Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Testaus ja testausympäristöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Testaus ja testausympäristöt"— Esityksen transkriptio:

1 Testaus ja testausympäristöt
Johdatus testaukseen Testaus ja testausympäristöt Johdatus testaukseen

2 Testauksen sijoittuminen ohjelmiston toteutukseen
Johdatus testaukseen Testauksen sijoittuminen ohjelmiston toteutukseen

3 Vaiheet Projektin vaiheet Usein malli on vesiputous Toteutus Testaus
Johdatus testaukseen Vaiheet Projektin vaiheet Toteutus Testaus Yksikkötestaus/moduulitestaus Integrointitestaus Järjestelmätestaus Käyttöönotto + ylläpito Usein malli on vesiputous vaiheet suoritetaan järjestyksessä vaiheen lopussa suoritetaan tarkistus (verifiointi)

4 Ohjelmiston testauksen periaate
Johdatus testaukseen Ohjelmiston testauksen periaate Suoritetaan ohjelma tarkoituksena löytää ohjelman sisältämiä bugeja (virheitä tai vikoja) Ohjelman toimintaa verrataan odotettuun toimintaan Kirjataan mitkä asiat tapahtuivat odotetulla tavalla ja mitkä poikkesivat tästä Validointia (kelpoistamista) ja verifiointia (todentamista) Täyttääkö ohjelma suunnitellut vaatimukset Toimiiko ohjelma odotetusti

5 Verification & Validation
Johdatus testaukseen Verification & Validation Todentaminen (verification) Vastaako tuote vaatimuksia - are we doing things right ja kelpoistaminen (validation) Ollaanko oikeastaan tekemässä sitä mitä pitäisi (käyttötarkoitus!) - are we doing the right thing Tarkistuksilla ja katselmuksilla lopputuotteessa vähemmän virheitä.

6 Johdatus testaukseen Tuotteen arviointi Todentaminen ja kelpoistaminen (V&V) tuotteen arvioinnissa todentamisessa tuotetta verrataan määrittelyyn (spesifikaatioon) kelpoistamisessa tarkistetaan sopiiko tuote tarkoitukseensa (subjektiivinen laatu). Menetelmiä erilaiset testausmenetelmät: esim. käytettävyystestaus

7 Ohjelmiston kustannusten jakautuminen
Johdatus testaukseen Ohjelmiston kustannusten jakautuminen

8 Kustannuksista Parempi tehdä nöyrästi kunnolla Virheet
Johdatus testaukseen Kustannuksista Parempi tehdä nöyrästi kunnolla päivittäessä vaikealukuinen koodi vie miestyötunteja Virheet Kun virheet havaitaan, tunnistetaan ja korjataan ajoissa säästytään myöhemmiltä ongelmilta (= kustannuksilta) Laatujärjestelmä toiminnan taustalla Tapa toimia, käytännöt Esimerkiksi ohjelmoijan suorittamat yksikkötestit Yhdysvaltalaisessa 2002 tutkimuksessa todettiin bugien hinnaksi $59.5M/vuosi Yli kolmannes säästettäisiin paremmalla ohjelmistoteustauksella

9 Johdatus testaukseen White-box & Black-box Testausta voidaan jakaa sen mukaan testataanko ohjelman sisäistä toimintaa (White box) vaiko ulkoista toiminnallisuutta (Black box) Black box Testataan mitä sovelluksen on tarkoitus tehdä (toiminnallisuus) Testaajalla ei ole sidettä ohjelmakoodiin, ei tietoa miten ohjelma on rakennettu – väärien johtopäätösten tekeminen Useita testitapauksia asiasta johon riittäisi yksi Epätavallisia tilanteita ei osata testata lainkaan Yksikkö-, integraatio-, järjestelmä- ja hyväksymistestit Yksi esimerkki hakkerointi White box Yksikkötestit, osittain integraatiotestit ja järjestelmätestit Lähde: Software testing (Wikipedia)

10 Testauksen kohde Yksikkötestaus Integraatiotestaus Järjestelmätestaus
Johdatus testaukseen Testauksen kohde Yksikkötestaus OO –sovelluksessa luokkatasolla Testin tekijänä kehittäjä (white box) Testaa koodin toiminnallisuutta, yleensä yhden funktion tasolla Yhdellä funktiolla voi olla useita testejä Ei kerro toimiiko ohjelman osa vaan ovatko rakennuspalikat kunnossa Integraatiotestaus Testataan ohjelmiston osia keskenään, verrataan alkuperäiseen suunnitelmaan Esimerkiksi käyttöliittymän testaus Testitapauksia joissa käyttäjän tulee suorittaa tietyt tehtävät, verrataan haluttuun tulokseen Järjestelmätestaus Testataan vastaako järjestelmä alkuperäisiä vaatimuksia Graafisen käyttöliittymän testaamista Käytettävyystestaus Suorituskykytestaus Kuormituksen testaus Jne.

11 Test Driven Development
Johdatus testaukseen Test Driven Development TDD on melko uusi ohjelmiston kehitystapa Perustuu kehittäjän tekemiin automatisoituihin yksikkötesteihin Testitapaukset tehdään ennen koodia Koodi kirjoitetaan testitapauksen mukaisesti sellaiseksi että se suorittaa testin hyväksytysti Ei suunnitteluvaiheessa vaan toteutusvaiheessa Ohjelmiston toteutus (koodaus) tapahtuu yksikkötestien kautta Kaikki luotu koodi tulee testatuksi Vuoden 2005 tutkimuksessa todettiin testaavien ohjelmoijien olevan loppujen lopuksi tuottavampia Ehkäisee tarvetta erikseen debugata ohjelmaa Osa ohjelmiston toteutusvaiheista sellaisia joihin TDD ei sovi Käyttöliittymän suunnittelu Tietokantaliittymä Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään käyttötapoja (Use Case) On tapa käyttää ohjelmaa (asiakkaan vaatimus) Tästä tapauksesta laaditaan vaatimukset tietylle ohjelman osalle, moduulille Käyttötapaa hyödynnetään laatimalla tästä testitapaus Lähde: Test driven development


Lataa ppt "Testaus ja testausympäristöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google