Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINEN Työpaja-seinillä ja ilman

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINEN Työpaja-seinillä ja ilman"— Esityksen transkriptio:

1 SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINEN Työpaja-seinillä ja ilman
SVEPS Nuorten työpaja (Svenska Produktionsskolan) Toiminnanjohtaja Peter Rolin

2 SVEPS / Svenska produktionsskolan 1996-2012
Monialaista ruotsinkielistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla (Ainoa ruotsinkielinen työpaja pääkaupunkiseudulla) Alueella asuu n. 1 milj. Ihmistä, ruotsinkielistä (molemmat kotimaiset hallussa x 2) henkeä 16-28/nuorisolain kohderyhmää 19 yksikköä suomeksi

3

4

5

6 TPY:n strategisia painopisteitä ja tavoitteita
Työpajojen paikallisen vaikuttavuuden ja palvelujen saatavuuden lisääminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen yhdessä oppilaitosten ja viranomaisten kanssa Yritysyhteistyön kehittäminen +Hallitusohjelma, kärkihankkeet, Yhteiskuntatakuu..

7 Lapsi – ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Barn –och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet ( Lanuke ) Strategiset tavoitteet 3: ”Suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle / työlle Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä edistetään matalan kynnyksen palveluja kehitettäessä. Etsivässä nuorisotyössä lisätään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja muiden nuorille palveluja tarjoavien kanssa. Nuorten työpajatoiminnassa lisätään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kanssa. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen koulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan ja työnjakoa selkeytetään siten, että ne tukevat tehokkaasti jatko-opintoihin siirtymistä”.

8 Koulutus ja tutkimusvuosina 2011–2016 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1 S.8 ”Elinikäisen oppimisen politiikkaan kuuluu, että siirtymät asteelta toiselle ja koulutuksesta työelämään ovat mahdollisimman joustavia. Oppiminen ei pääty nuorena hankittuun tutkintoon, vaan jatkuu koko aikuisiän. Kaikessa koulutuksessa kiinnitetään huomiota opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen siten, että aikaisemmassa koulutuksessa ja muualla opittu voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyväksyä osaksi opintoja”. S. 16 Koulutuksen ja työelämän yhteyksiä vahvistetaan”Koulutusjärjestelmän kehittämiseksi ja läpäisyn lisäämiseksi on tarpeen lisätä joustavuutta myös niin,että erilainen oppija ja erilaiset oppimistyylit tulevat huomioiduiksi. Tämä edellyttää työssä oppimisen mahdollisuuksien laajentamista sekä tiivistyvää yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka ovat analysoineet omat työympäristönsä opetussuunnitelmien päämääriin pyrkivinä oppimis ympäristöinä”.

9 S. 33Joustavat opintopolut
71. Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm.yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja. Kehitetään menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi. Muun muassa maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumista oppisopimuskoulutukseen edistetään esimerkiksi lisäämällä opiskelijan tukipalveluita tuetun oppisopimuksen mallin mukaisesti. Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken vahvistetaan siten, että opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä. 72.Kehitetään monityönantajaista oppisopimuskoulutusta. 73. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan ja työnjakoa selkeytetään siten, että ne tukevat tehokkaasti jatko-opintoihin siirtymistä.

10

11 Työpajat, oppimisympäristöt Seinillä tai ilman?
Pajoilla tapahtuva oppiminen/opinnollistaminen virallisen koulutusjärjestelmän osan/tukena Case 1 ” työssä oppiminen työpajayksikössä, Nuorille jotka hyötyvät pienryhmäohjauksesta. Eivät valmiita ”avoimeen työharjoitteluun”, ”laskeutumisalusta”.. Case 2. Työharjoittelun ”sijaan” työpainoitteinen jakso.Valmentaja ja opettaja suunnittelevat jakson joka vastaa opintosuunnitelman sisältöä..tavoitteen asettelu..Seinätön paja..? Case 3 , nuoret jotka harkitsevät opintolinjan vaihtoa, seinätön paja? Case 4 Pajalta takaisin opiskelemaan ”opiskelijastatuksella” tuttuun ympäristöön..opintoja pajalla.. Seinätön paja..?

12 Seinättömyys ja mitä muuta?
Kuinka jatkokehittää seinätönta pajatoimintaa pienemmille pajatoimijoille ? Yhteistyö. Työpaja – oppilaitos - työpaikka Seinätön pajatoiminta – joustavat opinpolut – opinnollistaminen – työvaltainen oppimisympäristö. TYÖPAIKKA 

13 Tack www.sveps.fi SVEPS/ Svenska Produktionsskolan
Simonsgatan 8 A, Helsingfors


Lataa ppt "SEINÄTÖN PAJA- VERKOSTOTAPAAMINEN Työpaja-seinillä ja ilman"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google