Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä"— Esityksen transkriptio:

1 Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä
Samuel Juntunen Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö S 1

2 Taustoitusta ja perusteluja
Kaikki tieto elinikäisestä oppimisesta osoittaa, että korkein pätevyys saavutetaan formaalisen peruskoulutuksen ja (vähintään) ammatillisen peruskoulutuksen yhdistelmällä Matalan koulutustason maissa 90% ihmisistä jotka aloittavat koulutuksen eivät vie sitä tutkintoon asti. Tästä seuraa, että työelämässä tai muussa toiminnassa hankitut tiedot, taidot ja osaaminen jäävät näkymättömiin Sertifioitu koulutus edustaa ja antaa muodollisen suojan tiedoille, taidoille ja osaamiselle (Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.) 2

3 Taloudelliset edut: aika, joka pätevyyden hankkimiseen menee on lyhyempi, se mahdollistaa inhimillisen pääoman hyödyntämisen tuottavammin ja antaa paremmat mahdollisuudet sijoittua työelämään ihmisen tosiasiallisia taitoja vastaaviin tehtäviin Koulutukselliset edut: tunnistaminen tukee ihmisen elinikäistä oppimista ja itsetuntemusta Sosiaaliset edut: parantaa epäedullisessa asemassa olevien ihmisryhmien pääsyä jatko-opintoihin ja työmarkkinoille Psykologiset edut: tunnistaminen toimii psykologisena kannustimena, koska se tekee ihmiset tietoisiksi heidän kyvyistään ja tarjoaa ulkopuolelta annettua tunnustusta heidän kyvyistään (Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.) 3

4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa:
Työryhmä esittää, että korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä näkyväksi aiemmin hankkimaansa osaamista, saada arvio osaamisestaan sekä saada päätös osaamisen tunnustamisesta. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4.) 4

5 Työpajoissa tapahtuvan oppimisen tulee olla tukemassa virallista koulutusjärjestelmää (Hallitusohjelma 2011.) Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ensimmäiseksi strategiseksi päämääräksi on kirjattu työpajojen tai muiden työvaltaisten ympäristöjen, tässä yhteydessä oppimisympäristöjen ja ammatillisen koulutusjärjestelmän, sopimuksellinen ja valtakunnallinen yhteistyö ”Opinnollistamistyö on työpajakentän merkittävin innovaatio vuosiin” (Markku Hassinen, TPY 2011). 5

6 Pajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen (perustehtävää unohtamatta)
Ajantasainen koulutus työelämään hakeuduttaessa ja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti Pajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen (perustehtävää unohtamatta) Työpajatyön yleisen imagon nostaminen (perustuen todellisiin laatukriteereihin) 6

7 Lähestymistavat tilanteen mukaan
• Case lähestyminen: Pajaopiskelijalle laaditun hopsin mukainen töiden tarkastelu • OPS edellä: Työpajaympäristön tutkiminen ao. alan opsin pohjalta, vastaavuus työpajalla tehtävien töiden ja opsin välillä • Työt edellä: Työpajan kaikki työtehtävät kirjataan ja etsitään OPSista vastaavuus 7

8 Uusi Väylä Ammattiin UVA 2 / 1.1.2012 – 31.12.2013 (30.6.2014)
Hallinnoijana Tornion Työvoimalasäätiö Kumppanit: Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Seita-säätiö, Romotke, Kokkotyö-säätiö, Simon ja Tervolan työpajat Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Bovallius ammattiopisto. Meri-Lapin Te-toimisto ja Työvoiman palvelukeskus 8

9 Laajemmalla rintamalla pureudutaan asian ytimeen
Toiveena uudet avaukset ja tietojen monipuolinen vaihto Ns. seinätön paja ja opinnollistamistyön ulottaminen yrityksiin luonteva seuraava vaihe Kokeiluista käytännöksi ja laajempi hyödynnettävyys 9

10 Työvalmentaja • Oman pajan työtoiminnan tarkastelu oppimismahdollisuuksien näkökulmasta • Oman pajan työtoimintaa vastaavan alan/alojen tutkintoperusteisiin tutustuminen • Työtoimintojen tunnistaminen suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaito-vaatimuksiin • Oppimisympäristön tunnistaminen yhteistyössä oppilaitoksen ammattiopettajan kanssa • Suunnitelman laatiminen yhdessä yksilövalmentajan (ja opettajan kanssa) • Pajaopiskelijan oppimisen kirjaaminen ja arviointi 10

11 Yksilövalmentaja • Oikea-aikaisuudesta huolehtiminen
• Oppimistavoitteiden selvittäminen ja suunnitelman laatiminen yhdessä työvalmentajan (ja opettajan kanssa) • Esteiden poistaminen ja etenemismahdollisuuksien selvittäminen • Motivointi ja kannustaminen 11

12 Opettaja • Oppimisympäristön tunnistaminen • Opitun tunnustaminen
• Opiskelijan tuki ja ohjaus 12

13 Kiitos! 13


Lataa ppt "Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google