Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 1 Kommenttipuheenvuoro: Jätevesisuunnitelman laadun merkitys lausunnon antamisen ja valvonnan kannalta Mari Pihlaja-Kuhna.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 1 Kommenttipuheenvuoro: Jätevesisuunnitelman laadun merkitys lausunnon antamisen ja valvonnan kannalta Mari Pihlaja-Kuhna."— Esityksen transkriptio:

1 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 1 Kommenttipuheenvuoro: Jätevesisuunnitelman laadun merkitys lausunnon antamisen ja valvonnan kannalta Mari Pihlaja-Kuhna Ympäristötarkastaja, Vihdin kunta

2 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 2 Sisältö •Viranomaisten tehtävät •Vihdin lausuntomenettely •Jätevesijärjestelmien valvonta •Hyvä jätevesisuunnitelma

3 Talousjätevesiasetuksen toimeenpano Viranomaisten yleinen tehtäväjako ja yhteistoiminta (Vesa Valpasvuo, Kuntaliitto) talousvedensaanti Kiinteistön Rakennusvalvonta- viranomainen Ympäristösuojelu- viranomainen Terveydensuojelu- viranomainen talousjätevedenkäsittely

4 Talousjätevesiasetuksen toimeenpano Viranomaisten tehtävänjako vanhojen ja uusien rakennusten osalta (Vesa Valpasvuo, KL) SELVITYS JÄTEVESI- JÄRJESTELMÄSTÄ Vanhat asuinrakennukset Uudisrakennukset TÄYTTÄÄKÖ VAATIMUKSET EI RAKENNUS- TOIMENPITEITÄ AJANTASAINEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEEN MUKAISESTI KÄYTÖN, HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON VALVONTA KYLLÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ RAKENNETTAVA VAATIMUSTEN MUKAISEKSI SUUNNITELMA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ RAKENNUSLUPA / toimenpidelupa JA LUPAEHDOT RAKENNUSTYÖ JA SEN VALVONTA TYÖN VALMISTUMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE EI YSL MRL

5 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 5 Kunnan viranomaiset jätevesiasioissa 1/2 •lupa-asiat ja rakentamisen valvonta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan  rakennuslupa- ja valvontaviranomainen eli yleensä rakennustarkastaja tai vastaava ja lautakunta (tekninen/ rakennus/ ympäristö tms.) •neuvonta  yleensä rakennusvalvonta ja/tai ympäristönsuojelu, joskus myös terveysvalvonta tai jonkun projektin kautta

6 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 6 Kunnan viranomaiset jätevesiasioissa 2/2 •käytössä olevan järjestelmän toiminnan valvonta  ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset (ympäristöhaitta/ terveyshaitta) •kunnan tehtävänjaot ja delegoinnit voivat vaihdella (hallintosääntö ja johtosääntö) esim. ympäristönsuojelu käsittelee monessa kunnassa jätevesisuunnitelmat lausunnolla

7 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 7 Vihdin lausuntomenettely 1/3 •rakennusvalvonta vastaanottaa ja kirjaa sisään rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset •jätevesisuunnitelmasta pyydetään lausunto ympäristövalvonnalta (paitsi umpisäiliöistä) •ympäristötarkastaja pyytää tarvittavat täydennykset jätevesisuunnitelmaan •ympäristötarkastaja hoitaa neuvonnan (sekä uudet että vanhat kiinteistöt)

8 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 8 Vihdin lausuntomenettely 2/3 •ennen lausunnon antamista ympäristötarkastaja suorittaa lähes poikkeuksetta maastokäynnin suunnitelman arvioimiseksi •rakennuslupapäätöksessä yleensä viitataan lausuntoon •lausunnossa pienpuhdistamoille edellytetään käyttö- ja huoltosopimusta

9 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 9 Vihdin lausuntomenettely 3/3 •viranomaiset eivät yleensä käy valvomassa rakennusvaiheessa (kvv-vastaava valvoo) •käytäntö muuttumassa  rekrytoidaan tarkastusteknikkoa/-insinööriä rakennusvalvontaan (tulee jatkossa antamaan lausunnot ja neuvontaa) •keväällä 2008 myös ostetaan lausuntoja Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä käsittelyn nopeuttamiseksi

10 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 10 Vihdin kunnan ohjeistus ja määräykset •ympäristölautakunnan suositus jäteveden käsittelystä haja-asutusalueella (ympa 30.5.2006) •ympäristönsuojelumääräykset; luku 2 jätevesien haittavaikutusten ehkäiseminen •www.jatevesi.fi (oltu mukana projektissa) •lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta •pohjavesialuekartta ja suurin osa kaavoista myös kunnan nettisivuilla

11 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 11 Jätevesijärjestelmien valvonta 1/3 •katsotaan, että nykyinen lausuntomenettely on myös etukäteisvalvontaa  vähentää jälkivalvonnan tarvetta •viimekädessä kiinteistönomistaja vastaa, että järjestelmä toteutetaan suunnitelman mukaan ja että se toimii •rakennettuja järjestelmiä (vanhoja/uusia) ei ole vielä juurikaan valvottu

12 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 12 Jätevesijärjestelmien valvonta 2/3 •realiteetti on, että laajamittaiseen valvontaan ei ole resursseja •valitus- ja riitatapauksissa asiaa tutkitaan tarvittaessa  pyydetään nähtäväksi jätevesiselvitystä/ -suunnitelmaa tai haetaan se rakennuslupapapereista •hyvä jätevesiselvitys tai –suunnitelma antaa kuvan tilanteesta jo ennen maastokäyntiä

13 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 13 Jätevesijärjestelmien valvonta 3/3 •eri asia on, onko järjestelmä toteutettu papereiden mukaan? •aiheuttaako olemassa oleva järjestelmä haittaa, mikä on mennyt pieleen? •neuvottelu, tarvittaessa kehottaminen ja määrääminen sakon uhalla (vain lautakunta) •tulevaisuudessa myös valvontaprojekti, jossa tutkittaisiin satunnaisten järjestelmien toimintaa?

14 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 14 Hyvä suunnitelma •säästää hakijan, suunnittelijan ja käsittelijän hermoja ja aikaa… •suunnitelman tulee täyttää asetuksen liitteen 1 kohdassa 2A esitetyt yleiset vaatimukset ja kohdassa 2C esitetyt mitoitusvaatimukset!! •hyvä ja paikalliset olosuhteet huomioiva suunnitelma  nopea käsittely •lisäselvitysten pyytäminen hidastaa aina käsittelyä!

15 Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 15 Lopuksi •ei ole kenenkään etu, että huonoja suunnitelmia hyväksytään •kunnan virkamies ei ole asetusta laatinut, eli samassa veneessä ollaan, mitä tulee asetuksen soveltamiseen  yritämme noudattaa asetusta parhaamme mukaan •KIITOS!


Lataa ppt "Suunnittelijaseminaari 14.3.2008 MPK 1 Kommenttipuheenvuoro: Jätevesisuunnitelman laadun merkitys lausunnon antamisen ja valvonnan kannalta Mari Pihlaja-Kuhna."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google