Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RISKIEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RISKIEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA"— Esityksen transkriptio:

1 RISKIEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

2 SITOVIA MÄÄRÄYKSIÄ Työturvallisuuslaki Valtioneuvoston asetukset
Valtioneuvoston päätökset Sosiaali- ja terveysministeriön päätökset Vakuutusyhtiöiden sopimukset

3 YLEISIMMÄT ALAKOHTAISET RISKIT
Tapaturmat - fyysinen vamma, kuolema Ammattitaudit ja työperäiset sairaudet - pitkäaikaissairaudet, kuolema (esim. asbesti) Aineelliset vahingot -materiaalin tuhoutuminen, taloudellinen tappio Ympäristön vaurioituminen -putki- tai kaapelivaurio, taloudellinen tappio

4 RISKIEN HALLINAN LÄHTÖTIEDOT
Työturvallisuusasiakirja - laaditaan suunnittelua ja työmaan valmiste- lua varten tilaajan toimesta (koordinaattori) - kertoo vaaroista ja riskeistä työmaalla yleisellä tasolla - kertoo kunkin osapuolen vastuista - siihen on listattu riskejä sisältävät työvaiheet

5 TYÖMAAN ALOITUS / PERUSTAMINEN
Turvallisuussuunnitelma työmaan yleistasolla - listataan turvallisuuden lähtötiedot - nimetään turvallisuus organisaatio - kartoitetaan vaarat työmaalla - tehdään riskiarvio työmaan yleistasolla - listataan työkohtaisia suunnitelmia vaativat työt - kartoitetaan putoamisvaaralliset työt (tehdään putoamissuojaus suunnitelma) - tarkastetaan EA – ja paloturvallisuus valmius

6 TEHTÄVÄKOHTAINEN SUUNNITTELU
ESIM. KAIVUUTYÖ Arvioidaan työn ympärillä olevat riskit - hankitaan alueen kaapelinäyttö ja –kartat - hankitaan alueen putkikartat - tehdään työsuunnitelma työn sisällöstä - suunnitellaan alueen rajaus / aitaus - hankitaan luvat mahdollisille liikennejärjes-telyille ja varoitus merkeille (kaupunki / tielaitos) - hyväksytetään suunnitelmat viranomaisilla (muistio tai merkintä työmaapäiväkirjaan)

7 TEHTÄVÄKOHTAINEN SUUNNITTELU
ESIM. KAIVUUTYÖ Arvioidaan työsisällön riskit - koneiden tarkastukset - tutkitaan suunnitelmista maaperän laatu ja suunnitellaan kaivannon tuenta / luiskaus - arvioidaan onko kaivannossa kaasumittauksille tarvetta - arvioidaan massojen läjitys ja niiden paineet kaivannolle - suunnitellaan kulkureitti kaivantoon ja määritellään valjaiden käytön tarve

8 KAIVUUTYÖN ALOITUSPALAVERI
Käydään työryhmän kanssa läpi tehtäväkoh- tainen suunnittelu - käydään suunnitelmat läpi, tiedostetaan riskit ja perehdytetään jokainen tehtäväänsä - käydään läpi työn aikataulu - kysytään : onko suunnitelmat ja työn kulku ymmärretty ?

9 YHTEENVETO Jotta tuloksiin päästään:
- yrityksen asenne ja ilmapiiri pitää olla kohdallaan - jokaisen yksilön asenne johtajasta harjoitte- lijaan pitää olla kohdallaan Jokaisen pitää ymmärtää, että TURVALLISUUS LÄHTEE MINUSTA !

10 RISKIENARVIOINTI KAAVAKE

11 RISKIENARVIOINTI KAAVAKE


Lataa ppt "RISKIEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google