Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Finnan kehittämisideoiden hallinta LUONNOS Heli Kautonen ja Aki Lassila Konsortioryhmän kokous 2.11.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Finnan kehittämisideoiden hallinta LUONNOS Heli Kautonen ja Aki Lassila Konsortioryhmän kokous 2.11.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Finnan kehittämisideoiden hallinta LUONNOS Heli Kautonen ja Aki Lassila Konsortioryhmän kokous 2.11.2012

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Osallistumisen organisointi ja periaatteet  Kehittämistyön organisointi perustuu KDK-hallinnointimalliin (3.3.2011).  Arkistot, kirjastot ja museot voivat nimittää edustajiaan KDK-asiakasliittymän eri työryhmiin.  Kullakin työryhmällä on määritelty tehtävänsä asiakasliittymän kehittämisessä.  Kansalliskirjaston asiakasliittymätoimiston ja työryhmien tulee kerätä ideoita ja näkemyksiä myös työryhmien ulkopuolisilta organisaatioilta ja sidosryhmiltä.  Loppukäyttäjien tarpeiden toteutumista valvoo erityisesti Käytettävyystyöryhmä. A R K I S T O T M U S E OT K I R J A S T O T Käytettävyys- työryhmä Konsortio- ryhmä 2. aallon ryhmä 1. aallon ryhmä Kansallinen näkymä -ryhmä Ad-hoc- ryhmä Asiakas- liittymä- toimisto nimittävät edustajansa kehittävät yhdessä

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat  Tapahtumat, tilaisuudet ja tapaamiset  Kokoukset: päätösten ja perustelujen avoimuus, avoimet kokouspöytäkirjat  Vaikuttaminen ohjausryhmien ym. edustajien kautta  Vaikuttaminen sektorikohtaisten organisaatioiden, projektien, hankkeiden ja ryhmien kautta  Suunnitelmien, esitysten yms. dokumenttien yhteistyöstö  Kyselyt  Asiakaskäyttöliittymän kehittämisen avoin seuraaminen wikissä  Finna-wikin keskustelu-välilehdet  Tilannesivallukset sprinttien jälkeen (kommentointi ja keskustelu)  Ensimmäisen aallon organisaatioiden yhteinen s-postilista  Kansalliskirjaston palveluosoite finna-posti@helsinki.fi finna-posti@helsinki.fi  Kehittämispäällikkö aki.lassila@helsinki.fi aki.lassila@helsinki.fi

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Järjestelmäkehitys  Asiakasliittymän kehittäminen perustuu kehittämiskierroksiin. Kehittämiskierrosten tuloksena syntyy Finnan versioita.  Asiakasliittymää kehitetään ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän (Scrum) mukaisina, muutaman viikon sprintteinä, johon poimitaan tehtävät backlogista. versio kehittämiskierros sprintti kehittämiskierros sprintti

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Järjestelmää koskevien toiveiden käsittely  Eri kanavia pitkin tulleet kehittämistoiveet ja -ideat puntaroidaan –Jos toive/idea näyttää helpo(hko)sti toteutettavalta  backlogiin –Jos toive/idea näyttää merkittävän suuritöiseltä, kustannuksia aiheuttavalta tai kokonaisuuden kannalta haastavalta  KDK-konsortioryhmän käsiteltäväksi  Aktiivinen kehittämisvaihe (uudella ohjelmistoratkaisulla) 2012–2016

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Sprintti  Jokaiseen sprinttiin kiinnitetään backlogista toteutettavat tehtävät  Sprintin aikana tehtäviä ei muuteta  Tehtävien valintaan osallistuvat –Kehittäjät –Kehittämispäällikkö  Jokaiseen Finnan versioon määritellään kehittämistarpeiden listalta toteutettavat ominaisuudet  Kehittämiskierroksen aikana ominaisuuksia ei muuteta  Ominaisuuksien valintaan osallistuvat –Konsortion jäsenet –Konsortioryhmä –Kehittämispäällikkö Kehittämiskierros

7 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kehittämistoiveet listalta toteutukseen 1/3  Konsortioryhmän kokouksissa käsitellään seuraavan kehittämiskierroksen ominaisuuksia  Priorisointikriteerit (esim.) –Jollekin organisaatioryhmälle välttämätön ominaisuus –Usealle organisaatiolle merkittävä (lisä)arvo –Sopii täydentävästi palvelukokonaisuuteen –Finnan kilpailukyvylle merkittävä etu –Tekninen toteutus ei edellytä lisäresursointia.

8 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kehittämistoiveet listalta toteutukseen 2/3  Valmistelu ja päättäminen –Konsortioryhmän asialistalla vakiona kehittämisideoiden listan käsittely –Sektoreita edustavat tahot kokoavat tarpeita ja näkemyksiä –Konsortioryhmän jäsenet voivat tehdä kokouksiin priorisointiehdotuksia perusteluineen –Kansalliskirjasto tekee esityksen tulevan version ominaisuuksista 1–3 kuukautta ennen uuden kehittämiskierroksen käynnistymistä –Konsortioryhmä hyväksyy esityksen. (Jokaiselle kehittämiskierrokselle oltava yhteisesti hyväksytyt ominaisuudet.)

9 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kehittämistoiveet listalta toteutukseen 3/3  Toimeenpano –Tarvittaessa osallistuvat organisaatiot nimeävät asiantuntijat ja yhteyshenkilöt sekä varaavat resurssit ominaisuuden kehittämistä ja käyttöönottoa varten –Kehittämispäällikkö, yhteyshenkilöt ja asiantuntijat (KK, sektorit, osall. org.) muuttavat ominaisuudet vaatimuksiksi, tarkentavat tulkinnat –Kehittämispäällikkö vastaa vaatimusten siirtämisestä tehtäviksi backlogiin –Kansalliskirjasto (ja osallistuvat organisaatiot) toteuttaa ominaisuuden.  Seuraaminen: konsortioryhmän kokoukset.


Lataa ppt "Finnan kehittämisideoiden hallinta LUONNOS Heli Kautonen ja Aki Lassila Konsortioryhmän kokous 2.11.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google