Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnallinen ty ö pankkikokeilu - v ä yl ä ty ö el ä m ää n Aarne Kuusi 10.02.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnallinen ty ö pankkikokeilu - v ä yl ä ty ö el ä m ää n Aarne Kuusi 10.02.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnallinen ty ö pankkikokeilu - v ä yl ä ty ö el ä m ää n Aarne Kuusi 10.02.2009

2 Mik ä on ty ö pankkikokeilu •Valtakunnallinen työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettava kokeilu. •Työpankkien avulla pyritään työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. •Käytännön toteutuksesta vastaa aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja alueelliset toimijat. •Työpankkikokeilu liittyy sosiaaliturvauudistusta pohtivan Sata-komitean linjauksiin

3 3.12.20083 •Ty ö pankkiin palkataan ty ö ntekij ö it ä sek ä hankitaan avoimilta ty ö markkinoilta t ö it ä (esim. alihankinnat) ja/tai sill ä on muuta taloudellisesti kannattavaa omaa toimintaa •Ty ö pankki edelleensijoittaa ty ö ntekij ö it ää n avointen ty ö markkinoiden ty ö nantajille. Kun edelleensijoitust ö it ä ei ole, ty ö ntekij ä ty ö llistyy ty ö pankin omissa t ö iss ä. Kun yritys j ä lleen tarvitsee ty ö ntekij ää, on vanha tuttu ty ö ntekij ä heti saatavilla •Lis ää yritysten halukkuutta tarjota ty ö t ä em. henkil ö ille •Palvelukokonaisuuksiin kuuluvat erilaiset aktivointitoimenpiteet: koulutus, valmennus, ty ö harjoittelu ja kuntoutus sek ä sosiaali- ja terveyspalveluja sek ä ty ö hallinnon palveluja •Suunnittelun pohjana on ollut Vantaan kaupungin, aikuiskoulutuskeskus Edupolin ja sosiaalisen yrityksen Lubor Oy:n yhteisty ö malli Vantaan Valo Mik ä on ty ö pankki

4 Tavoitteet •Ty ö pankin tarkoituksena on pienent ää ty ö llist ä v ä n yrityksen riski ä ja v ä hent ää olennaisesti vaikeasti ty ö llistyv ä n ty ö nhakijan ty ö nhakukustannuksia •Ty ö pankin eri toimenpiteiden v ä lill ä tapahtumat siirtym ä t pyrit ää n saamaan nopeiksi, helpoiksi ja kannustaviksi. •Luoda ty ö tt ö m ä n yksil ö llinen asiakaspolku kuntoutuksesta avoimille ty ö markkinoille •Rakentaa yhteisty ö tahojen aito kumppanuus ja verkosto •Auttaa ty ö t ö nt ä etenem ää n mahdollisimman nopeaksi kohti ty ö el ä m ää •Ty ö voimareservin k ä ytt öö n saaminen •Tarjota kuitenkin yksil ö llisesti kaikki tarvittavat tukitoimet •Kehitt ää uusi toimintamalli, joka on helposti ja kustannustehokkaasti monistettavissa

5 Toiminta • Omaa alihankintaa tai muuta sopivaa ty ö t ä • Edelleensijoitustoimintaa; ty ö ntekij ä n ty ö panoksen markkinahintaista myynti ä • Ty ö -, aktivointi- ja kuntoutuspajatoimintaa • Ty ö h ö n valmennuspalveluja • Koulutusta; oppimisymp ä rist ö n ä ty ö n tekeminen • Tukitoimet - sosiaaliohjaus - terveyspalvelut - ammatillinen ohjaus - ty ö voimapalvelut - tukiryhm ä toiminta • Vapaa-ajan aktiviteetit • Jatkuva toiminnan ja henkil ö kunnan kehitt ä minen • Voimakas imagon rakentaminen ja markkinointi

6 Toimijat, verkostot ja asiakkaat •Ty ö pankkina voi toimia yksitt ä inen ty ö voiman edelleensijoitusta toteuttava toimija tai se voi toimia kumppanuusperiaatteella (Vantaan malli; kunta, kouluttaja, sosiaalinen yritys). •Ty ö pankkiverkostoon kuuluu ainakin; ty ö voimatoimisto, ty ö voiman palvelukeskus, sosiaali- ja terveystoimi, KELA, kunta sek ä aktiivitoimia tarjoavia organisaatioita sek ä avointen ty ö markkinoiden edustajia. •Toiminnan tehokkuudelle, kehitysty ö lle ja innovaatioille on suotavaa, ett ä toiminnot tapahtuisivat mieluiten samassa tilassa tai ainakin l ä hiet ä isyydell ä toisistaan. •Kuka tahansa heikossa ty ö markkina-asemassa oleva henkil ö voi ilmoittautua ty ö pankin j ä seneksi. Ty ö voimatoimiston ja ty ö voiman palvelukeskusten teht ä v ä n ä on kertoa asiakkailleen pankin tarjoamista palveluista. Pankki voi itse p ää tt ää, keit ä se ottaa asiakkaikseen. •Tavoitteena on, ett ä kokeilu l ä htee vapaaehtoisuudesta. Paikallisen ty ö voimatoimiston kanssa kokeillaan erilaisia osoitusmenettelyit ä.

