Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079"— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi

2 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 2 Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä3 Tutkimuksen vastaajat 5 Työn sisältö ja motivaatio 17 Ilmapiiri ja esimiestyö asiakasyrityksessä 20 Henkilöstöpalveluyritys työnantajana22 Vuokratyön tekeminen25

3 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 3 Toteutus ja menetelmä

4 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 4 Toteutus •Ensimmäinen laaja valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus, jossa selvitettiin laajasti työn sisältöön, ilmapiiriin, motivaatioon ja vuokratyöntekijän asemaan liittyviä teemoja vuokratyössä yleensä (ei yksittäisen henkilöstöpalveluyrityksen omana henkilöstötutkimuksena) •Tiedonkeruu 02.-24.05.2007 •Vastaajat kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritysten toimesta •Kutsukirjeessä kerrottiin kyseessä olevan valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus ja korostettiin vastausten luottamuksellisuutta •Vastaaminen web-lomakkeella, tiedot tallentuivat suoraan Promenade Research Oy:n tietokantaan •Anonyymi vastaaminen •Vastuksia saatiin 2943 •Tutkimustulosten analysoinnissa on päästy hyödyntämään Promenade Research Oy:n laajoja viitetietoja henkilöstötutkimuksista •Kyselyn rakenne:  Työn sisältö ja motivaatio  Ilmapiiri ja esimiestyö asiakasyrityksessä  Henkilöstöpalveluyritys työnantajana  Vuokratyön tekeminen Promenade Research Oy on yritysjohtamisen tutkimuspalveluihin ja liiketoimintamittaristoihin keskittyvä suomalainen konsultointiyritys. Promenade tarjoaa tutkimuspalveluja henkilöstön, asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen.

5 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 5 Tutkimuksen vastaajat

6 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 6 Vastaajista kolmasosa miehiä, nuorten aikuisten osuus suuri Perustiedot N=2943

7 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 7 86%:lla vastaajista vähintään toisen asteen koulutus. Ammattiliittoon kuuluu vajaa puolet vastaajista Perustiedot Kuulun ammattiliittoonKoulutus N=2943

8 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 8 Vastaajista noin kolmannes kaupan, hotelli- ja ravintola ja toimisto- ja taloushallinnon aloilta Perustiedot N=2943 Toimiala, jolla teen / olen tehnyt vuokratyötä

9 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 9 Vuokratyöstä on kiinnostuttu eri reittien kautta Perustiedot N=2943 Miten kiinnostuin vuokratyöstä?

10 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 10 Vastaajista yli puolet tekee vuokratyötä päätyönään. Opiskelijoita vastaajista reilu kolmannes Perustiedot N=2943

11 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 11 Puolet kaikista vastaajista tekee vuokratyötä yli 30 tuntia viikossa. Päätoimisista vuokratyöntekijöistä yli 30 tuntia/vko tekee 80% Perustiedot N=2943 Teen vuokratyötä tällä hetkellä keskimäärin viikossa

12 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 12 Kaksi kolmasosaa vastaajista tehnyt vuokratyötä alle vuoden (yhdessä tai useammassa työsuhteessa) Perustiedot N=2943 Olen tehnyt vuokratyötä yhdessä tai useammassa työsuhteessa yhteensä

13 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 13 Kolme neljäsosaa vastaajista on ollut nykyisessä työsuhteessa (samassa asiakasyrityksessä) alle vuoden Perustiedot N=2943 Olen työskennellyt nykyisessä työsuhteessa (samassa asiakasyrityksessä)

14 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 14 Reilu kaksi kolmasosaa vastaajista ei haluaisi vakituista työsuhdetta henkilöstöpalveluyrityksestä Perustiedot Haluaisin vakituisen työsuhteen nykyisestä asiakasyrityksestä Minulle on tarjottu asiakasyrityksestä vakituista työsuhdetta, jota en ole ottanut vastaan Haluaisin vakituisen työsuhteen henkilöstöpalveluyrityksestä, vaikka tällöin voisin rajoitetummin kieltäytyä tarjotusta työstä N=2943

15 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 15 Helppous saada työtä, vapaus, lisäansiot ja työkokemuksen hankkiminen yleisimpiä syitä tehdä vuokratyötä Perustiedot N=2943 Teen vuokratyötä, koska...

