Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ostamisen maailma Ostokyky ja ostohalu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ostamisen maailma Ostokyky ja ostohalu"— Esityksen transkriptio:

1 Ostamisen maailma Ostokyky ja ostohalu
Ostamista pidetään itsestään selvänä ilmiönä eikä sitä jokapäiväisessä elämässä useinkaan pohdita. Markkinoijan on kuitenkin hyvin tärkeä tietää ja ymmärtää erilaisten asiakkaiden ostamiseen vai-kuttavat tekijät, jotta hän voi parhaiten täyttää asiakkaiden toiveet ja suunnitella markkinointinsa ostajien mukaisesti. Esimerkiksi yritykset ostajina arvostavat luotettavaa, aikataulussa pysyvää ta-varantoimittajaa, ja merkkitietoiset henkilöt ovat valmiita maksa- maan paljonkin heidän tarpeensa täyttävästä merkkituotteesta. Kuva 3.1 – Yksilön ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Ostamiseen vaikuttavat pääasiassa kaksi tekijää: ostokyky ja ostohalu. Ostokyky Ostokyky tarkoittaa ensisijaisesti ostajan taloudellista mahdollisuutta ostaa. Ostokykyä rajoittavat eniten ostajan käytettävissä olevat tulot. Lisäksi siihen vaikuttavat ostajan säästämishalu, mahdolli-suus saada luottoa ja tuotteiden hinnat. Aina ostajilta ei myöskään ole aikaa ostamiseen, ja sen vuoksi on kehitetty uudenlaisia tapoja palvella kiireisiä asiakkaita, esimerkiksi nettikauppa, posti-myynti, puhelinmyynti ja kotiinkuljetus. Joskus ostajilta puuttuu myös valinnan tekemiseen tarvittava tieto esimerkiksi teknisten tuotteiden kohdalla. Silloin ostaja saattaa valita ensimmäisen mahdollisen vaihtoehdon, vaikka se ei vastaisi-kaan parhaiten hänen tarpeitaan. Hän voi myös jättää tuotteen kokonaan ostamatta. Ostohalu Toiseksi ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se, miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyt-tämisen ja ostamisen. Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuo-liset tekijät. Ostohaluun voidaan vaikuttaa myös markkinoinnin keinoin esimerkiksi uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla. Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa. Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat?

2 Ostaminen Onko itsestään selvää? Ei! Yritys (ostajana):
Markkinoijan tulee tietää ostamiseen vaikuttavat tekijät osatakseen tehdä oikeita (tuote/markkinointi)ratkaisuja Yritys (ostajana): arvostaa luotettavaa, aikataulussa pysyvää tavarantoimittajaa Merkkitietoinen asiakas (ostajana): on valmis maksamaan paljonkin hänen tarpeensa täyttävästä merkkituotteesta Ostamista pidetään itsestään selvänä ilmiönä eikä sitä jokapäiväisessä elämässä useinkaan pohdita. Markkinoijan on kuitenkin hyvin tärkeä tietää ja ymmärtää erilaisten asiakkaiden ostamiseen vaikuttavat tekijät, jotta hän voi parhaiten täyttää asiakkaiden toiveet ja suunnitella markkinointinsa ostajien mukaisesti. Esimerkiksi yritykset ostajina arvostavat, ja merkkitietoiset henkilöt ovat. Kuva 3.1 – Yksilön ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Ostamiseen vaikuttavat pääasiassa kaksi tekijää: ostokyky ja ostohalu. Ostokyky Ostokyky tarkoittaa ensisijaisesti ostajan taloudellista mahdollisuutta ostaa. Ostokykyä rajoittavat eniten ostajan käytettävissä olevat tulot. Lisäksi siihen vaikuttavat ostajan säästämishalu, mahdolli-suus saada luottoa ja tuotteiden hinnat. Aina ostajilta ei myöskään ole aikaa ostamiseen, ja sen vuoksi on kehitetty uudenlaisia tapoja palvella kiireisiä asiakkaita, esimerkiksi nettikauppa, posti-myynti, puhelinmyynti ja kotiinkuljetus. Joskus ostajilta puuttuu myös valinnan tekemiseen tarvittava tieto esimerkiksi teknisten tuotteiden kohdalla. Silloin ostaja saattaa valita ensimmäisen mahdollisen vaihtoehdon, vaikka se ei vastaisi-kaan parhaiten hänen tarpeitaan. Hän voi myös jättää tuotteen kokonaan ostamatta. Ostohalu Toiseksi ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se, miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyt-tämisen ja ostamisen. Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuo-liset tekijät. Ostohaluun voidaan vaikuttaa myös markkinoinnin keinoin esimerkiksi uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla. Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa. Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

3 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
Markkinoinnin vaikutus: hyvä tuote houkutteleva hinta helppo ostaa vetoava mainonta Ihminen itse: Ostohalu: tarpeet motiivit asenteet Ostokyky: tulot säästäminen luotonsaanti Toisten ihmisten vaikutus: perhe ystävät työkaverit yhteiskunnallinen asema kulttuuri Esimerkiksi: Toni, 29 v, osastovastaava urheiluliikkeessä asuu avoliitossa liikunnanohjaaja Saijan kanssa Toni ja Saija asuvat kaksiossa tulot e/v harrastaa salibandyä, lenkkeilyä ja elokuvia lukee mm. Hesaria, Citylehteä ja alansa lehtien verkkosivuja /hm

