Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä"— Esityksen transkriptio:

1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä
Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho

2 TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ
verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä vastaavaa virolaista lainsäädäntöä asunnon omistusta koskeva laki (Korteriomandiseadus) ja asuntoyhdistyksiä koskeva laki (Korteriühistuseadus) hallinto ja toimivaltavaltasuhteet päätöksentekomenettely kunnossapitovastuu ja mahdollisuus tehdä muutoksia huoneistossa huoneiston omistajan maksuvelvollisuus

3 TUTKIMUKSEN KOHTEET SANASTO
korjausrakentamiseen liittyvä lupa- ja sopimusjärjestelmä asuinhuoneiston vuokrausta koskeva lainsäädäntö SANASTO päivitetään Kiinteistönhoitosanasto (Kiinteistöalan Kustannus 1995) tavoitteena suomi-viro-englanti -ylläpidon sanasto

4 OMISTUSOIKEUS Suomi: asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen oikeuttaa hallitsemaan tiettyä yhtiön yhtiöjärjestyksessä osoitettua huoneistoa Viro: omistusoikeus kohdistuu reaalisesti huoneistoon ja maapohjaan huoneiston omistaja omistaa myös murto-osan kiinteistöstä, jolla rakennus sijaitsee omistajat voivat perustaa KÜ:n enemmistöpäätöksellä

5 PÄÄTÖKSENTEKO Suomi: Viro:
osakkailla osakkeita ja ääniä yleensä huoneiston koon mukaan päätökset yhtiökokouksessa pääsääntöisesti normaalilla ääntenenemmistöllä Viro: periaatteena yksi ääni / omistaja enemmistöpäätös kokouksen päätösvalta edellyttää tiettyä enemmistöä (esim. 50 %) kaikista omistajista uudessa kokouksessa ei rajoitusta

6 KUNNOSSAPITOVASTUU Suomessa kunnossapitovastuun jako AOYL 78 §:n mukaisesti osakas vastaa huoneiston sisäpuolesta poikkeus 1: rakenteesta johtuvat sisäpuoliset viat poikkeus 2: rakennuksen huoneistoihin samantasoisina asennetut lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat Virossa huoneisto kokonaan omistajan kunnossapitovastuulla

7 VASTIKE Suomessa AOYL 5 § rajaa vastikevarojen käyttöä
kiinteistön hankinta ja rakentaminen kiinteistön ja rakennusten ylläpito ja hoito perusparannus, uudistus, lisärakentaminen ja lisäalueen hankkiminen tavoitteena ajankohdan tavanmukaiset vaatimukset osakkaan maksuvelvollisuus ei saa tulla kohtuuttomaksi yhtiölle lain mukaan kuuluvat velvoitteet jos maksulaiminlyönti, voidaan periä velkomuskanteella tai käyttää ns. hallintaanottomenettelyä

8 VASTIKE Virossa asuntoyhdistyslain 15 § oikeuttaa perimään vastiketta
rakennuksen ja kiinteistön ylläpitoon ja korjauksiin ylläpidon palveluihin vedestä aiheutuviin kustannuksiin jätehuollon kustannuksiin lämmityskustannuksiin kiinteistöveroon keinoina velkomuskanne tai omistajalle asetettu velvoite myydä huoneistonsa

9 SANASTO korjaus peruskorjaus
fault rectification; rectification; repair toimenpide, jossa vika, virhe tai muu haitta poistetaan peruskorjaus renovation, refurbishment suhteellisen suurena erillisenä hankkeena toteutettava korjausrakentaminen Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi uusia rakennusta, rakennuksen osia tai taloteknisiä järjestelmiä tai laitteita.

10 perusparannus (perusparantaminen)
modernization, rehabilitation korjausrakentaminen, jossa kohteen suhteellinen laatutaso nostetaan olennaisesti alkuperäistä paremmaksi Perusparannushankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa rakennuksen energiataloutta, liittää rakennus vesi- ja viemäriverkkoon tai varustaa se vaikkapa hissein tai uudenaikaisella tietotekniikalla. Perusparannushankkeisiin voi sisältyä myös kunnossapidolle tyypillisiä toimenpiteitä. Vrt. peruskorjaus.

11 kunnostus repair toimenpide, jossa kohde saatetaan esimerkiksi käytön kannalta riittävään kuntoon Kuntoon saattaminen voi edellyttää sekä huolto- että korjaustoimenpiteitä.

12 (kiinteistön) ylläpito
real estate maintenance; real property maintenance; management toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. Ylläpitoon liittyvistä palveluista käytetään yleisesti nimitystä kiinteistöpalvelut, jotka voidaan jakaa kiinteistönhoitopalveluihin ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistöliiketoimintaan kuuluva kiinteistön ylläpito perustuu valittuun kiinteistön elinkaaristrategiaan.

13 ~condition assessment
kuntoarviointi ~condition assessment rakennetun kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittäminen Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia menetelmiä. (---) kuntotutkimus condition survey rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä, esimerkiksi kaakeleiden poistamista kosteusvaurion toteamiseksi. (---)

14 superintendent, housing manager
hallitus board yhtiön toimielin, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta sekä huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen velvollisuutena on myös valvoa isännöitsijän toimintaa. isännöitsijä superintendent, housing manager yhtiön juoksevasta hallinnosta vastaava, isännöitsijän tehtävään valittu henkilö

15


Lataa ppt "LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google