Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 2.3.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 2.3.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty Lahti Kokkola

2 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki
Luonnonhaittakorvaus Tukikelpoisuuksien myöntäminen v. 2012

3 Yhteiset muutokset v. 2012 Vuonna 2012 annettavien sitoumusten ja erityistukisopimusten ala saa vähentyä enintään 10 % sitoumus- tai sopimuskauden aikana (ohjelman toimeenpanoasetuksen EY 1974/2006 muutos, art. 44) -> Muutos VNA 366/2007, 8 ja 21 § Viherlannoitusalaksi voidaan hyväksyä öljyretikka- ja valkosinappialat (ilmoitetaan viherlannoitusnurmena kasvulohkolomakkeella 102B) ns. saneerauskasvi erityisesti sokerijuurikaslohkoilla alalla ei tarvitse olla 20 % typensitojakasvia käytetty siemenseos ilmoitettava lisätiedoissa Sähköinen tukihaku!

4 Ympäristötuki Ympäristötukisitoumukset
V sitoutuneet voivat jatkaa 5-vuotista sitoumusta kahdella vuodella ( asti) Ei ikärajoitetta, yli 65-vuotias voi hakea jatkoa Sitoumuksen jatkoa haetaan lomakkeella 101B (onnistuu sähköisenä) Uudet sitoumukset 2012 (rajoitettu mahdollisuus) Sitoumus siirretään aina kun vain mahdollista Sitoumuksen jako useammalle mahdollinen tietyissä tapauksissa (spv, perinnönjako, ositus, yhtymän purku) (laki 1440/2006, 9 §) Komission vaatimus ravinnetasetoimenpiteestä sitoumuksiin v alkaen

5 Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä Lomakkeella 438 (onnistuu sähköisenä) Ei postiteta erillisenä: liitteenä täyttöohjeessa ja internetsivulla suomi.fi/lomakkeet Koskee koko maassa korkeintaan n. 1/3:aa ja C-alueella n. 1/10:aa tuenhakijoista

6 Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä Koskee v sitoutuneita Vaihtaminen muuksi ja/tai luopuminen jos sitoumuksella on seuraavia lisätoimenpiteitä: viljelyn monipuolistaminen tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö lannan levitys kasvukaudella Kasvipeitteisyys-lisätoimenpiteen muuttaminen vaativammaksi A- ja B- tukialueella peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus -> peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys tai peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -> peltojen tehostettu talviaik. kasvip.

7 Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä C- tukialueella ”laajaperäinen nurmituotanto” on mahdollista valita jatkositoumuksen yhteydessä Erityistukisopimuksen lietelannan sijoittamisesta peltoon voi tehdä, jos luopuu lannan levitys kasvukaudella -lisätoimenpiteestä

8

9 Ympäristötuki Lisätoimenpiteet jatkositoumuksen aikana
Viljelyn monipuolistaminen (MMMa 503/ §, muut 66/2012) : -viljelykiertosuunnitelma tehtävä sitoumuskauden (v. 2013) loppuun saakka (tehtynä viimeistään ) Ravinnetaseet (MMMa 503/ §, muut 66/2012): -ravinnetaseen toimenpidesuunnitelma tehtävä myös kuudennen sitoumusvuoden jälkeen -suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutettava seitsemäntenä sitoumusvuonna

10 Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen
Muuttaminen onnistuu voimassa olevien säädösten rajoissa lisätoimenpiteitä oltava A- ja B-tukialueella 1-4 kpl ja C- tukialueella 0-2 kpl puutarhatiloilla ei tarvitse olla lisätoimenpiteitä (viljelyksessä yli 0,5 ha puutarhakasveja) lisätoimenpiteen ehdot selvitettävä ennen sitoutumista!

11 Luonnonhaittakorvaus
Uuden 5-vuotisen sitoumuksen voivat antaa viljelijät, joilla aiempaa sitoumusta ei ole aiempi sitoumus päättyy tänä vuonna (eli v annettu) tulee uutta tukikelpoista alaa (ks. jäljempänä olevat kalvot) Hallinnassa vähintään 3 ha tukikelpoisia tai tukikelpoiseksi keväällä 2012 hyväksyttäviä lohkoja Sitoumusehdot voivat muuttua 2014 jos täydentävät ehdot, kansallinen lainsäädäntö tai rahoituskehykset muuttuvat muutostilanteessa mahdollista luopua ilman takaisinperintää

