Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekninen suunnit-telu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekninen suunnit-telu"— Esityksen transkriptio:

1 Tekninen suunnit-telu
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Tekninen suunnit-telu Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun ja ohjelmistotuotantoon

2 Mitä on ohjelmistotuotanto?
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Mitä on ohjelmistotuotanto? Ohjelmistotyötä jonka tuloksena syntyy aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa järjestelmiä joihin käyttäjät ovat tyytyväisiä. Siis kaikki mahdollinen - laatujärjestelmä ja suunnitteluprojektista järjestelmän ylläpitoon. Tämän kurssin aiheena tekninen suunnittelu Mihin kohtaan tekninen suunnittelu ohjelmistotuotannossa sijoittuu

3 Ohjelmisto-tuotannon osa-alueet
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Ohjelmisto-tuotannon osa-alueet Projektinhallinta Laatujärjestelmä

4 ”There is no silver bullet”
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun ”There is no silver bullet” Ohelmistojen kehittämisessä erityispiirteitä, näiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua monimutkaisuus: ongelmat ja ratkaisut, lisäksi koko karkaa hyvin suureksi. Näkymättömyys: vaikea sanoa kuinka pitkällä keskeneräinen projekti on Muunneltavuus: vaatimukset muuttuvat mahdollisesti toteutuksen aikana - kustannukset lähinnä tuotekehityksessä. Ainutkertaisuus: tehdään kerran - jatkuvasti uutta tekniikkaa ja sovelluksia. Skaalautumattomuus: hyvät keinot eivät toimikaan koon kasvaessa Epäjatkuvuus: virheet kohtalokkaita - vähäpätöinen tekijä voi kaataa koko järjestelmän.

5 Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Vesiputousmalli

6 Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Evo-malli

7 Ohjelmistotekniikan teorian kehittyminen
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Ohjelmistotekniikan teorian kehittyminen

8 Määrittelyn ja suunnittelun erottaminen
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Määrittelyn ja suunnittelun erottaminen Määrittely, Suunnittelu ja Toteutus Määrittely = Mitä Suunnittelu = Miten Toteutukseen liittyvät suurimmat päätökset tehdään jo suunnitteluvaiheessa alussa asiat muuttuvat paljon Määrittely-vaiheessa toiminnallinen määrittely, suunniteltaessa tekninen määrittely

9 Suunnittelu ja teknisen määrittelyn osat
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Suunnittelu ja teknisen määrittelyn osat Asiakkaan tarpeet muutetaan tekniselle kielelle Tärkeimmät osat 1. Arkkitehtuurisuunnittelu järjestelmän jakaminen pienempiin moduuleihin 2. Moduulisuunnittelu Moduulien sisäinen rakenne Moduulit tulisi suunnitella itsenäisiksi Käyttävät toisiaan rajapintojen kautta Lopputulos riippuu aina projektista Tavoitteena yhden henkilön tehtäviin osiin jako Monimutkaisuus hallintaan pienissä osissa Tuloksena lopulta tekninen määrittely

10 Ohjelmiston tuottaminen
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Ohjelmiston tuottaminen

11 Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Miten asiat kuvataan? Spesifikaation oltava ymmärrettäviä, mutta miten asiat kannattaa siis esittää? Luonnollinen kieli yksinkertaisin vaihtoehto, mutta helppo saada aikaan moniselitteisiä lauseita Tarvetta erilaisille kuvauskeinoille, joita voidaan tulkita yhdellä ja vain yhdellä ainoalla tavalla

12 Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Kuvaustekniikat Kuvaustekniikat = notaatiot “kieliä” ja tapoja kuvata asioita yksikäsitteisesti, konemaisesti Esimerkiksi tietovuokaavio, luokkakaavio, tilakaavio Osa käyttää luonnollista kieltä, toiset hyvin formaaleita notaatioita, merkintätapoja yleensä yksi menetelmä voi kuvata vain yhden tietyn osan, lopputulos = luonnollinen kieli + kuvaukset täsmentämässä

13 Spesifiointi-menetelmät
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Spesifiointi-menetelmät Menetelmä yhdistää kuvaustekniikoita sekä niiden käyttötapoja Eri menetelmät eri vaiheissa yksi menetelmä voi toimia useammissakin vaiheissa yksi kuvaustekniikka voi toimia erilaisissa menetelmissä Informaalit menetelmät Seinätaulumenetelmä Puoliformaalit menetelmät SA-menetelmä, OMT++ löyhästi määritelty, voidaan soveltaa tilanteen mukaan Formaalit menetelmät täsmällisiä, formaali logiikka auttavat spesifioimaan täydellisesti, ongelmana koulutettavuus täydellisyys + formaalius = epähavainnollisuus

14 Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Työkaluista CASE (Computer Aided Software Engineering) Kaikki ohjelmistotyössä käytettävät ohjelmistot (editoreita, piirtotyökaluja yms.) Auttavat kuvausten tekemisessä - sisältävät ja ymmärtävät tiedon välisiä suhteita Auttavat analysoinnissa ja protoiluissa Dokumentoinnista osa suoritetaan automaattisesti Opittavuus ja hinta kynnyksenä Oikea väline oikeaan tarpeeseen, aina ei tarvita ihmeitä kuvioiden piirtelyyn, laatua ei saada yksinkertaisesti uudella ohjelmalla

15 Käytetyt lähteet ja linkit
Johdanto ohjelmistojen tekniseen suunnitteluun Käytetyt lähteet ja linkit Haikala & Märijärvi: Ohjelmistotuotanto Teknillisen yliopiston HYTT –malli (


Lataa ppt "Tekninen suunnit-telu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google