Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OULUN RYSÄ 11.-12.9. 2008 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen palvelut ja rahoitusmuodot ( luovien alojen ) yrityksille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OULUN RYSÄ 11.-12.9. 2008 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen palvelut ja rahoitusmuodot ( luovien alojen ) yrityksille."— Esityksen transkriptio:

1 OULUN RYSÄ 11.-12.9. 2008 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen palvelut ja rahoitusmuodot ( luovien alojen ) yrityksille

2 Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) • Työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu •Työ- ja elinkeinoministeriön ( TEM ) •Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alueyksiköistä. • TE-keskuksen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa alueellista elinkeino- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää maaseudun elinvoimaisuutta  palvelujen ja rahoituksen ”tavaratalo”

3 Nykyiset osastot palveluineen Maaseutuosasto Oulu, Ylivieska Työvoimaosasto Oulu Neuvonta ja yritysvalmennus Kansainvälistymis- palvelut PRH palvelut Yrityksen kehittämisavustus Energiatuki Kuljetustuki Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Työvoimapalveluiden kehittäminen Aikuiskoulutus Työllisyyden hoito Maahanmuutto ja kv- asiat ESR-hankkeiden rahoitus Palkkaturva Maaseudun kehittäminen Rahoitus Tuotanto Valvonta Toimintaryhmät Kalatalousasiat Kainuun TE-keskus Työvoimatoimistot Yritysosasto Oulu Ylivieska Vastaanottokeskukset Teknologian kehittämisosasto Oulu Tekesin tehtävät Kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden alueellinen toteuttaminen Keksintöasiamies Tykes- työelämän kehittämisen ohjelma

4 Neuvonta- ja koulutuspalvelut • Neuvonta •Työnjako seudullisten yrityspalveluiden kanssa -> perusneuvonta seutukunnissa •TE-keskuksessa mm. rahoitusneuvontaa, tarvekartoitusta, omiin palveluihin liittyvä neuvonta ja ohjaus maksullisiin asiantuntijapalveluihin = tuotteistetut asiantuntija/konsultointipalvelut •Kansainvälistymiseen liittyvä neuvonta •Keksintöasiamiehen palvelut ( yhteys Keksintösäätiöön, mallisuoja-asiat ym. ) •Toimialatietoutta • Yritysvalmennus •Aloittavien / toimivien yritysten koulutus ( esim. oman yrityksen perustamisen teemapäivät, neuvottelu/myyntitaito, nuoren yrittäjän toimitusjohtajakurssit, talouspäällikkökurssit ym.) •Työvoimakoulutus; esim. yhteishankintakoulutus rekrytointitilanteissa •TE-keskuksen rahoittaminen ESR - hankkeiden kautta tapahtuva koulutus • Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut yrityksille •Y-lomakkeet (yrityksen perustaminen tai lopettaminen ja muutosilmoitukset) •Kaupparekisteriotteet •Itsepalveluna asiakaspääte Kaupparekisteriin

5 Yrityksen ikä Tuotteistetut asiantuntijapalvelut TuoteStart PK-LTS

6 Yrityksen julkisen rahoituksen muotoja • Starttiraha, Työvoimatoimisto • Yrityksen kehittämisavustus, TE- keskus yritysosasto • Maaseudun yritysten tuet, TE-keskus maaseutuosasto ja toimintaryhmät, osin myös yrityksen kehittämisavustus • Rahoitus teknologiayrityksen perustamiseen, tuotekehitysavustukset, Tekes • Lainat ja takaukset, Finnvera

7 Yrityksen kehittämisavustuksen käyttökohteet • Investoinnit •merkittäviin käyttöomaisuusinvestointeihin ( esim. koneet, laitteet) •yrityksen aloittaessa tai laajentaessa toimintaansa •aineelliset ja aineettomat investoinnit •avustuksen %-osuus riippuu kansallisesta tukivyöhykkeestä ja yrityksen koosta, Pohjois-Pohjanmaalla tuki on 5 - 35 % •Finnveran laina voi asettaa rajoituksia avustukselle • Palkkamenot •Aloittaville tai kasvuyrityksille uusien työntekijöiden palkkaamiseen ( erityisesti hautomoyrityksille, joissa runsaasti tuotekehitystä ) •tuki 50 % yleensä 6-12 kk • Muut toimintamenot kuin palkat •innovatiiviselle pienelle yritykselle •asiantuntijapalvelut, toimitilojen ja laitteiden vuokrat •tuki 50 %, yleensä 6-12 kk • Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän tuki: I tukialueilla ( Koillismaa, Oulunkaari, Nivala- Haapajärvi, Siikalatva, Hailuoto)

