Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikenneturvallisuus kaavoituksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikenneturvallisuus kaavoituksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Liikenneturvallisuus kaavoituksessa
”LIITUKAAVA” Konsultteina Talentek Oy Mikko Uljas ja Klas Hytönen sekä Motiivi Oy/Liisa Märijärvi-Vanhanen Ohjausryhmässä LVM, Tiehallinto ja YM Tulos: YM:n ympäristöopas syksyllä 2005 – luonnos lausunnoille keväällä - tavoitteena inhimillinen liikkumiskulttuuri ja hyvä elinympäristö Leena Silfverberg

2 Maankäytön suunnittelun vaikutuskanavat
liikkumistarve liikenteen määrä l liikenne-ympäristö kulkumuoto-jakauma liikenteen toimivuus vaikutukset Leena Silfverberg

3 Liikenteen kysyntä kasvaa Lisää teitä
Vaihdetaan reittiä ja kulkutapoja Lyhyt aikaväli Keskipitkä aikaväli Lisää teitä Valitaan uusia kohteita – esim. kauppa, harrastukset Liikenteen kysyntä kasvaa Lähde:Reclaiming city streets for people, European Communities 2004 RUUHKIA Pitkä aikaväli Muutetaan kauemmas –asunto, työpaikka, palvelut Leena Silfverberg

4 Leena Silfverberg

5 Maankäytön suunnittelun tavoitteita
eheyttää yhdyskuntarakennetta, tukea keskustojen elinvoimaisuutta ja vähentää moottoriliikenteen tarvetta hillitä liikenteen kasvua, vähentää autoriippuvuutta ja tukea inhimillistä liikkumiskulttuuria edistää joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä parantaa liikenneturvallisuutta ehkäistä liikenteen ympäristöhaittoja (melu, päästöt veteen ja ilmaan,…) sovittaa yhteen ristiriitaisia tavoitteita Leena Silfverberg

6 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5 v
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5 v. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä - AKSU-selvitys, kysely eri kaavatasoille Kaavajärjestelmä tarjoaa toimivia välineitä erilaisiin suunnittelutarpeisiin ja –tilanteisiin Kaavojen sisältö parantunut MRL:n myötä Uudet sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koetaan hyödyllisiksi Vaikutusarviointi ja osallistuminen parantaneet suunnittelun laatua Maankäytön suunnittelussa eri toimijoilla on laajemmat osallistumismahdollisuudet kuin yhteiskunnan muilla sektoreilla => kaavoitukselle lankeaa mm. kuntien strategiseen suunnitteluun liittyviä tehtäviä Leena Silfverberg

7 Kaavajärjestelmän kehittämistarpeita
Maakuntakaava on ”liian hidas ja jäykkä väline alueidenkäytön aktiiviseen ohjaukseen” Yleiskaavoituksen mahdollisuuksia ei hyödynnetä tarpeeksi Jos yleiskaava puuttuu, joudutaan asemakaavoissa ratkaisemaan yleiskaavaan kuuluvia asioita Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja käytetään tilanteissa, joissa kaava olisi tarpeen Lisäresursseja! – vanhentuneet kaavat – keskustojen kehittäminen – yleiskaavoitus – vaikutusarviot ja osallistuminen Leena Silfverberg

8 Liikenneturvallisuus kaavaprosessissa
Kaavoitus Liikenne Leena Silfverberg

9 Keskeistä eri kaavatasoilla
maakuntakaava yleiskaava asemakaava tie-/katusuunn. toimintojen sijoittelu liikkumistarve kulkumuodot liikenneverkon jäsentely ongelmakohdat liikennemuotojen erottelu liikenteen rauhoittaminen yksityiskohtaiset ratkaisut Leena Silfverberg .

10 Turvallisen liikenneympäristön perusteita
Liikenneverkon jäsentely Ajonopeudet Joukkoliikenne Keskusta ja asuinalueet Raskas ja vauhdikas erilleen kevyestä ja suojattomasta Pysäköinti Liittymät Ohikulkutie Päätiet Tarkistuslistat Nykytila Leena Silfverberg

11 Riskejä päätieverkolla:
- pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen sekoittuminen - liikennevirtojen risteäminen samassa tasossa laatutasoltaan vaihtelevat liikennejärjestelyt päätiellä nelihaaraliittymät päätiellä tai seututiellä tienkäyttäjälle yllättävät olosuhteet Leena Silfverberg

12 Taajamien liikenneonnettomuudet vähentyneet mm
Taajamien liikenneonnettomuudet vähentyneet mm. alhaisten nopeusrajoitusten ansiosta Leena Silfverberg

13 onnettomuuksia autoriippuvuutta läpiajoa, häiriötä
turvattomuutta, vaaratilanteita piittaamattomuutta kävelyn ja pyöräilyn välttämistä ajanhukkaa heikentyvää joukkoliikennettä piteneviä matkoja ruuhkia P-ongelmia rumaa, epäinhimillistä ympäristöä kasvavia kuluja autoriippuvuutta liikunnan puutetta autottomien syrjäytymistä Leena Silfverberg

14 Asukasbarometri 2004: Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä 7-vuotias ei voi kulkea alueella yksin Leena Silfverberg

15 Myös LIITUKAAVA on oppimisprosessi
Turvallisuustyö ei ole vain onnettomuuksien estämistä vaan elinympäristön laadusta huolehtimista Kaavoitus mahdollistaa toimintojen sijoittamisen mutta ei takaa sitä – pitävä linja maakuntakaavasta maanhankintaan Detaljisuunnittelulla ei voi korjata kaavoituksen virheitä eikä sitä, että maankäyttö on hajautunut suunnittelemattomasti Liikenneturvallisuuden asiantuntijat aktiivisesti mukaan kaavaprosesseihin! Leena Silfverberg

16 Kiitos mielenkiinnosta! Leena Silfverberg


Lataa ppt "Liikenneturvallisuus kaavoituksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google