Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet"— Esityksen transkriptio:

1 Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet
Elise Virnes

2 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

3 Takuun toteuttamisen keinoja:
Nuorisotakuu alkaen Takuun toteuttamisen keinoja: Koulutustakuun toimet Nuorten aikuisten osaamisohjelma Nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) Kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Muut nuorten yksilölliset palvelut kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Toteutetaan eri hallinnonaloilla - yhteistyö keskeistä!

4 Nuorisotakuun rahoituksen painopisteet
Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty: Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi): 1. Koulutus-takuu (24 M€/vuosi) 2. Työllisty-mistä edistävät toimet (28 M€/vuosi) 3. Etsivä nuorisotyö ja työpaja-toiminta (8 M€/vuosi) 4. Nuorten aikuisten osaamis-ohjelma (27–52 M€/ vuosi, voimassa 2013–2016) Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn laajentaminen, lakiuudistus v alusta 4,7 M€ (vo 2,4 M€)

5 Koulutustakuun toimeenpano
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen ja uudelleen suuntaaminen Tavoitteena KESU- linjausten mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan mitoittaminen työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella huolehtien samalla nuorisoikäluokan kehityksen ja aikuisväestön osaamistason kannalta riittävästä alakohtaisesta ja alueellisesta tarjonnasta KESU- linjausten mukaisesti koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen keskeiseksi kriteeriksi asetettiin koulutustakuun toteutuminen osana nuorisotakuuta sekä koulutuksen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen.

6 Koulutustakuun toimeenpano
Uudistetut perusteet ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan Sähköiset hakupalvelut syksyn 2013 yhteishaussa Ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistaminen Lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

7 Koulutustakuun toimeenpano
Koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuoden 2014 loppuun saakka Nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistaminen ja tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Työpaikalla tapahtuvan opiskelun sekä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävien koulutusmallien kehittäminen Määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosina

8 Oppisopimuskoulutuksen tilanne
Oppisopimusopiskelijoita yhteensä n n. 60 % tekee ammatillista lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto) eli hankkii lisäpätevyyttä, päivittää osaamista tai suuntaa sitä uudelleen n. 40 % suorittaa ammatillista perustutkintoa Kaikista oppisopimusopiskelijoista alle 25-vuotiaita on 18%, joista 2/3 tekee ammatillista perustutkintoa Alle 30-vuotiaita on 33 %

9 Nuorisotakuun käynnissä olevat toimenpiteet oppisopimuskoulutuksessa

10 Lisäpanostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen laajentamiseen
Päätös kehysriihessä Joustavan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäminen-työryhmä Tuetaan nuorten työssä oppimista laajentamalla oppisopimuskoulutusta ja kehittämällä oppisopimuskoulutuksen rinnalla nuorille suunnattua joustavampaa koulutusta ja työtä yhdistävää mallia Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat Toteutus vuodesta 2014 lukien kehittämishankkeena ja myöhemmin pysyvästi

11 Lisäpanostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen laajentamiseen (milj.euroa)
Vuosi 2014 2015 2016 2017 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksot 5 Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen 2,3 Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistelmät 4,9 Työpaikkaohjaajien koulutus 2,5 Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen 8,0

12 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Ei-työsopimussuhteinen Tavoitteena alentaa työnantajan ja opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus Kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten toteutustapoja, jotta sitä voi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona Toteutetaan opiskelijastatuksella 1000 opiskelijaa

13 Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen
Koulutuksen järjestäjälle maksetaan oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osasta oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen koko tutkinnon yksikköhinta Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii nykyistä kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja tuesta Tavoitteena alentaa kynnystä tehdä oppisopimus

14 Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen
Tavoitteena madaltaa opiskelijoiden kynnystä siirtyä koulutusmuodosta toiseen Eri koulutusmuotojen käyttö opiskelijoiden, työelämän sekä alueen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti Opiskelijoiden siirtymisen oppisopimuskoulutukseen tulee vapauttaa vastaavasti koulutuksen järjestäjän oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijapaikkoja nuorisotakuun kohderyhmälle

15 Korotettu koulutuskorvaus työnantajille
Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) samana vuonna päättäneille, käyttöön lukien 42 koulutuksen järjestäjälle myönnetty valtionavustusta yhteensä 4,5 miljoonaa euroa vuodelle 2013 Kattaa yli 800 perusopetuksen päättävän oppisopimusopiskelijan koulutuskorvaukset (aiemmin alle 200 oppisopimusopiskelijaa) Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena vuonna 300 euroa/kk (aiemmin n. 100 euroa/kk) Kohderyhmän oppisopimuskoulutusta edistetään myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista

16 Työpaikkaohjaajien koulutus
Tavoitteena kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus riittävää ja osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja –identiteetin kehittämistä Varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointiosaamisen kehittäminen

17 Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuksena sekä hakevaan ja tukevaan toimintaan Vuoden 2014 opiskelijapaikat ja valtionavustukset hakuun 11/2013

18 KIITOS!


Lataa ppt "Laajennetun työssäoppimisen mahdollisuudet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google