16 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 16 Noin puolet vuokratyöntekijöistä on saanut koulutusta viimeisen vuoden aikana Perustiedot N=2943 Työnantajani tai asiakasyritys on järjestänyt minulle koulutusta viimeisen vuoden aikana

17 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 17 Työn sisältö ja motivaatio

18 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 18 Tyytyväisyys työn sisältöön on keskimäärin korkealla tasolla. Työn sisältö ja motivaatio Viitearvot: Kaikki 3.66 Asiakaspalvelutyö: 3,64 Tietotyö 3,73 Teollinen työ: 3,56 Työni sisältö kokonaisuutena Päätoimiset vuokratyöntekijät: 3,66 Sivutoimiset: 3,54

19 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 19 Vuokratyössä lupaukset työtehtävien sisällöstä toteutuvat hyvin. Kokemus työn vastaavuudesta ammattitaitoon jää viitearvojen alapuolelle. Työn sisältö ja motivaatio Viitearvo 3,64 Teollinen työ: 3,48 Asiakaspalvelutyö 3,52 Viitearvo: 3,74 Teollinen työ 3,54 Asiakaspalvelutyö 3,34 Huom. Päätoimiset vuokratyöntekijät: 3,31

20 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 20 Ilmapiiri ja esimiestyö asiakasyrityksessä

21 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 21 Ilmapiirin, arvostuksen kokemisen ja esimiestyön arvosanat ovat hyviä, paikoin erinomaisia. Arvostuksen / ilmapiirin kokemiseen liittyvien kysymysten arviot erinomaisella tasolla Esimiestyön arvio hyvällä tasolla. Esimiestyö kokonaisuutena –viitearvo 3,54 Ilmapiiri ja esimiestyö asiakasyrityksessä

22 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 22 Henkilöstöpalveluyritys työnantajana

23 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 23 Työnantajan (henkilöstöpalveluyrityksen) toiminnasta myönteistä palautetta; esim. palkanmaksun hoitaminen, työntekijän toiveiden huomioiminen, tiedonkulku. Henkilöstöpalveluyritys työnantajana Viitearvo: 3,09 Viitearvo: ”En halua vaihtaa nykyistä työpaikkaani toiseen samankaltaiseen jossain toisessa yrityksessä” 3,86

24 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 24 (jatkoa edellinen sivu) Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta annetaan hyvä arvio. Työsuhdeasioista tiedottamisessa näkee parannettavaa kolmannes vastaajista Teollinen työ: 3,0 Tietotyö: 3,51 Asiakaspalvelutyö 3,13 Henkilöstöpalveluyritys työnantajana

25 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 25 Vuokratyön tekeminen

26 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 26 82% voi suositella vuokratyötä. Voin suositella vuokratyön tekemistä tuttavilleni •Toimisto- ja taloushallinnon työ 82% •Kaupan alan työ/kaupallinen työ 88% •Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 89% •Metallialan työ 75% Vuokratyön tekeminen

27 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 27 Päätoimiset vuokratyöntekijät suhtautuvat sivutoimisia myönteisemmin vuokratyön mahdollisuuksiin Vuokratyön tekeminen Päätoimiset vuokratyöntekijät: 3,74 Sivutoimiset: 3,54 Päätoimiset vuokratyöntekijät: 3,59 Sivutoimiset: 3,45 Päätoimiset vuokratyöntekijät:3,56 Sivutoimiset: 3,50

28 Kiitos! Pekka Harjunkoski pekka.harjunkoski@promenade.fi


Lataa ppt "Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google