Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille"— Esityksen transkriptio:

1 ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille
Tuulos Eero Iso-Pietilä Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

2 Rahoitus kohdistuu yrityksen toiminnan hankkeenomaiseen KEHITTÄMISEEN.
Yrityksen normaalia toimintaa ei tueta; - oltava vaikutuksiltaan merkittävä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava Kohdistuu investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin - pienelle yritykselle myös palkka- ja muihin toimintamenoihin toimintaa aloitettaessa tai sitä laajennettaessa Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Suurelle yritykselle suurempi hanke, mikroyritykselle pienempikin voi olla merkittävä. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

3 Rahoitus on harkinnanvaraista:
Hankkeen ja yrityksen tukikelpoisuus arvioidaan hakemuksen perusteella, Yrityksellä pitää olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan. Rahoitusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Ei myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, joihin on omat tukijärjestelmänsä Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

4 Hakemus jätetään ennen hankkeen aloittamista!
Rahoituksen myöntämisestä päätetään rahoituskokouksessa, päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti Asianmukaisesti tehty hakemus liitteineen nopeuttaa käsittelyä ja päätöksentekoa. Ohjeelliset tukitasot investointimenoihin ovat 7,5 % - 30 % yrityskoosta riippuen. Muuhun kehittämiseen %. Avustus maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten ja erikseen tehtävän maksatushakemuksen perusteella Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

5 Hyväksyttävät menot (esimerkkejä toimenpiteistä):
1. Kone- ja laitehankinnat, maa-alueet, rakennukset, aineettomat investoinnit 2. Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttäminen 3. Palkkamenot (uuden avainhenkilön palkkaaminen, erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös olemassa olevan henkilön työajanseurantaan perustuvat palkkamenot) 4. Matkamenot (ei kuitenkaan myyntimatkat eikä tavanomaiseen toimintaan liittyvät matkat, eikä kotimaan matkat) 5. Osallistuminen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn (näyttelypaikan vuokraaminen ja hoitaminen, esittelijöiden matkamenot, näyttelyesineiden meno-paluurahti, esittelyaineiston tuottaminen tapahtumaan) Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

6 6. Tuotekehitykseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistehankinnat
7. Prototyyppien valmistaminen (mahdollinen myyntitulo vähennettynä) 8. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat tai vastaava vuokraaminen (vain siltä osin kuin kohdistuu kehittämishankkeeseen) Avustusta ei voida myöntää varsinaiseen vientitoimintaan, mainontaan, markkinointiin eikä vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen.  Avustusta ei voida myöntää koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien eikä opiskelun rahoitukseen Yrityksen kehittämisavustusta ei myönnetä investointeihin seuraavien kuntien alueella: Hämeenlinna (Kalvola, Hauho, Tuulos, Lammi, Renko), Hattula ja Janakkala. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

7 Yrityksen kehittämisavustus: investoinnit
Harvaan asutulla maaseudulla 30 %, Hämeenlinnan seudulla 0 % ja muualla yrityskoon mukaan: mikro = 20 %, pieni = 15 % (max 20 %), keskisuuri = 7,5 % (10 %) Ypäjä Jokioinen Forssa Tammela Loppi Hämeenlinna Riihimäki Hattula Hausjärvi Janakkala Kärkölä Orimattila Padasjoki Artjärvi Hollola Asikkala Nastola Heinola Sysmä Lahti Hartola EU-tukialue III, haasteellinen alue EU-tukialue III, ei-haasteellinen alue Humppila Hämeenkoski EU-tukialue III, harvaan asuttu maaseutualue . . EU-tukialue III, äkillinen rakennemuutosalue 30 % 0 % 7,5 – 20 % Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

8 Hankkeen arviointi ennakkoon…
Täysin luottamuksellista Hankkeen sisältö ja laajuus pääkohdin Kysymyksiä puolin ja toisin, vapaata keskustelua Mahdollisuus välttää tarpeetonta työtä ELY-keskuksen rahoituslinjaukset (ovat myös verkkosivuilla) Hakijan lähtökohdat Määrärahatilanne Ohjeet ja neuvot Palveluntarjoajan pitää olla riippumaton: hakija ei saa omistaa yli 10 % palveluntarjoajan yrityksestä. (Jos intressiosto on välttämätön, ei saa olla katetta) Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

9 Yrityksen kehittämisavustus
Avustusta voi hakea sähköisesti Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat lisätietoa yritys.tunnistus.fi – sivuilta osoitteesta: Hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla. Ennen hakemuksen lähettämistä suositeltavaa olla yhteydessä ELYn rahoitusasiantuntijoihin: Miia Forsström, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh Matti Nykänen, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh Jari Kekki, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija (Hml), puh Katso tunnisteella voi käyttää myös esim. verottajan ja tullin palveluita. Palveluntarjoajan pitää olla riippumaton: hakija ei saa omistaa yli 10 % palveluntarjoajan yrityksestä. (Jos intressiosto välttämätön, ei saa olla katetta) Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

10 Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelmasta!
Kari Palvaila rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus Puh Kirkkokatu 12 15141 LAHTI Jari Kekki rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus Puh Kirkkokatu 12 15141 LAHTI Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

11 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut
PK-yrityksille kehitettyjä palvelukokonaisuuksia. Yritys maksaa vain osan asiantuntijan kustannuksista, suurimpaan osaan saa tukea. Asiantuntijat valittu kilpailutuksen kautta. Palveluista on koottu valmiita tuotepaketteja, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Palveluja mm. liiketoimintasuunnitelmaan, kansainvälistymiseen ja sukupolvenvaihdokseen Aluksi arvioidaan yrityksen nykytila ja määritellään kehittämistarpeet. > Yritys saa resurssit huomioivan kehittämissuunnitelman toimenpide-ohjeineen. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

12 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut
Talous ja rahoitus Liiketoimintasuunnitelman laadinta Tietotekniikan kehitys Sukupolvenvaihdos Yritysidean arviointi ja kehitys Kansainvälistyminen Pk-yritysten ympäristöjärjestelmä Suurelle yritykselle suurempi hanke, mikroyritykselle pienempikin voi olla merkittävä. Tuoteideoiden kehitys Liiketoiminnan kehitys Myynnin ja markkinoinnin kehitys Tuotantoyritysten tuottavuuden kehitys Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

13 Valmistelurahoitus PK-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluvaiheeseen. Valmistelurahoitusta voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on euroa. Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin toimenpiteisiin: tuotekehitystoimenpiteiden valmistelu, tuotantomenetelmien kehityssuunnitelma, tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys, muotoilua koskeva selvitys, Innovaation kaupallistamiseen tähtäävä selvitys, Kansainvälinen markkinaselvitys tai kansainvälistymissuunnitelma. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

14 Valmistelurahoitus Avustusta voi hakea sähköisesti Katso-tunnisteella hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa olla yhteydessä ELYn teknologia-asiantuntijoihin: Erkki Jääskeläinen, teknologia-asiantuntija, puh Markku Mäkelä, teknologia-asiantuntija, puh Outi Tuovila, teknologia-asiantuntija, puh Marko Ylikorpi, teknologia-asiantuntija, puh Avustusta voidaan myöntää myös liiketoimintaa harjoittaville säätiöille, yhdistyksille ja osuuskunnille. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

15 KIITOS Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö , vaihde Birger Jaarlin katu 15, PL Hämeenlinna Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Lataa ppt "ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google