Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4. Vaatimusten hallinta Ohjelmistotuotantoprosessin tavoitteena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4. Vaatimusten hallinta Ohjelmistotuotantoprosessin tavoitteena"— Esityksen transkriptio:

1 4. Vaatimusten hallinta Ohjelmistotuotantoprosessin tavoitteena
Asiakasvaatimukset (ja tehdyt sopimukset) täyttävän ohjelmiston kehittäminen Varmistus: vaatimustenhallinta Vaatimusmäärittely vaiheena Asiakasvaatimusten kerääminen ohjelmiston määrittelyn taustaksi Vaatimustenhallinta tukitoimintona Miten hallitaan koko ohjelmistoprosessin ajan asiakkailta tulevia vaatimuksia 4. Vaatimustenhallinta

2 4.1 Vaatimustenhallinta erillisenä tukitoimintona
Asiakasvaatimukset on vaikeasti määriteltävissä (ainakin ohjelmistotuotantoprosessin alussa) Asiakasvaatimuksia syntyy koko prosessin ajan Vaatimukset voivat muuttua prosessin aikana ja niitä on paljon Markkinatilanteen muutokset aiheuttavat muutoksia vaatimuksissa Vaatimusten kerääminen seuraavaa tuotantoversiota varten Vaatimustenhallinnan liiketoiminnalliset ulottuvuudet Kustannus/hyöty analyysit, markkina-analyysit yms. 4. Vaatimustenhallinta

3 4. Vaatimustenhallinta

4 4.2 Asiakasvaatimusten kartoittaminen ja analysointi
Tavoite: oikein ymmärretyt ja muuttumattomina pysyvät asiakasvaatimukset Asiakasvaatimuksia saadaan Markkinoinnilta, omasta organisaatiosta, asiakaspalautteena, prototyyppejä rakentamalla, ideointiaivoriihen tuloksena, kilpailijoiden tuotteita tutkimalla Alustavat asiakasvaatimukset puutteellisia, ristiriitaisia  analysointi Selvitetään kunkin asiakasvaatimuksen tarve, perimmäinen syy Arvioidaan kunkin vaatimuksen priorisointi Sovitetaan yhteen ristiriitaiset vaatimukset Kuvataan käyttötapausten (use case) avulla 4. Vaatimustenhallinta

5 Monesti asiakasvaatimukset esitetään ohjelmistovaatimusten muodossa:
Näytön alareunassa oleva STOP-napin on oltava punainen, järjestelmän muistiresursseista on käytössä enää 10% Käyttäjää on varoitettava, jos muistimäärä ei enää riitä järjestelmän luotettavaan käyttöön Vaatimusten perimmäinen syy täytyisi löytyä; miksi …? Todellisten vaatimusten löydyttyä voidaan sitten miettiä ratkaisuja ongelmaan ja valita paras (määrittelyvaihe) Toteutetaanko yksittäinen asiakasvaatimus vai geneerisempi, laajemmalle asiakaskunnalle soveltuva ratkaisu Vaatimusten priorisointi: esim. välttämätön, toivottu, valinnainen Ristiriitaiset vaatimukset  kompromissit 4. Vaatimustenhallinta

6 Analysoidut vaatimukset
Vaatimukset voivat muuttua tai uusia vaatimuksia voi löytyä Analysoidut vaatimukset ryhmitellään ja numeroidaan Muutosherkkyys (volatility) Vaatimus Perustelu Priori-teetti Liittymät muihin vaatimuksiin Mistä vaatimus on peräisin 3.2.1 Nimen perusteella haettava kirjan muut tiedot täytyy löytyä 0,2 s:ssa. Käyttäjät hakevat usein kirjoja, ja järjestelmän täytyy olla riittävän nopea palvellakseen käyttäjiä 1 1.3.4 1.4.5 Lainaus, varaus : kirja voitava hakea nimen perusteella näihin toimintoihin Kirjastonhoitajan toive Asiakkaat ovat toivoneet entisen järjestelmän nopeutumista asiakaspalautteissaan 3.2.2 ….. 4. Vaatimustenhallinta

7 4.3 Vaatimusten verifiointi, validointi ja jäljitettävyys
Todennetaan vaatimusten toteutuminen vertaamalla vaatimusmäärittelyä järjestelmän toiminnalliseen määrittelyyn ja testausvaiheessa testien tulosta vastaavaan speksiin (verifiointi) Toiminnallisten vaatimusten osalta voidaan osoittaa kohdat, jotka toteuttavat tietyn asiakasvaatimuksen (jäljitettävyys, traceability) Toteutettavan järjestelmän osoittaminen asiakkaan tarpeita vastaavaksi (validointi, kelpoistaminen) 4. Vaatimustenhallinta

8 4.4 Vaatimusmuutosten hallinta
Muutosten syitä Kaikkia asiakasvaatimuksia ei ymmärretä oikein alkuvaiheessa Asiakasvaatimuksia voi jäädä huomaamatta Ohjelmiston toimintaympäristössä voi tapahtua muutoksia Jokin asiakasvaatimuksen pohjalta määritelty toiminto osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa Aikataulusta johtuvat muutokset asiakasvaatimusten painotuksiin Kilpailutilanteen aiheuttamat muutokset vaatimuksiin Teknologiavalinnat osoittautuvat epäonnistuneiksi 4. Vaatimustenhallinta

9 Muutostenhallintaa varten on sovittava projektissa tietyt menettelyt
Miten muutoksia asiakasvaatimuksiin hyväksytään? Aiheuttaako muutos muutoksia muihin vaihetuotteisiin, mihin ja millaisia? Eteenpäin jäljitettävyys Mitä jonkin asiakasvaatimuksen poisjättäminen aiheuttaa toteutuksessa Taaksepäin jäljitettävyys Jos jokin osa ohjelmakoodista jätetään toteuttamatta, miten se vaikuttaa asiakasvaatimusten toteutumiseen 4. Vaatimustenhallinta


Lataa ppt "4. Vaatimusten hallinta Ohjelmistotuotantoprosessin tavoitteena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google