Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 1 Vastavalmistuneiden opintohistoria, työmarkkinoille sijoittuminen ja palkkataso vuonna 2010 Luonnontieteiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 1 Vastavalmistuneiden opintohistoria, työmarkkinoille sijoittuminen ja palkkataso vuonna 2010 Luonnontieteiden."— Esityksen transkriptio:

1 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 1 Vastavalmistuneiden opintohistoria, työmarkkinoille sijoittuminen ja palkkataso vuonna 2010 Luonnontieteiden Akateemisten Liitto

2 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 2 2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  Tutkimuksen ensisijainen tavoite on saada tietoa luonnontieteellisiltä aloilta vuonna 2009 valmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisesta ja palkkatasosta  Tutkimuksessa tarkastellaan myös vastavalmistuneiden opintohistoriaa ja näkemyksiä koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta  Saatujen tulosten perusteella voidaan LAL:in jäsenten tilannetta verrata muihin luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneiden tilanteeseen  Tutkimuksen toteutti Real Stats Oy

3 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 3 3 Tutkimuksen toteuttaminen  Tutkimuksen kohdejoukkona Agronomiliiton, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton ja Metsänhoitajaliiton aloilta vuonna 2009 valmistuneet henkilöt.  Osoitetiedot poimittiin liittojen ja yliopistojen rekistereistä.  Kohdejoukkoon kuului 585 henkilöä. Kyselyyn vastasi 259 henkilöä eli 44 prosenttia kohdejoukkoon kuuluvista.  LAL:in aineiston muodostaa 101 kyselyyn vastannutta (vastausprosentti 46).  Tiedot kerättiin touko-kesäkuussa 2010 Digium Oy:n työkalulla.

4 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 4 Kyselyn vastausprosentit liitoittain

5 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 5 5 Perustietoja LAL:in aloilta valmistuneista (1) Suluissa kaikkien 4L-liittojen keskiarvot  Naisia 78 % (76 %)  Keski-ikä 27 vuotta (28 v.)  Järjestäytyneitä 82 % (85 %)  Työssäkäyviä 75 % (76 %)  Työssäkäyvistä määräaikaisessa työsuhteessa 87 % (81 %)  Työssä yksityisellä sektorilla 16 % (25 %)  Työttömänä 10 % (11 %)

6 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 6 Perustietoja LAL:in aloilta valmistuneista (2) Suluissa kaikkien 4L-liittojen keskiarvot  Opiskellut ulkomailla 23 % (24 %)  Perustutkintoa aikaisempi tutkinto suoritettuna 34 % (37 %)  Nosti valtion opintolainaa 43 % (43 %)  Työskenteli opintojen ohessa 96 % (97 %)  Sai rahallista korvausta pro gradusta 50 % (52%)

7 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 7 7 Vastavalmistuneet yliopiston mukaan

8 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 8 8 Vastavalmistuneet pääaineen mukaan

9 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 9 9 Opintojen kesto pääaineen mukaan

10 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 10 Rahallinen korvaus pro gradusta

11 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 11 Työn haku valmistumisen jälkeen  Kuusi kymmenestä (62 %) ei hakenut töitä lainkaan valmistumisen jälkeen  Töitä ei tarvinnut hakea  jatko-opintojen takia (56 %)  koska työpaikka oli valmiina (39 %)  perheen perustamisen takia (2 %)  muu syy (3 %)  Työtä haettiin  Opiskelupaikkakunnalta (64 %)  Kotipaikkakunnalta (55 %)  Koko Suomesta (33 %)  Ulkomailta (12 %)

12 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 12 Miltä sektorilta työtä pääasiallisesti haettiin?

13 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 13 Työnhaussa käytetyt menetelmät

14 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 14 Vastavalmistuneiden työllistyminen, vain työpaikkaa hakeneet LAL:in aloilta valmistuneet  Ensimmäisen työpaikan saanti kesti keskimäärin 2,5 kk  Koulutusta vastaava työ 61 %  Koulutusta vastaamaton työ 10 %  Ei työtä valmistumisen jälkeen 28 %  Työpaikka saatiin  Ottamalla suoraan yhteyttä työnantajaan 22 %  Työnantajan ilmoituksen perusteella 19 %  Työnantaja otti yhteyttä 19 %  Sosiaalisten verkostojen kautta 11 %  Jotenkin muuten 29 %

15 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 15 Vastavalmistuneiden työttömyyskokemukset  Joka viides (19 %) oli ollut työttömänä valmistumisen jälkeen  Keskimäärin 2,1 työttömyysjaksoa  Työttömyyden kesto keskimäärin 17 viikkoa (mediaani 16)  Tutkimusajankohtana työttömänä oli 10 % vastanneista (n=10), ja heidän nykyinen työttömyysjakso oli kestänyt keskimäärin 16 viikkoa  Kaikista 4L-alojen työttömistä 30 % sai ansiosidonnaista päivärahaa (1 002 €/kk), 30 % KELA:n peruspäivärahaa (566 €/kk) ja 18 % työmarkkinatukea (576 €/kk)

16 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 16 Pääasiallinen toiminta huhtikuussa 2010

17 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 17 Koulutuksen ja nykyisen työn vastaavuus  Lähes yhdeksällä kymmenestä (86 %) ylempi korkeakoulututkinto oli edellytyksenä nykyiseen työhön  Vastaavatko nykyiset työtehtävät koulutusalaa?  kokonaan 76 %  osittain 21%  ei lainkaan 3 %  Vastaavatko nykyiset työtehtävät koulutustasoa?  kokonaan 79 %  osittain 18 %  ei lainkaan 3 %

18 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 18 Vastavalmistuneet toimiaseman mukaan

19 Vastavalmistuneet toimiaseman ja sukupuolen mukaan, LAL:in aloilta valmistuneet LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 19

20 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 20 Vastavalmistuneet työskentelysektorin mukaan

21 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 21 Vastavalmistuneet työskentelysektorin ja sukupuolen mukaan, LAL:in aloilta valmistuneet

22 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 22 Vastavalmistuneet työpaikan sijainnin mukaan

23 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 23 Määräaikaisten työsuhteiden osuudet eri ryhmissä

24 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 24 Määräaikaisten osuus työskentelysektorin mukaan Kaikki 4L-aloilta valmistuneet

25 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 25 Määräaikaisen työsuhteen jatkuminen

26 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 26 Miksi työsuhde solmittu määräajaksi?

27 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 27 Vastavalmistuneiden kuukausiansiot eri taustamuuttujien mukaan.

28 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 28 ”Kun neuvottelit työsuhteesi palkasta, käytitkö apuna liittosi palkkatilastoja?”

29 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 29 Tyytyväisyys oman yliopiston opetustarjontaan työuran kannalta (1=erittäin tyytymätön, 6=erittäin tyytyväinen)

30 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 30 Arvioita nykyisestä työstä

31 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 31 Arvioita nykyisestä työstä sektorin mukaan

32 LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 32 Työn vaatimusten ja yliopisto-opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen


Lataa ppt "LAL Vuonna 2009 valmistuneet työmarkkinoilla 1 Vastavalmistuneiden opintohistoria, työmarkkinoille sijoittuminen ja palkkataso vuonna 2010 Luonnontieteiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google