Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien parhaat palvelukäytännöt Hyvä Suomi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien parhaat palvelukäytännöt Hyvä Suomi"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien parhaat palvelukäytännöt Hyvä Suomi 7.11.2007
Timo Reina, valtiosihteeri, VM

2 Hankkeen asettaminen Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asettanut Kuntien parhaat palvelukäytännöt -hankkeen Tausta: Käynnissä olevan Paras-uudistuksen vaikutusten tehostaminen ja hallitusohjelman kirjaukset. Kuntapalveluiden kehittäminen edellyttää erityistä suunnittelua, eri toimijoiden kokoamista, kuntapalveluiden innovaatiopolitiikan täsmentämistä, innovaatioiden kokoamista niiden käytön edistämistä kuntien parhaiden käytäntöjen mallintamista ja markkinointia.

3 Hankkeen tavoite Julkisten menojen kasvun hillintä kehittämällä ja tehostamalla kuntapalveluita. Kuntien toiminnan kokonaistuloksellisuuden paraneminen. Palveluiden saannin ja laadun turvaaminen tulevaisuudessa. Tiedon tuottaminen valtion ja kuntien käyttöön palveluiden tuottavuuden kehittämistä varten.

4 Hankkeen tehtävä Edistää kuntien palvelutuotannon uudistamista.
Tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden leviämistä.

5 Suhde meneillään oleviin uudistuksiin
Hanke täydentää ja vauhdittaa Paras-uudistusta. Paras- toimeenpanossa tarvitaan uusia palveluiden järjestämis- ja tuottamistapoja sekä palveluprosessien, palveluketjujen, työnjaon, yhteispalvelujen ja paikkariippu-mattoman sähköisen asioinnin kehittämistä. Hankkeessa huomioidaan muut käynnissä olevat valtion- ja kuntahallinnon sekä muiden toimijoiden samansuuntaiset toimet.

6 Muut samansuuntaiset toimet, mm
TEKES: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmässä -ohjelma, FinnWell -ohjelma, Serve - Innovaatiiviset palvelut-ohjelma. STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatio-hanke. Syntyvän työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiostrategiatyö. Kuntaliiton Innovatiiviset palvelukonseptit -ohjelma. EK:n toiminnassa innovaatioiden edistäminen on keskeisiä toiminnan alueita. Sitra on aloittamassa kuntapalveluohjelman valmistelua, ohjelmajohtaja aloittanee syksyllä 2007. Suomen Yrittäjillä ja kunta-alan henkilöstöjärjestöillä omat hankkeet.

7 Palvelukäytännöt -foorumi
Hankkeessa valmistellaan Kuntien palvelukäytäntöjen foorumin perustamista. Foorumi suuntaa keskusteluillaan ja suosituksillaan kuntien vastuulla olevien palveluiden kehittämistä. Se identifioi tuloksellisia palveluinnovaatioita ja edistää niiden tuotteistamista, siirtämistä hyödynnettäväksi ”innovaatiopankkiin”ja käytäntöön. Se edistää seudullisten palvelumarkkinoiden synnyttämistä, joilla tuotanto ja kysyntä kohtaavat.

8 Parhaat käytännöt Hankkeessa kootaan yhteistoiminnassa Kuntaliiton kanssa liitospäätöksiä tehneiden kuntien parhaita käytäntöjä palveluprosessien uudistamisessa ja hallinnon keventämisessä, sekä kootaan kuntien arviot syntyvistä taloudellisista säästöistä ja mahdollisuuksista resurssien uudelleen suuntaamiseen. Tavoitteena on tehokkaiden toimintatapojen mallintaminen, tuotteistaminen ja levitys. Yhteistoiminnassa Kuntaliiton kanssa kootaan ja mallinnetaan vastaavasti kuntien yhteistoiminta-alueiden parhaita käytäntöjä samalla tavalla. Kartoitetaan tuloksellisen ja tehokkaan toiminnan esteenä olevat normit.

9 Jatkotyön suunnittelu
Syksyn 2007 aikana tarkempi suunnitelma miten kuntien rakenteiden uudistumisen avaamia mahdollisuuksia voidaan käyttää edistämään kuntien palvelutoiminnan tuloksellisuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Suunnitelmassa huomioidaan muut käynnissä olevat samansuuntaiset toimet.

10 Aikataulu ja vastuut Hankkeen aikataulu:
suunnitteluvaihe ja tavoitteiden toteutuksen aloittamiseen 2007 loppuun asti. Kuntien palvelukäytäntöjen foorumi asetetaan erillisellä päätöksellä loppuvuodesta 2007. Hanke päättyy Kuntaosasto johtaa suunnittelua ja organisointia, vastuuvirkamies Cay Sevón/SM/VM; pääsihteeri Raili Mäkitalo/VM.


Lataa ppt "Kuntien parhaat palvelukäytännöt Hyvä Suomi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google