Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RealGame – dynaaminen yritysprosessi- simulaatiopeli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RealGame – dynaaminen yritysprosessi- simulaatiopeli"— Esityksen transkriptio:

1 RealGame – dynaaminen yritysprosessi- simulaatiopeli http://www.realgame.fi http://www.realgame.fi

2 Henkilöstön kehittämishaasteita •Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti •Aikajänne suunnittelusta toteutukseen lyhentynyt •Henkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän kykyä ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta •Tulospaineet lisääntyneet •Vaatimukset vuorovaikutus- ja tiimityötaidoille ovat kasvaneet

3 Valmennuksen perusajatus • Osallistujat saavat kokonaiskuvan yritystoiminnasta jatkuvana prosessien virtana • Oppiminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen ja vuorovaikutukseen ryhmässä • Simuloi aidosti yritystoimintaa materiaali-, raha- ja informaatioprosessien muodossa

4 Keskeiset oppimisteemat •Yrityskokonaisuuden ymmärtäminen •Erillisten toimintojen merkitys kokonaisuuden kannalta •Tilaus-toimitusprosessin hallinta •Materiaaliprosessin ohjaaminen ja sen vaikutus kassavirtaan •Kannattavuuden komponentit, tuloslaskelma

5 Lähtökohta prosesseissa Tarjous Tilaus Toimitus Lasku Maksu Kassavirta Tulos Lineaarinen, yksinkertainen, hallittava, ymmärrettävä

6 RealGamessa mukana dynaamisuus Syy-seuraussuhteet Aikaviiveet Rinnakkaisuus ja eritahtisuus

7 RealGame kokonaisuutena Materiaalivirta InformaatiovirtaKassavirta / Tulos

8 RealGame-perusasia #1: Supply Chain Management •Tuotetaan ja toimitetaan asiakkaille oikea määrä, toivotussa muodossa, oikeaan aikaan ja mahdollisimman edullisesti asiakkaiden tarvitsemia tuotteita •Avainasioita: –Olemassaolevien materiaalivirtojen ymmärtäminen –Ajan merkityksen ymmärtäminen –Tehokkuusmittareiden asettaminen materiaalivirtojen suorituskyvylle

9 RealGame-perusasia #2: Markkinoiden ymmärtäminen •Yritys ei voi toimia irrallaan asiakasmarkkinoistaan •Asiakasmarkkinoiden (myös toimittajamarkkinoiden) käyttäytyminen määrittää pitkälti yrityksen sisäisten prosessien luonteenpiirteitä •Lisähaasteena kilpailijoiden toiminnan ymmärtäminen

10 RealGame kokonaisuutena Materiaalivirtojen ja –prosessien ymmärtäminen toimii pohjana prosessien osien arvon ymmärtämiselle ja kehittämiselle! Yhdessä asiakasmarkkinoiden logiikan ymmärtämisen kanssa muodostaa liiketoimintaosaamista!


Lataa ppt "RealGame – dynaaminen yritysprosessi- simulaatiopeli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google