Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opso ry kevätseminaari 19.3.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opso ry kevätseminaari 19.3.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opso ry kevätseminaari Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano
Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus käynnistyy hankkeina Toiminta vakiinnutetaan valituin osin 2017 alusta.

3 Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen
Selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus Rahoitus maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta Rahoitus tukee nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille Koskee ammatillista perus- ja lisäkoulutusta

4 Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisen tavoitteita
lyhentää opiskeluaikoja mahdollistaa joustavat ja yksilölliset koulutuspolut vähentää päällekkäistä koulutusta ohjaa aikuiset, joilla aiempaa osaamista, lyhyempiin koulutusvaihtoehtoihin nopeuttaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä ja työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja ohjauksen tarpeen

5 50 % tutkinnon osat 30 % Tutkinnot 10 % Kouluttamattomat 10 %
Perusrahoitus 50 % suoritusrahoitus Vaikuttavuus/ tutkinnon osat 30 % Kouluttamattomat 10 % Tutkinnot 10 %

6 Rahoituksen uudistaminen - koelaskelmien johtopäätöksiä
Tietopohjan oltava kunnossa ennen kuin rahoitusjärjestelmä otetaan käyttöön Tärkeää, että koulutuksen järjestäjä ilmoittaa kustannustiedoissa kerättävät tiedot oikein ja ne kohdentuvat oikein Rahoituksen perusteena 3 edellisen vuoden toteuma

7 Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisen aikataulu
Työryhmän määräaika Esitys ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistuksen sisällöstä Hallituksen esitys syksyllä 2014 Voimaan

8 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen
Tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella Koulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään olennaisesti: järjestäjien toimintaedellytyksiä parannetaan jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus turvataan

9 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen
Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko Hakemukset uusista järjestämisluvista koulutuksen järjestäjiltä elokuussa 2015 Päätökset uusista järjestämisluvista alkuvuonna 2016 Järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tulee voimaan

10 Tutkintojen rahoitukseen keskittyminen
Keskitytään tutkintojen osien ja tutkintojen rahoitukseen, luovutaan muun koulutuksen rahoituksesta Koskee sekä oppilaitosmuotoista että oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista lisäkoulutusta Aikataulu ja mahdollinen siirtymäaika vahvistunee kehysriihessä maaliskuussa 2014

11 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus
Toimenpideohjelma vuosille on osa nuorisotakuuta Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat Tavoitteena: lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus

12 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpiteet
Korotettu koulutuskorvaus työnantajille (perusopetuksen tai 10. lk päättäneille) Ammatillisen perustutkinnon osasta/osista rahoitus oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen mukaisesti Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen Työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutus Tuetun oppisopimuskoulutuksen mallintaminen

13 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus
Hankkeet käynnistyneet, tuloksia ja kokemuksia tavoitellaan - toiminta vakiinnutetaan valituin osin 2017 alusta lisätietoa löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta

14 Toteumat (20.1.2014): korotettu koulutuskorvaus ja nuorten aikuisten osaamisohjelma
Korotetun koulutuskorvauksen kohderyhmän laskennalliset oppisopimuspaikat: 188 (tavoite 500) NAO: 321 laskennallista oppisopimuspaikkaa (tavoite 1000)

15 Monityönantajaista oppisopimuskoulutusta koskeva selvitys
Löytyy OPH:n sivuilta

16 Usean työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus – miksi?
Työelämän tarpeet: erilaiset työsuhteet ja elämäntilanteet Yritykset erikoistuvat, verkostoituvat Tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen hankkiminen yhdessä työpaikassa ei ole välttämättä mahdollista Edellyttää koulutuksen järjestäjältä resursointia: oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen, suunnittelu, sopiminen, toteuttaminen sekä seuranta, valvonta ja ohjaus Työhallinnon ja työelämäjärjestöjen toimivaltaan kuuluvia asioita

17 Usean työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus – työryhmän esitykset
Oppisopimus tutkinnon osittain, jokaisen työnantajan kanssa oma oppisopimus (+ henkilökohtainen opiskeluohjelma ym.) Ns. päätyönantaja, sopimuksella käyttäjäyritykseen, koulutuksen järjestäjä yhtenä sopijaosapuolena Rahoituksen uudistaminen Selvitetään osa-aikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen Opiskelijan tukeminen opintojen loppuunsaattamiseksi


Lataa ppt "Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opso ry kevätseminaari 19.3.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google