Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi- hankkeessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi- hankkeessa"— Esityksen transkriptio:

1 Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi- hankkeessa
Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Ruokolahti

2 Maatalouden vesiensuojelu viime vuosikymmeninä
vuonna 1983 julkaistiin ensimmäinen maatilatalouden vesiensuojelutoimikunnan mietintö, jossa elinkeinolta alettiin vaatia toimenpiteitä vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi maatalouden ympäristötukijärjestelmä on ollut vuodesta 1995 asti maatalouden vesiensuojelun tärkein väline

3 Ympäristötukijärjestelmä
tällä hetkellä lähes 90 % viljelijöistä eli 95 % pelloista on sitoutunut ympäristötukeen Suomessa ympäristötukijärjestelmä on vesiensuojelupainotteinen esimerkkejä velvoitteista: kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttöä koskevat rajoitukset ja edellytykset pientareet ja suojakaistat ojien ja vesistöjen varsille

4 Ympäristötuen lisätoimenpiteet
ympäristötukeen on sisältynyt valinnaisia lisätoimenpiteitä, jotka ovat vahvasti vesiensuojelupainotteisia C-tukialueella voi valita 0 – 2 lisätoimenpidettä esimerkkejä vähennetty lannoitus peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus lannan levitys kasvukaudella

5 Muita vesiensuojelun ohjauskeinoja
Esimerkiksi nitraattiasetus (mm. lannan varastointitilan koko, lannoitteiden levitysajat ja levitysmäärät) vesilaki (mm. ojitukseen liittyvät asiat) pohjavesidirektiivi muu ympäristölainsäädäntö, kuten ympäristönsuojelulaki ja -asetus

6 Maatalous, ravinteet ja vesistöt
maatalouden vesistöihin kohdistuva ravinnekuormitus syntyy pääasiassa eroosion ja valumavesien mukana kulkeutuvista ravinteista suurin osa ravinne-huuhtoumasta ajoittuu kasvukauden ulkopuolelle syyssateiden ja sulamisvesien aikaan

7 Vesiensuojelun keinoja
tärkein asia on hyvä maan rakenne toimiva peruskuivatus hyvä viljelykierto sopiva pH talviaikainen kasvipeitteisyys (esim. suojavyöhyke, luonnonhoitopelto) pientareet ja suojakaistat

8 Sininen Haapavesi-hanke
ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimenpiteet: koulutustilaisuuksia viljelijöille esite vesiensuojeluun liittyvistä asioista vesiensuojelun yleissuunnitelma kohdekohtaisia kosteikkosuunnitelmia

9 Sininen Haapavesi-hanke
ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimenpiteet: koulutustilaisuuksia viljelijöille esite vesiensuojeluun liittyvistä asioista vesiensuojelun yleissuunnitelma kohdekohtaisia kosteikkosuunnitelmia

10 Yleissuunnittelu Tavoitteena vesiensuojelun edistäminen kohdealueella:
lisäämällä tietoa maan rakenteen hoidosta ja tarkkailusta sekä muista maatalouden vesiensuojeluun liittyvistä asioista

11 Yleissuunnittelu Tavoitteena vesiensuojelun edistäminen kohdealueella:
lisäämällä tietoa maan rakenteen hoidossa ja tarkkailussa sekä muissa maatalouden vesiensuojeluun liittyvissä asioissa antamalla raportissa suosituksia kohteiden perustamisesta tai hoidosta (talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, kosteikkojen perustaminen ym.)

12 Yleissuunnittelu Tavoitteena vesiensuojelun edistäminen kohdealueella:
lisäämällä tietoa maan rakenteen hoidossa ja tarkkailussa sekä muissa maatalouden vesiensuojeluun liittyvissä asioissa antamalla raportissa suosituksia kohteiden perustamisesta tai hoidosta (talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen, kosteikkojen perustaminen ym.) suositeltujen toimenpiteiden kohdentaminen riskialttiille peltolohkoille (kaltevat pellot, vesistöjen varret, tulvaherkät alueet)

13 Yleissuunnittelun eteneminen
maastotöillä on kartoitettu yleissuunnittelualueen kohteet kohteille on laadittu kunnostus/hoitosuositukset, kohteet on merkitty kartoille tuloksena on raportti, joka toimii pohjana tarkemmille, tilakohtaisille suunnitelmille esim. erityisympäristötukea haettaessa kohdekohtaiset kosteikkosuunnitelmat yleissuunnitelman pohjalta

14 Yleissuunnittelun kohteet
Yleissuunnitelmassa suositeltuja toimenpiteitä: talviaikainen kasvipeitteisyys (suojavyöhyke, luonnonhoitopelto, monivuotinen nurmipelto…) kosteikko pohjapatoketju uoman luonnonmukainen kunnostaminen

15 Yleissuunnittelun kohteet
Yleissuunnitelmassa suositeltuja toimenpiteitä: talviaikainen kasvipeitteisyys (suojavyöhyke, luonnonhoitopelto, nurmi…) 27 kohdetta kosteikko 7 kpl pohjapatoketju 7 kpl uoman luonnonmukainen kunnostaminen 7 kpl

16 Haasteita pinnanmuodot paikoin haastavat kosteikon perustamiselle
järven veden pinta monin paikoin korkealla peltoihin nähden CAP-uudistus eli ohjelmakauden vaihdos menossa, uudet tukimuodot ja ehdot eivät vielä varmoja Vesisensuojelutyötä tehdään pitkäjänteisesti, tulokset näkyvät luonnossa hitaasti!

17 Kitsenlahti

18 Virmutjoki

19 KIITOS! Listinginoja

20 Kiitos! KIITOS! Listinginoja


Lataa ppt "Maatalouden vesiensuojelu Sininen Haapavesi- hankkeessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google