Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaarojen tunnistaminen ja arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

2 Yleistä Työntekoon liittyy aina erilaisia vaaroja ja niistä seuraavia riskejä, jotka kuvaavat vaaran suuruutta Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät on työturvallisuuslain mukaan tunnistettava ja selvitettävä järjestelmällisesti ja säännöllisin välein Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on pyrittävä poistamaan

3 Yleistä Jos kaikkia työpaikalla tunnistettuja vaaroja ei heti voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle Vaarojen tunnistaminen ja arviointi voidaan tehdä työpaikalla itse. Jos työnantajalla ei itsellään ole siitä tarpeeksi asiantuntemusta, on käytettävä päteviä, ulkopuolisia asiantuntijoita

4 Vaarojen tunnistaminen
Vaarojen tunnistamisen avulla pyritään selvittämään mitkä tekijät työssä aiheuttavat vaaraa työntekijöiden terveydelle ja/tai turvallisuudelle Tarkoituksena on ennakoida vaarojen syntymistä ja siten ehkäistä työtapaturmia jo etukäteen Työn vaarojen tunnistaminen aloitetaan luetteloimalla työpaikalla tehtävät työt, miettimällä mitä missäkin työpisteissä tehdään, mitä vahinkoja missäkin työpisteessä voi tapahtua ja voiko työntekijöille aiheutua niistä vaaraa

5 Vaarojen tunnistaminen
Vaarat tulee selvittää kaikista työpaikalla tehtävistä eri töistä ja työpisteiltä sekä kaikkien työntekijöiden osalta niin kattavasti kuin se on mahdollista Vaarojen tunnistamisessa kannattaa myös samalla kirjata ylös jo toteutettuja toimenpiteitä sekä nykyistä varautumista vaarojen osalta, sillä vaara saattaa jo olla näiden toimien avulla hallinnassa

6 Vaarojen riskien arviointi
Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on siis pyrittävä poistamaan kokonaan Jos työn vaaroja ei kuitenkaan voida heti poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle eli on arvioitava vaarojen riskit

7 Vaarojen riskien arviointi
Vaarojen riskien arviointi perustuu niiden suuruuden määrittämiseen Suuruuden määrittämiseen kuuluu vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden ja mahdollisten seurausten vakavuuden arviointi riskimatriisin avulla Suuruuden arvioinnin jälkeen mietitään toimenpiteet, aikataulu(t) ja vastuuhenkilö(t) vaarojen riskien torjumiseksi tai pienentämiseksi Vaarojen riskien arviointitapoja on erilaisia, mutta suuruuden määrittämiseen käytetään usein riskimatriisia.

8 Riskimatriisi Riskimatriisin avulla luokitellaan vaaran aiheuttaman riskin suuruus haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymisen todennäköisyyden perusteella Riski on valitun todennäköisyyden ja vakavuuden leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen Riskin suuruus on välillä 1-5, joista 1 on pienin ja 5 suurin riski

9 Riskimatriisi Riskimatriiseja on olemassa hiukan erilaisia ja erilaisilla sanamuodoilla tehtynä. Vakavassa seuraus voi olla myös pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema.

10 Riskimatriisi Jos riskin suuruus on 1, on riski niin pieni ettei toimenpiteitä tarvita Jos riskin suuruus on 2, ei toimenpiteitä välttämättä tarvita mutta tilannetta tulee seurata jatkossa Jos riskin suuruus on 3, on ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi. Jos riskin suuruus on 4, on pienentäminen välttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti Jos riskin suuruus on 5, on riskin poistaminen välttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. Riskialtista työtä ei saa jatkaa ennen riskin poistamista


Lataa ppt "Vaarojen tunnistaminen ja arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google