Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen
Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomi/MKN maisemapalvelut Imatra

2 Yleissuunnittelun tavoite
Vesiensuojelun sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja säilyminen kohdealueella: suositukset kohteiden perustamisesta, kunnostamisesta tai ottamisesta hoidon piiriin viljelijöiden ja yhdistysten kannustaminen maatalousympäristön hoitoon ja vesiensuojeluun esim. erityisympäristötukea hyödyntämällä

3 Yleissuunnittelun eteneminen
maastotöillä kartoitetaan yleissuunnittelualueen maatalousympäristön tärkeät kohteet kohteille laaditaan kunnostus/hoitosuositukset tuloksena raportti, joka toimii pohjana tarkemmille, tilakohtaisille suunnitelmille esim. erityisympäristötukea haettaessa työ tehdään yhteistyössä maanomistajien ja useiden muiden tahojen kanssa

4 Immalanjärven yleissuunnittelu
Viime vuonna yleissuunnittelu toteutettiin Immalanjärven eteläpuolisilla alueilla ja Jäppilänniemessä

5

6 Immalanjärven yleissuunnittelu
Viime vuonna yleissuunnittelu toteutettiin Immalanjärven eteläpuolisilla alueilla ja Jäppilänniemessä erilaisia kohteita listattiin 30 kpl tavoitteena ohjata vesiensuojelutoimenpiteitä sinne, missä niistä on paras hyöty sekä saada alueelle uusia erityistukikohteita sekä esimerkiksi lisää talviaikaista kasvipeitteisyyttä

7 Salonjoki/unterniskanjoki Saunasuolla

8 Salo-Peltola

9 Kymälahti

10 Jäppilänniemi

11 Erityisympäristötuki kannustimena
erityistuet ovat osa maatalouden ympäristötuki- järjestelmää ja niillä tuetaan mm. erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. suojavyöhykkeet) osaa erityistuista voivat hakea viljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset sopimuskausi on yleensä viisi- tai kymmenvuotinen. tuen määrä useissa sopimuksissa max. 450 €/ha/v

12 CAP-uudistus CAP = common agricultural policy, Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka nykyinen ohjelmakausi 2007 – 2013 uuden ohjelmakauden valmistelu ja toimeenpano etenee hitaasti  käyttöön vasta 2015 uusia erityistukisopimuksia ei voinut (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) hakea tänä vuonna, todennäköisesti ei myöskään vuonna 2014  vaikeuttaa yleissuunnitelmien suositusten täytäntöönpanoa

13 Maatalouskosteikot perustetaan valtaojan, puron tai muun vesistön osan yhteyteen pysyy suuren osan vuodesta veden peitossa ja on muunakin aikana koste voi muodostua monenlaisista rakenteista; pohjapadoista, tulvatasanteista, laskeutusaltaista… yleensä syvän veden alue ja matalampia osia perustaminen on mahdollista maatalouden ei-tuotannollisella investointituella, mikäli tuen asettamat ehdot täyttyvät

14 Maatalouskosteikot kosteikkojen vesiensuojeluvaikutus perustuu veden virtauksen hidastumiseen ja ravinteikkaan kiintoaineksen laskeutumiseen (ravinteita sitoutuu kosteikkoon myös muilla mekanismeilla) toimiva kosteikko pidättää yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta kosteikkojen perustamisella edistetään vesiensuojelun lisäksi luonnon ja maiseman monimuotoisuutta

15 Suojavyöhykkeet ympärivuotisesti kasvipeitteisiä keskimäärin 15 metrin levyisiä kaistaleita pellon ja vesistön/valtaojan välissä hoidetaan niittämällä ja korjaamalla niittojäte pois sopivat parhaiten vesistöä kohti viettäville tai tulva-alttiille pelloille

16 Maanviljely & vesistöt
Suojavyöhykkeet, kosteikot ja suojakaistat ovat näkyvin osa vesiensuojelutyötä. Tärkein työ vesistöjen eteen tehdään kuitenkin tavanomaisten viljelykäytäntöjen yhteydessä. Esimerkkejä: lannoitteiden käyttö luonnonhoitopeltojen sijoittelu maan rakenteesta ja peruskuivatuksesta huolehtiminen käytetyt kasvilajit ja viljelykierto.

17 KIITOS! Latosuon peltoaukioilta


Lataa ppt "Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu ja toteuttaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google