8 Yrityksen kehittämisavustuksen käyttökohteet • Muut kehittämistoimenpiteet •Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen •Liiketoimintaosaamisen kehittäminen •Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen • Hyväksyttäviä kuluja mm: ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, kehittämishankkeeseen palkattavan avainhenkilön palkat, markkinatutkimusmatkat, osallistuminen messuille • Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa lisäksi kone- ja laitehankinnat sekä raaka-ainemenot • Avustus hankkeesta riippuen 40 - 50 % hyväksytyistä kustannuksista,

9 Yritystukien yhteensovitus Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella Yrityksen kehittämisavustus: - kasvuyritykset - vientiyritykset - innovaatiohakuiset ja –kykyiset yritykset - korkean teknologian yritykset - taajamissa sij. yritykset - matkailukeskukset Maaseuturahoitus: -elintarvikkeiden ensiasteen jalostusta harj. yritykset, myös pk- kokoiset Pääpaino: -maatilakytkentäisissä ja osana maa- ja metsätalouden tuotantoketjua olevissa yrityksissä -taajaman ulkopuolella sijaitsevissa alle 10 htv ohjelman mukaisissa mikroyrityksissä Toimintaryhmät rahoittavat: -pääosin 1-2 hengen yrityksiä ja aloittavia yritykset, max 10 henkilöä - muut kuin maatilakytkentäiset - tuki max 150 000 € - Nouseva Rannikkoseutu - Jomma - Rieska Leader - Myötäle - Keskipiste Leader

10 Linjaukset, perusedellytykset • Yrityksen kehittämisavustusta säätelevät laki ja asetus sekä EU:n säännökset • Tuki on harkinnanvarainen ja kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti • Tuella ei saa vääristää kilpailua • Perusedellytyksiä tuen saamiselle: •Edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan •ei luottohäiriöitä/verovelkaa, ei velkasaneerauksessa •uudenlainen tuote/palvelu/tuottamistapa •ei paljon välittömiä kilpailijoita tai/ja •kasvavat markkinat •yrittäjän edellytykset tavoittaa laajemmat markkinat (osaaminen, resurssit - valmiita potentiaalisia asiakaskontakteja, verkosto) • Ote TE-keskuksen rahoituslinjauksista: toimialoihin liittyvät painotukset ”Yritysrahoituksen kohteena ovat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistetoimialat metalli, puu, bio- ja ympäristöteknologia, ICT-toimiala, matkailu sekä kansainvälistyvät kasvuyritykset ja luova talous.” •HUOM! Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoituslinjaukset löytyvät www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

11 Hakeminen •Yritystuella on jatkuva haku •Hakulomakkeet voi tulostaa nettiosoitteesta www.te-keskus.fi / lomakkeet ja asiointiwww.te-keskus.fi •Hakemuslomakkeella ohjeet ja luettelo tarvittavista liitteistä •Allekirjoitettu hakemus tulee jättää TE-keskukseen ennen hankkeen aloittamista = ennen kirjallisen tilauksen tai hankintasopimuksen allekirjoituspäivää •Mikäli kyseessä on investointi, on lisäksi odotettava TE-keskuksen kirjallinen saapumisilmoitus •Poikkeus ed. on kuljetustuki, joka haetaan toteutuneiden kustannusten mukaan •Tuotteistetut palvelut (Prostart, DesignStart yms) tilataan sähköisesti www.te- keskus.fi sivulta avautuvan linkin kauttawww.te- keskus.fi •Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä TE- keskukseen

12 Tietoa löytyy www.yrityssuomi.fi www.te-keskus.fi www.tekes.fi www.mavi.fi www.tykes.fi www.tem.fi www.finnvera.fi www.finpro.fi TE-keskuksen sähköpostit: etunimi.sukunimi@te-keskus.fi •


Lataa ppt "OULUN RYSÄ 11.-12.9. 2008 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen palvelut ja rahoitusmuodot ( luovien alojen ) yrityksille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google