7 Alueelliset ty ö pankit Kokeiluun on nimetty seitsem ä n alueellista ty ö pankkia. Ne poikkeavat toiminnaltaan ja ne ottavat huomioon ty ö markkinoiden alueellisia eroja. Niill ä on kuitenkin joitakin yhteisi ä piirteit ä : •ty ö voiman j ä lleensijoittaminen •hyv ä t yrityssuhteet •kuntayhteisty ö •riitt ä v ä n suuret volyymit •omaa tuotantoa tai muuta omaa ty ö t (alihankinnat yms.) •hyv ä t sidosryhm ä suhteet •toiminnan perusrahoitus kunnossa Ty ö pankkeja tukee lis ä ksi seitsem ä n toimijan yhteisty ö verkosto

8 Alueelliset työpankit ovat •Oulu – Yritetään yhdessä ry. •Seinäjoki – Seinäjoen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. •Satakunta – Tyke Oy •Jyväskylä/Äänekoski – Tekevä säätiö •Vantaa – Vantaan valo/Vantaan kaupunki, Edupoli, Lubor Oy •Imatra – TyönVuoksi ry. •Mikkeli – Mikemet Oy (Mikkelin seudun työpankkiverkosto) Verkostokumppaneiksi ja sparraajiksi on valittu: •Lahti – Lahden seudun työttömät ry. •Salo – Someron kaupunki •Helsinki Työ & Toiminta ry. •Rovaniemi – Rovaniemen monitoimikeskus säätiö •Joensuu – Honkalampisäätiö •Kajaani – Kumppaniksi ry. •Kuopio – Kuopion työvalmennussäätiö

9 Toteutus Kokeilulla on johtoryhm ä (SATA-komitea, stm, tem, vm, kuntaliitto) •p ää tt ää linjauksista ja resursoinneista Aikuiskoulutuskeskus Edupoli toteuttaa ja on nimennyt: •johtoryhm ä n alaisuuteen kokeilujohtajan joka mm. - johtaa ja koordinoi hanketta - neuvoo ja ohjaa alueellisia toimijoita Alueellisten ty ö pankkien toiminnasta vastaavat hankep ää llik ö t. He toteuttavat oman alueellisen mallin kehitt ä mist ä yhteisty ö tahojensa kanssa.

10 Aikataulut ja seuranta Kokeilun kesto •Ty ö pankkikokeilu kest ää vuoden 2009 loppuun, johon menness ä p ää tet ää n jatkotoimista. Seuranta ja arviointi •Ty ö pankkikokeilua seuraa ja arvio sek ä johtoryhm ä ett ä ulkopuolelinen arvioija •SATA-komitealle laaditaan syyskuussa 2009 raportti, jossa arvioidaan kokeilun tuloksia sek ä jatkotoimia. V ä liraportin antaa hankkeen johtoryhm ä k ä ytt ä en sis ä ist ä ja ulkopuolista arviota.

11 TY Ö PANKISTA JOUSTAVASTI OSAAVAA TY Ö VOIMAA TYÖVOIMATYÖVOIMA TYÖPANKKI (Oy,ry tms.) Työntekijän (X) työnantaja Helppoja töitä esim. Asiakas Oy:n alihankinnat pakkaus, varasto, korjaus, kierrätys jne. Omiin tilapäisiin tarpeisiin väkeä pajoilta ja 3 sektorilta, sitten Työpankkiin vakituiseen työhön ja Asiakas Oy:lle ASIAKAS OY Työntekijä (X) käyttö tarpeen mukaisesti (tilapäiset tarpeet) hyöty: sama henkilö nopeasti aina uudestaan riskivapaasti Kun töitä ei ole, tekee töitä Työpankissa Laskutus käytön mukaan Mahdollisuus palkata myöhemmin itse KOULUTUS/ TYÖKOKEILU PAJAT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 3 SEKTORIN TYÖLLISTÄJÄT

12 Esimerkki toimenpidekokonaisuudesta


Lataa ppt "Valtakunnallinen ty ö pankkikokeilu - v ä yl ä ty ö el ä m ää n Aarne Kuusi 10.02.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google