Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SH-V 7.11.2007 Työvoima- ja elinkeinokeskus 1 ESR-RAHOITUKSEN HAKU TE-KESKUKSESSA Tiedotustilaisuus 7.11.2007, Kajanus ESR-koordinaattori Sanna Halttunen-Välimaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SH-V 7.11.2007 Työvoima- ja elinkeinokeskus 1 ESR-RAHOITUKSEN HAKU TE-KESKUKSESSA Tiedotustilaisuus 7.11.2007, Kajanus ESR-koordinaattori Sanna Halttunen-Välimaa."— Esityksen transkriptio:

1 SH-V 7.11.2007 Työvoima- ja elinkeinokeskus 1 ESR-RAHOITUKSEN HAKU TE-KESKUKSESSA Tiedotustilaisuus 7.11.2007, Kajanus ESR-koordinaattori Sanna Halttunen-Välimaa Kainuun TE-keskus p. 010 60 23831/ 044 591 9471, sanna.halttunen-valimaa@te-keskus.fi

2 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 ESR-rahoituksen haku •Haku toivon mukaan viikolta 48 alkaen (työvoimaosasto) –Edellyttää lupaa hallintoviranomaiselta •Hakuajan jälkeen jatkuva haku •”Avoin” haku + teemahaku valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyvistä hankkeista •V. 2008 todennäköisesti haut keväällä ja syksyllä + jatkuva haku •Hakulomake EURA2007-järjestelmässä •Yksityisen rahoituksen osuus vielä auki •Yritysosastolla ESR-rahoitus suunnataan yritysten kehittämispalveluiden tuottamiseen oman tuotannon projektin kautta: –Tuotteistetut asiantuntijapalvelut –Koulutushankkeet –Yritysten omarahoitusosuus keskimäärin 25%

3 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 TE-keskuksen rahoituskehys 2007-2008

4 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 TL:ssa 1 rahoitettavat toimenpiteet mm. •Työmarkkinoiden vetovoiman vahvistaminen •Alkavan yrittäjyyden ja positiivisen yrittäjyysilmapiirin tukeminen •Yritystoiminnan eri muotojen tukeminen (esim. sosiaaliset yritykset) •Mahdollisuudet vaihtoehtona työttömyydelle •Työssäolevan työvoiman osaamisen kehittäminen •Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen •Työorganisaatioiden kehittäminen •Työurien pidentäminen •Työssäjaksamisen ja -viihtyvyyden edistäminen •Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työelämän segregaation purkaminen •Alueen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen •Yrittäjien ja yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamisen kehittäminen •Yritysten omistajuuden/sukupolvenvaihdosten tukeminen TE-keskuksen kautta rahoitettavat toimenpiteet

5 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 TL:ssa 2 rahoitettavat toimenpiteet mm. •Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen, rakenteellisen työttömyyden alentaminen •Työnhakijoiden osaamisen ja toimintakyvyn kehittäminen •Tasa-arvoisten opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksien kehittäminen •Ikääntyvien ja alhaisen koulutustason omaavien työttömien kouluttautumisen tukeminen •Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäiseminen •Välityömarkkinoiden toiminnan kehittäminen ja hyödyntäminen •Työnantajien rekrytointikynnyksen madaltaminen Lisäksi: •Hyödynnetään mm. erilaisia koulutustoimenpiteitä, esim. työvoimakoulutus ja räätälöity täsmäkoulutus sekä työpoolit •Ennakointitiedon aktiivinen hyödyntämien •Alueen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen TE-keskuksen kautta rahoitettavat toimenpiteet

6 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 TL:ssa 3 rahoitettavat toimenpiteet mm. •Työelämälähtöisten ja -läheisten palvelujärjestelmien sekä osaamistarpeita vastaavien järjestelmien ja mallien kehittäminen •Työllistymistä edistävien menetelmien kehittäminen •Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi •Työelämäyhteistyö, osaamiskumppanuudet ja verkostomaisten toimintatapojen luonti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa •Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja tukeminen TE-keskuksen kautta rahoitettavat toimenpiteet

7 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 TL:ssa 4 rahoitettavat toimenpiteet mm. •Erityisesti työperusteisen maahanmuuton edistäminen •Monikulttuurisuushankkeet •Yhteistyö viranomaisten ja alueiden sekä alueellisten, temaattisten ja kansallisten verkostojen kesken. •Erityisesti Venäjän suuren merkityksen huomioiminen mm. kauppa-, liiketoiminta-, työvoima-, koulutus- ja kulttuuriosaamisen kehittämisessä TE-keskuksen kautta rahoitettavat toimenpiteet

8 Työvoima- ja elinkeinokeskus SH-V 7.11.2007 Valtakunnalliset kehittämishankkeet, joihin haettaneen ulkopuolisia hankkeita •Protek: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan (TM) •Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina (TM) •Välityömarkkinat/ siirtymätyömarkkinat (TM) –Kolmas sektori ja ammatillisen osaamisen kehittäminen •Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (TM) •Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen (osana M14-hanketta) •Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspal-veluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (TM, OPM) – Aikuisohjaus työelämän voimavarana (OPIN OVI, Erkkeri ja Studio) •Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa (TM) (osana M14-hanketta)


Lataa ppt "SH-V 7.11.2007 Työvoima- ja elinkeinokeskus 1 ESR-RAHOITUKSEN HAKU TE-KESKUKSESSA Tiedotustilaisuus 7.11.2007, Kajanus ESR-koordinaattori Sanna Halttunen-Välimaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google