Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
Kaupunkiseutu 2030 seminaari

2 TASE - Liikennepoliittisen ohjelman (2005) visio
Markku Kivari

3 Rakennemallin liikennetavoitteet – liikkumisen tapoja uudistetaan
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuksia lisätään Henkilöautoliikenteen osuuden kasvu pysäytetään Raideliikennettä kehitetään Joukkoliikenne järjestetään tehokkaasti ja matkaketjuja sujuvoitetaan Luodaan mahdollisuuksia liikkumistarpeen vähentämiseen Lentoliikenteen edellytyksiä kehitetään Markku Kivari

4 Liikennejärjestelmän kehittäminen (SH 24.6.2009)
Maankäyttö- ja liikennejärjestelmäratkaisu suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Liikennejärjestelmäratkaisu on katuraitiotien, lähijunaliikenteen ja linja-autoliikenteen yhdistelmä (Ve:t 1, 2a ja 2b). Maankäytön ja palvelujen vahvistamisella ja liikennejärjestelmän kehittämisellä edistetään vahvojen kevyen liikenteen vyöhykkeiden muodostumista erityisesti Tampereen keskustassa, aluekeskuksissa ja kuntakeskuksissa, mikä osaltaan tehostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Rakennemallissa määritellään kehitettävät nykyiset ja uudet joukkoliikenteen laatukäytävät ja niihin tukeutuva maankäyttö siten, että joukkoliikennekäytäville voidaan toteuttaa korkeatasoinen ja kustannustehokas joukkoliikenteen palvelutaso. Joukkoliikenteen käyttöosuutta kasvattamaan ja maankäyttöä tukemaan synnytetään seudullinen joukkoliikennejärjestelmän yhdistelmävaihtoehto, joka mahdollistaa lähijunaliikenteen hyödyntämisen sekä modernin ja joustavan katuraitiotieverkon rakentamisen. Bussiliikenne on jatkossakin joukkoliikenteen keskeinen liikennemuoto joukkoliikenteen laatukäytävillä. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittamisella ja joukkoliikennereittien suunnittelulla tavoitellaan joukkoliikenteelle mahdollisimman houkuttelevaa roolia työmatka- ja asiointiliikenteessä. Myös kehätien suuntaista joukkoliikennettä kehitetään. Suunnittelussa varaudutaan oikorataan lentokentälle ja huomioidaan oikoradan tuomat vahvuudet lentokenttää ja sen lähialueita kehitettäessä. Lisäksi tiedostetaan oikoradan vaikutukset tavaraliikenteelle sekä olevan rataverkon kapasiteetin vapautuminen lähijunaliikenteen käyttöön. Markku Kivari

5 Rakennesuunnitelma ja liikenne
Liikennejärjestelmän kuvaus Maankäytön sijoittuminen suhteessa liikennejärjestelmään Kulkutapojen käyttö Markku Kivari

6 Raideliikenneverkko Lähijunaliikenne Katuraitiotie Nokia
(vuoroväli 30 min) Nokia Ylöjärvi Lempäälä Katuraitiotie (vuoroväli ruuhkassa 10 min) Hervanta-Vuores Pirkkala Lielahti Hankkio-Lamminrahka Markku Kivari

7 Kulkutapaosuudet nykytilanteessa, vertailuvaihtoehdossa ja rakennemallisuunnitelmassa (talviarki)
osuus matkoista Markku Kivari

8 Väestö ja joukkoliikenteen saavutettavuus
2008 2030 Väkiluku RHR 2009 Rakenne-suunnitelma Yhteensä Lähijunaliikenteen kävelyvyöhyke (1 km) 54 415 16 % 20 % 82 915 19 % Joukkoliikenteen laatukäytävä 42 % 71 % 56 % 58 % 91 % 76 % Markku Kivari

9 Joukkoliikenteen matka-aika verkolla A vertailuvaihtoehtoon nähden (matka-aika Keskustorille)
Markku Kivari

10 Saavutetaanko tavoitteet?
Joukkoliikenteen kulkutapaosuus matkoista laskettuna nousee 3 %-yksikköä (Tavoite OK). Hyvän joukkoliikennetarjonnan piirissä asuvan väestön osuus kasvaa 58 % => 76 % (Tavoite OK) Henkilöauton kulkutapaosuus matkoista laskettuna kasvaa 3% -yksikkö (Tavoite ei täyty). Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus matkoista laskettuna laskee 6%-yksikköä (Tavoite ei täyty). Joukkoliikenteen osalta tavoitteet täyttyvät, mutta kevyt- ja autoliikenteen osalta eivät, joten: Tarvitaan kevytliikenteen ja keskustojen kehittämistoimenpiteitä, joita ei voida arvioida mallitarkastelulla Tarvitaan politiikkatoimenpiteitä (pysäköinti, hinnoittelu, jne.) Voidaanko maankäyttöä tehostaa joukkoliikennekäytäviin esitettyä enemmän? Markku Kivari

11 Maankäytön herkkyystarkastelut
jo kohtalaisen pieni lisämaankäyttö joukkoliikenne-käytävien varsilla lisää joukkoliikenteen päivittäistä matkustajamäärää asukasta lisää joukkoliikenteen matkustajamäärää matkalla muutos vastaa 0,5 %:n joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua => Autoliikennetavoitteen saavuttaminen edellyttäisi n asukkaan sijoittamista rakenteeseen keskeiselle sijainnille korkealaatuisen joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (edistäisi samalla kevytliikennetavoitteen saavuttamista) Markku Kivari

12 Mitä kaikki maksaa? Investoinnit:
Tieliikenne / suuret investoinnit ~ 330 milj. euroa Bussiliikenne ~ 50 milj. euroa Raideliikenne Raitiotie-investoinnit ~ 450 milj. euroa Alueellinen liikenne, asemat ~ 65 milj. euroa Yhteensä ~ 900 milj. euroa (Huom! Ei sisällä katuverkon parannuksia, pieniä tieinvestointeja, eikä uusien alueiden toteutukseen liittyviä tie- ja katuverkon investointeja) Joukkoliikenteen operointi/v (2030). ~ 45 milj.euroa (~vertailuvaihtoehto) Markku Kivari


Lataa ppt "TASE Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google