Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille."— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

2 Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan  harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan välillä ja myös pitempiä matkoja otteluihin, leireille ja retkille  itse harrastuslajin turvallisuuden ohella huomiota myös harrastusmatkojen turvallisuuteen  parhaat tulokset saadaan, kun turvallisuus kytketään kiinteästi harrastuslajin omaan toimintaan  yhteisten liikkumisen pelisääntöjen avulla turvallisuus mukaan toimintaan kautta linjan

3 Ohjaajilla ja vanhemmilla tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä  ohjaa nuoria turvallisten ja terveellisten kulkutapojen valintaan  käy nuorten kanssa läpi turvalliset toimintatavat ja reitit  anna kannustavaa palautetta turvallisista valinnoista  huolehdi turvavöiden ja muiden turvalaitteiden käytöstä  puutu mahdollisiin epäkohtiin keskustelemalla niistä nuorten kanssa  toimi itse hyvänä esimerkkinä

4 Nuorten kanssa sovittavia asioita  lähdetään liikkeelle riittävän ajoissa  käytetään kevyen liikenteen väyliä ja muita turvallisia reittejä  tienylitystilanteissa jokainen varmistaa itse näkyvyyden  noudatetaan liikennesääntöjä ja annetaan tilaa muillekin  ryhmänä liikuttaessa ei ryntäillä eikä viivytellä  jokainen kiinnittää turvavyönsä  harrastusvälineet kuljetetaan tavaratilassa  linja-auton edestä tai takaa ei varomattomasti ylitetä tietä  kuljettajalle annetaan tarvittava työrauha eikä kalustoa vahingoiteta tai jätetä roskaiseksi  parkkialueilla liikuttaessa varotaan peruuttavia autoja  sovitaan yhdessä pyöräilykypärän käytöstä  huolehditaan näkyvyydestä pimeällä liikuttaessa

5 Turvalaitteet suojaavat tehokkaasti  turvavyöllinen paikka varataan aina jokaiselle nuorelle  kuljettajan on hyvä viime kädessä tarkistaa, että turvavyöt on kiinnitetty  yhdessä nuorten kanssa voidaan sopia, että meidän ryhmämme käyttää pyöräilykypärää  ohjaajan ja vanhemman oma kypäränkäyttö antaa hyvän esimerkin  harrastusvälineiden ja -vaatteiden hankinnassa kiinnitetään huomiota siihen, onko niissä valmiina kiinteät heijastimet

6 Vinkkejä ottelu- ja leirimatkojen sekä retkien suunnitteluun  matkan järjestely selkeästi yhden henkilön vastuulla ja tehtävien delegointi hänen kauttaan muille  käytä hyvää kalustoa (mm. linja-autoja, joissa turvavyöt) ja ammattitaitoisia kuljettajia  varaa matkaan riittävästi aikaa  käy etukäteen läpi turvalliset toimintatavat  huolehdi vakuutusturvasta  turvavyöt kiinnitettyinä  pidä taukoja  varaudu myös liikenneonnettomuuteen  oppiminen läheltä piti -tilanteista

7 Hyvä kuljettaja  perehtyy reittiin (ajo-ohjeet etukäteen)  huolehtii ajoneuvon kunnosta (renkaat, ilmanpaineet, tuulilasineste, polttoaine)  tarkistaa, että kaikkien turvavyöt ovat kiinnitettyinä ennen liikkeellelähtöä  noudattaa liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia  pitää turvavälin edellä ajavaan  noudattaa nollalinjaa alkoholin käytön suhteen

8 Vinkkejä liikkumisen pelisäännöistä sopimiseen  pelisäännöt on hyvä sopia yhdessä  se helpottaa turvallisten käytäntöjen omaksumista kautta linjan  tieto pelisäännöistä ohjaajille, vanhemmille ja nuorille  ohjaajien koulutus, vanhempainillat ja muu tiedotus (mm. nettisivut) hyviä kanavia  liikkumisen pelisäännöt mukaan toimintaohjelmiin ja turvallisuussuunnitelmiin

9 Tarkistuslista harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseen  käytetään turvallisia kulkutapoja ja reittejä  matkaan varataan riittävästi aikaa  kuljetuksissa käytetään ammattitaitoisia kuljettajia  kuljettajilta edellytetään nollalinjaa alkoholin suhteen  käytetään asianmukaista kalustoa, mm. turvavöillä varustettuja linja-autoja  henkilöautoihin otetaan vain sen verran matkustajia, että kaikilla on turvavyöllinen paikka  kuljettaja viime kädessä varmistaa, että kaikkien turvavyöt ovat kiinnitettyinä  varusteet kuljetetaan tavaratilassa  ohjaajat mieltävät vastuunsa oheiskasvattajina ja toimivat esimerkkeinä nuorille  nuorten kanssa käydään läpi turvalliset toimintatavat  sovitaan pyöräilykypärien käytöstä  varustehankinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, onko varusteissa kiinteät heijastimet  vakuutukset ovat asianmukaiset  huolehditaan ensiaputaidoista ja –tarvikkeista  laaditaan yhteiset liikkumisen pelisäännöt ja kirjataan ne toimintaohjelmaan  käydään pelisäännöt aika ajoin läpi ohjaajien, nuorten ja vanhempien kanssa


Lataa ppt "Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google