Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala"— Esityksen transkriptio:

1 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
KOKEMUKSIA KOSTEIKKOJEN SUUNNITTELUSTA JA RAKENTAMISESTA POHJOIS-KARJALASSA Jyväskylä 3.3. © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

2 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Yhteistyö Pohjois-Karjalassa yhteistyö on ollut tiivistä ja rakentavaa ProAgria P-K ry, ELY –keskus, metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue (Arvo Ohtonen ja Mikko Hinkkanen) Markkinoi tilakäyntien yhteydessä kosteikoita tai välittää mahdollisia kohteita Yleissuunnitelmat Ennakkoarviointi ja toimenpidesuunnittelu Suunnittelu- ja mitoitusapu Ennakkolausunnot lupa-asioissa © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

3 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Yhteistyö ELY-keskus Pohjois-Karjala (Elinkeinot, työllisyys osaaminen ja kulttuuri-vastuualue yritysasiantuntija Tapio Leinonen ja asiantuntija Kaisa Rummukainen tarkastaja) Suunnitelmien ennakkotarkastus Yhteistyö kustannusarvioon liittyvissä asioissa Tulkinnallisten asioiden selvitys Tiedottaminen vastuualueella esille tulleista kysymyksistä asetuksen tulkinnoissa ProAgria Pohjois-Karjala ry (Päivi Jokinen yritysneuvoja, maisemanhoidonneuvoja) Markkinoi muun suunnittelun yhteydessä myös kosteikoita Välittää yhteystietoja © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

4 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Yhteistyö Metsäkeskus Pohjois-Karjala (Janne Raassina) yhteistyö kohdealueiden- ja toimenpiteiden valinnassa yhteistyö suunnittelussa Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala (Reijo Kotilainen rh-neuvoja) Suunnittelee ja kartoittaa kohteita Maastotyöt (yleensä yhteistyössä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen kanssa) © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

5 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Suunnittelu Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala (Reijo Kotilainen) Monimuotoiset kosteikot (vesiensuojelu ja vesilinnusto) Riistanhoitopiirinä on tehty useita kosteikkosuunnitelmia Suomen salaojakeskus (Petri Kurki) Monimuotoiset vaativat vesiensuojelulliset kosteikot Salaojakeskus on tehnyt aikaisemmin paljon laskeutusallassuunnitelmia © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

6 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Ei-tuotannollisten investointien tuella perustettavat kosteikot Pohjois-Karjalassa suunnitelmaa valmiina Kaikista suunnitelmista jätetty hakemus Ympäristökeskus puoltanut suunnitelmia yhtä lukuun ottamatta ELY:n (TE-keskuksen) myönteisiä päätöksiä 22 Valmiita kohteita 3 Suunnittelussa 5 kosteikkohanketta Neljästä kosteikosta ympäristökeskuksen alustava hyväksyntä Yksi kohde esittelemättä Suunnitteluun tulossa noin 10 uutta kohdetta (yleissuunnittelun piiriin kuuluvalta alueelta) © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

7 Aloitteet kosteikkosuunnitelmiin
Yleissuunnitteluun kuuluvilla alueilla 6 kertaa yleissuunnittelijalta 2 kertaa hakijalta 3 kertaa ympäristösuunnittelijalta Yleissuunnitelmien ulkopuolella 7 kertaa hakijalta 5 kertaa ympäristösuunnittelijalta tai lausunnonantajalta Jos aloite lähtee ympäristökeskuksesta aiheuttaako se maanomistajissa vastakkaista asennetta suojeluun ? © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

8 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Suunnittelija Aktiivisessa yhteistyössä ympäristösuunnittelijoiden, lausunnonantajien ja päättäjien kanssa Tutustuttava ennakkoon valtioneuvoston asetuksen sisältöön ei-tuotannollisten investointien tuesta Hallittava kosteikon mitoituslaskenta tai saatava siihen apua Keskiylivirtaama, virtausnopeus, pintakuorma, viipymä ym. Tutustuttava hyväksyttäviin kustannuksiin © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

9 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Suunnittelija Maastotyöt yhdessä hakijan kanssa (vaaitus, rajaukset ym.) Yhteenveto toteutuneista kustannuksista ja töistä yhdessä hakijan kanssa © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

10 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Suunnitelma Asetustekstistä löytyy tieto suunnitelman sisällöstä (12 §) Tukea voidaan myöntää vain sellaiselle hankkeelle, josta on laadittu asianmukainen suunnitelma Kannattaa tehdä yksi hyvä mallisuunnitelma, joka toimii runkona laadittaessa suunnitelmia Mallisuunnitelmassa olisi hyvä olla kaikki mahdolliset toimenpiteet ja menetelmät, joista poimitaan kohteeseen kulloinkin sopivat toimenpiteet käydään huolella läpi lausunnonantajien ja käsittelijän kanssa Suunnitelmasta tulee ilmetä ne toimenpiteet, jotka mainitaan kustannusarviossa ja päinvastoin © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

11 Kustannukset suunnittelusta
Kustannus suunnitelmasta liitetään aina kustannusarvioon Jos hakija saa maksimituen ilman suunnitelmasta aiheutunutta kustannusta riistanhoitopiiri ei ole laskuttanut suunnitelmasta aiheutuvaa kustannuserää Jos kustannusarvio jää alle maksimitason suunnitelmasta aiheutunut kustannuserä on laskutettu hakijalta riistakeskuksen aikana Ei-tuotannollisista suunnitelmista laskutetaan Suomen riistakeskus mukana kansallisen riistataloudellisen kosteikkostrategian toteuttamisessa Mm. metsästysseuroja ja osakaskuntia tiedotetaan tuen mahdollisuudesta © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

12 Ongelmia suunnittelussa
Asetus on suhteellisen uusi ja päätöksiä tehty vähän Kustannustehokkuuden mitoitus (onko hanke vesiensuojelullisesti kustannustehokas) Suunnitelman ja mitoituksen tarkkuus Ei hyväksyttäviä kustannuksia (koneiden siirto, työpäiväkirjan pitäminen, transaktiokustannukset ym.) Vaatii usein uusien asioiden hallitsemista (rh-neuvojat) Työajan riittävyys, jos hankkeita tulee paljon yhtä aikaa Hakemusten jättöaika Kesäkuun loppuun mennessä (maastotyöt keväällä tai edellisenä syksynä) Hakemuksia tulisi voida jättää useampana hakuajankohtana / vuosi © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

13 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
Kosteikkokohteet Vähän luontaisia ja ennallistettavia kohteita Olisi toteutettavissa kohtuullisilla kuluilla Yleensä tulee pellolle tai joutomaa-alueelle ja toteutetaan kaivamalla Hyväksyttävä kustannus ei kata aina todellisia kustannuksia Voi aiheuttaa tilapäisesti lisää kuormitusta alapuolisiin vesiin © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

14 Hakijoiden suhtautuminen
Suhtautuvat myönteisesti ajatukseen vesiensuojelusta Kannustin todettu hyväksi perustamiseen ja myös kohteen hoitoon Osa valmis laittamaan myös omia varojaan hankkeeseen Perustettu yksi metsästysseura hakijaksi © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

15 Kokemuksia aikaisemmista hankkeista
Vesien suojelullista vaikutusta ei ole tutkittu toteutuneilla kohteilla Pohjois-Karjalassa Kohteet todettu hyviksi vesilintuympäristöiksi Yhdellä kohteella kaupallista toimintaa Hoidettuina monipuolistavat myös maisemaa ja lisäävät useiden lajien elinympäristöä © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala

16 © Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala
© Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala


Lataa ppt "© Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google