vts:n Asunnot, pysyvä vuokrasop. Sillan omat Asunnot 5 kpl ovat välivuokraus- asuntoja, Asumisaika 6-12 kk Asiakkaat joilla vahva tuen tarve Yksityisiltä Vuokrattavat Asunnot Pysyvä vuokrasop. Yksityisiltä vuokrattavat Asunnot asiakas- määrän mukaan 5-7 kpl. Suoraan asukkaan omiin nimiin. Asiakkaat joilla paremmat itsenäisen asumisen valmiudet Asiakas jää asumaan samaan asuntoon Projektin tuki asiakkaille 6-12 kk ja sen jälkeen siirtyminen normaalipalveluihin

8 POHDINTAA MALLISTA Julkiset vuokrataloyhtiöt eivät asuta vankeja suoraan. Siksi on jouduttu vuokraamaan asuntoja yksityisiltä. Yksityisiltä vuokrattujen asuntojen saamiseksi jouduttu tekemään paljon työtä ja kehittämään uusia toimintatapoja mm. vuokranantajien tutustuttaminen Sillan toimintaan pullakahveineen, vuokravastuusopimus. Yksityisiltä välivuokrattujen asuntojen vuokrasopimuksia ei saada siirrettyä asukkaille itselleen. Koska em. asunnot ovat välivuokrattuja ”näytönpaikka” asuntoja, on löydettävä jatko asumisratkaisu yhteistyössä VTS:n ja TVA:n kanssa. Taloudelliset riskit ovat kokonaan välivuokraajalla

9 Mistä asuntoja rikostaustaisille ?
Asumisvaihtoehdot: välivuokraus, vuokrasopimus asiakkaan nimiin, yhteisölliset asumisratkaisut Pääperiaatteen tulisi olla välivuokrasopimuksen siirtäminen asiakkaan nimiin. Mikä tulisi olla julkisten paikallisten vuokrataloyhtiöiden vastuu asuntojen antamisessa kohderyhmän käyttöön ? Mikä Y-säätiön rooli asuntojen hankkijana ? Mikä paikallisten järjestöjen rooli Ray:n tai Aran osarahoittamien asunto-osakkeiden hankinnassa ? Mikä taho voisi vastata keskitetysti rikostaustaisten ihmisten asuntojen hankinnasta

10 Asuntoa lähdetään hakemaan yhdessä asiakkaan
kanssa (välivuokraus tai suora vuokrasopimus). Lisäksi Sillan käytössä on RAY:n tuella hankittuja omia asuntoja, joita välivuokrataan ”näytönpaikka”- periaatteella. Tuetun asumisen jaksot ovat pitkiä, 6-12 kuukautta. Sen jälkeen asukas voi joko jäädä asumaan itsenäisesti tai hänet ohjataan kaupungin tuetun asumisen ostopalvelujen tai sosiaalisen isännöinnin piiriin.


Lataa ppt "Avaimella vai tiirikalla - vapautuvan vangin tie omaan kotiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google