4 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat
Ostokyky ensisijaisesti taloudellinen ostomahdollisuus Ostohalu tarpeen tyydyttämisen tärkeys Kuva 3.1 – Yksilön ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Ostamiseen vaikuttavat pääasiassa kaksi tekijää: ostokyky ja ostohalu. Ostokyky Ostokyky tarkoittaa ensisijaisesti ostajan taloudellista mahdollisuutta ostaa. Ostokykyä rajoittavat eniten ostajan käytettävissä olevat tulot. Lisäksi siihen vaikuttavat ostajan säästämishalu, mahdolli-suus saada luottoa ja tuotteiden hinnat. Aina ostajilta ei myöskään ole aikaa ostamiseen, ja sen vuoksi on kehitetty uudenlaisia tapoja palvella kiireisiä asiakkaita, esimerkiksi nettikauppa, posti-myynti, puhelinmyynti ja kotiinkuljetus. Joskus ostajilta puuttuu myös valinnan tekemiseen tarvittava tieto esimerkiksi teknisten tuotteiden kohdalla. Silloin ostaja saattaa valita ensimmäisen mahdollisen vaihtoehdon, vaikka se ei vastaisi-kaan parhaiten hänen tarpeitaan. Hän voi myös jättää tuotteen kokonaan ostamatta. Ostohalu Toiseksi ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se, miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyt-tämisen ja ostamisen. Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuo-liset tekijät. Ostohaluun voidaan vaikuttaa myös markkinoinnin keinoin esimerkiksi uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla. Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa. Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

5 Ostokyky 1/2 Ostokyky: Ostokykyä rajoittavat:
yleensä ostajan taloudellinen mahdollisuus ostaa Ostokykyä rajoittavat: käytettävissä olevat tulot säästämishalu tai -mahdollisuus luotonsaantimahdollisuus tuotteen hinta ei aikaa ostamiseen, luodaan uudenlaisia tapoja palvella kiireisiä asiakkaita, kuten nettikauppa, postimyynti, puhelinmyynti ja kotiinkuljetus Ostokyky Ostohalu Toiseksi ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se, miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyt-tämisen ja ostamisen. Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuo-liset tekijät. Ostohaluun voidaan vaikuttaa myös markkinoinnin keinoin esimerkiksi uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla. Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa. Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

6 Ostokyky 2/2 Ostokykyä rajoittaa myös: tiedonpuute
valinnan tekemiseen tarvittava tieto puuttuu esim. tekniset tuotteet ostaja valitsee ensimmäisen mahdollisen vaihtoehdon, vaikka se ei vastaisikaan parhaiten hänen tarpeitaan voi jäädä kokonaan ostamattakin Ostokyky Ostohalu Toiseksi ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se, miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyt-tämisen ja ostamisen. Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuo-liset tekijät. Ostohaluun voidaan vaikuttaa myös markkinoinnin keinoin esimerkiksi uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla. Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa. Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

7 Ostohalu Ostamiseen vaikuttaa ostajan ostohalu eli se,
miten tärkeäksi ostaja kokee tarpeen tyydyttämisen ja ostamisen Ostohaluun vaikuttavat sekä ostajasta itsestään johtuvat että ostajan ulkopuoliset tekijät Ostohaluun voidaan vaikuttaa markkinoinnin keinoin mm. uudenaikaisilla tuotteilla, sopivilla hinnoilla tai houkuttelevilla ilmoituksilla Ostajan ostokyky ja ostohalu näkyvät kulutuksessa Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa - lähes 4000 e elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin - n e vaatteisiin ja jalkineisiin - lähes 5000 e kuljetukseen ja tietoliikenteeseen - lähes 2000 e ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin - yli 2500 e kulttuuriin ja vapaa-aikaan - alle 50 e koulutukseen Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

8 Suomalainen kulutus Suomalainen keskivertokotitalous käyttää vuodessa
4000 e (lähes) elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin 1500 e (noin) vaatteisiin ja jalkineisiin 5000 e (lähes) kuljetukseen ja tietoliikenteeseen 2000 e (lähes) ravintoloihin, kahviloihin ja hotellipalveluihin 2500 e (yli) kulttuuriin ja vapaa-aikaan 50 e (alle) koulutukseen yhteensä e eli e/kk (onko mahdollista/hm?) Lisää: , Stakesin sivut olivat nurin , koskapa eivät vastanneet/hm? Näin kuluttaa suomalainen kotitalous Lisätietoja: wvvw.stakes.fi. Eri tilastoissa luvut voivat olla vähän erilaisia riippuen ryhmittelyn pohjana käytetyistä luokituksis-ta.. Pohdittavaksi Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja: - Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? - Mistä nämä erot johtuvat? /hm

9 Pohdinta Arvioi oman kotitaloutesi kulutusmenoja:
Vastaako tilanteesi suomalaista keskivertotaloutta? - Millaisia eroja voit havaita? Mistä nämä erot johtuvat? Pohdittavaksi /hm


Lataa ppt "Ostamisen maailma Ostokyky ja ostohalu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google