12 Luonnonhaittakorvaus
Ikävaatimus Hakijana olevan luonnollisen henkilön tai tämän puolison oltava vuotias Sitoumusta ei voida hyväksyä, jos hakija on täyttänyt 65 vuotta sitoumuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 30 päivänä tai tätä aikaisemmin. Sitoumus voidaan kuitenkin hyväksyä, jos hakijan puoliso ei ole edellä tarkoitetulla tavalla yli 65-vuotias (laki 1440/ §, muut. 269/2008) Yhteisömuotoiselta tai yhtymältä vaaditaan, että yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen Sitoumuksen hyväksymisestä päättää toimivaltainen viranomainen

13 LFA:n kansallinen lisäosa
Voi sitoutua vain, jos sitoutuu yhtä aikaa LFA:han Sitoutuminen samaksi 5-vuotiskaudeksi Sitoumusehdot voivat muuttua 2014 Muutostilanteessa mahdollista luopua ilman takaisinperintää Ikävaatimus LFA:n mukainen Sitoutuminen kasvi- tai eläintilana Kotieläintilalla vähintään 0,4 ey/ha TAI 0,2 ey/ha ja 10 ey Kotieläintilan statuksen voi menettää jos tukikelpoinen peltoala kasvaa

14 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat
Peruslohkolle voidaan myöntää tukikelpoisuus, jos hakijan lohko täyttää myönnön edellytykset Yli 65-vuotiaalta tulevat tukikelvottomat alat tilusjärjestelylohkot ”jonolohkot” sitoumus täyttää myönnön edellytykset, eli lohko voidaan liittää vanhaan sitoumukseen (ympäristötuessa ja LFA:ssa) lohko voidaan hyväksyä uuteen sitoumukseen (vain LFA:ssa)

15 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat
Yli 65-vuotiailta tulevat alat ja tilusjärjestelyjen kautta tulevat alat (VNa 366/2007, 4 §) voidaan aina liittää sitoumukseen Tukikelvottoman alan liittäminen sitoumukseen (VNa 366/2007, 10 §) tukikelvottomia aloja voidaan liittää sitoumukseen, jos sitoumusaikaa on jäljellä yli 2 vuotta ja uusi ala on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha Tukikelvottomien jonolohkojen ryhmät hakua koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (annetaan maaliskuussa)

16 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat
VNa 366/2007 perusteella tukikelpoiseksi hyväksyttävissä: Yli 65-vuotiaalta sitoutumattomalta tulevat alat (4 §) ei sitoutunut kyseiseen tukeen, viljelijä tai puolisonsa yli 65-vuotias, itse viljellyt siirtyvää peltoalaa edeltävänä kasvukautena, siirtyvä määrä yhteensä yli 2 ha ja mahdollinen vuokrasopimus kattaa lopun sitoumuskauden. Tilusjärjestelyalat (4 §) Kiinteistönmuodostamislain 88 §:n mukaisen lainvoimaisen uusjakosuunnitelman mukaisesti viljelijän haltuun tulleet tukikelvottomat peltoalat, edellyttäen, että hallinnasta on myös poistunut tukikelpoisia aloja

17 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat
Ympäristötuki Jatkositoumuksiin voidaan liittää uusia aloja, jos niiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) Myös annettuihin sitoumuksiin voidaan liittää uusia aloja, joiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) 2008 sitoumuksiin ei voida liittää uusia aloja (paitsi 65 v. lohkoja ja tilusjärjestelylohkoja)

18 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat
Luonnonhaittakorvaus sitoumuksiin voidaan liittää lohkoja, jos niiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) jos määrä on suurempi, voidaan antaa uusi sitoumus kokonaan uusiin viisivuotisiin sitoumuksiin voidaan hyväksyä uusia lohkoja 2008 sitoumuksiin ei voida liittää uusia lohkoja (paitsi 65 v. lohkoja ja tilusjärjestelylohkoja)

19 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat (Luonnos)
Hakuasetuksessa muut tukikelpoisiksi haettavat alat: ”jonolohkot” Nro Ryhmä 1 Vuoden 2004 raivio 2 v tai aikaisemmin raivattu lohko 3 Tuotantoon vapautunut LUEL- eli luopumiseläkesitoumuspelto 4 Tuotantoon vapautunut LUTU- eli luopumistukisitoumuspelto 5 Viljelemättömyyssitoumuksesta vapautunut pelto 6 Muu 7 Kasvusääntölohko

20 Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat (Luonnos)
Jonolohkohaku 2012 –suunnitelma Haku mennessä Päivitetty lomake 213 Haku perustuu lohkohistoriaan Kaikki jonolohkoryhmät haettavissa Korkeintaan hehtaaria hyväksytään Määrän ylittyessä tukikelpoisuuden myöntöä rajoitetaan

21 Yhteystietoja LFA:han ja ympäristötukeen liittyvät kysymykset/asiat
hlökohtaiset puhelinnumerot ja tehtäväluettelo Mavin sivuilla yhteystiedoissa


Lataa ppt "Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 2.3.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google