Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry"— Esityksen transkriptio:

1 Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry
Paimionjoki pilotit Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry Helsinki

2 Mitä tehtiin vuonna 2012 3 kohdetta 3 aktiivista laitetta
Ferix3/Närvänen-malli ojiin Rakentaja Aaro Närvänen/MTT Analyysit 2-4 x ennen ja 5-6 x rakentamisen jälkeen Kiintoaine (0,4 µm Nucleopore filter) sähkönjohtavuus pH Liuennut kokonaisfosfori (suodatus 0,4 µm Nuclopore ja hapetus) NH4-N NO2-NO3-N Kok P Kok N Fekaaliset enterokokit, E. coli Paimionjonjoen valuma-alue 1088 km2

3 Kohteen valinnan vaikeuksia
Liian suuri virtaama Vaikea viedä kemikaaleja Ojarumpu liian lähellä Liian laimeaa vettä Kuivana osan vuotta Liian pieni valuma-alue Patoaminen nostaa vedenpintaa, jolloin salaojat vaarassa Liian leveä uoma, jolloin padon rakentaminen vaikeaa

4 Haastattelut 5 viljelijää , joille aktiiviset laitteet (3 kpl)
3 haastattelua alku-, väli- ja loppuhaastattelu 3 viljelijää, joille ei aktiivisia laitteita 1 haastattelu Yhteensä 8 ihmistä ja 18 haastattelua Haluttiin tutkia: Mitä mahdollisia ongelmia aktiivisten kosteikkojen rakentamiseen liittyy? 2. Mitkä ovat maanviljelijöiden asenteet kosteikkojen sekä aktiivisten laitteiden rakentamiseen ja hoitamiseen? 3. Aktiivisten kosteikkojen sopivuus eläintilojen valumavesien ravinnekuormituksen vähentämisessä.

5 Paimionjoki pilotti P1 50 ha peltoa, 110 ha metsää Valuma-alue 1,6 km2
Vanhan saostusaltaan alapuolella Käytössä Virtaama l/s 42 % poistoteho liukoiselle fosforille 1,5 kg saostui lokakuun aikana Virtaama suuri  Kemikaalin kulutus suurta Suosituksena 1500 kg/kevät (noin 600 €, alv 0%) Esittelyyn sopiva

6 Paimionjoki pilotti P2 Valuma-alue noin 20 ha, peltoa
Sikala, pellot, joita lannoitetaan lietelannalla Ferix3-laite (tyyppi Närvänen) käytössä Virtaama 0,1- 2 l/s Teho 77 % 0,4 kg saostui lokakuussa 2012 Suositus 400 kg/kevät (160 €, alv 0%)

7 Paimionjoki pilotti P3 Valuma-alue noin 20 ha, 15 ha peltoa ja 5 ha metsää Laidun, sikala, navetta Ferix3-laite (Närvänen) käytössä Virtaama 2-10 l/s lokakuussa 2012 29 % tehokkuus 0,5 kg liukoista fosforia saostui lokakuussa 2012 Suositus 800 kg/koko vuosi, paitsi talvi (320 €, alv 0%)

8

9 Maanviljelijöiden mielipiteitä
Plussat Miinukset/huolet Eivät työläitä rakentaa Liian vähän merkitystä Eivät liian työläitä hoitaa Kevätkiireet? Ei suuret rakentamiskustannukset Liian pieni laatikko ja suppilo puuttui sisältä Kemikaalien käyttö yleensä Mitä tapahtuu rautasakalle ojien pohjalla? Eivät kustannustehokkaita Kuka maksaa? Patoaminen  salaojat

10 Olisivat valmiita käyttämään laitteita
Jos ne olisivat kustannustehokkaita Jos yhteiskunta osallistuisi kustannuksiin kustannukset, myös työhön käytettävä aika, tulisi sisällyttää ympäristötukeen tuen hakeminen ei saisi olla nykyisen kaltaista byrokraattista paperisotaa.

11 Mielenkiintoista maanviljelijöiden mielestä
Oli tietää, mitä aineita ojissa valuu Ojavesien analysointi huolestutti alun perin Että näin pienistä ojista saatiin talteen edes sen verran ravinteita

12 Tärkeimmät motiivit laitteiden käyttöön
Tieto siitä, että kuormittaisi vähemmän vesistöä (Paimionjokea) Ympäristöstä saatava arvostus Ei pakolla Ei julkisuutta, ei edes positiivista

13 Pettymyksenä Ei rakennettu kosteikkoja
Olisi haluttu rakentaa suurempiin ojiin

14 Kiitos! paivi.joki-heiskala@somero.fi +358 44 7791 285
Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry Kiitos!


Lataa ppt "Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google