Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEHTO-FOORUMI ORGANISOINTI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEHTO-FOORUMI ORGANISOINTI."— Esityksen transkriptio:

1 KEHTO-FOORUMI ORGANISOINTI

2 KEHTO-kehittämisen haltuunotto
KEHTO-foorumin ensisijaisiksi tavoitteiksi kirjattu Kehittämistoiminnan hallinta Edunvalvontakanava Informaation keskinäinen jakaminen Riittävä integroituminen yhteistyökumppaneiden kanssa KEHTO-foorumissa tunnistetut kehittämisen painopisteet Omistajuus Toimintamallit Osaaminen Viestintä

3 Olemmeko valmiit? Pistetään uutta draivia kuntainfran kehittämiseen.
Muutetaan tapaa, jolla kehittämistyötä tehdään kuntien teknisellä sektorilla. Selvitetään mitä kehittämistyötä tekninen sektori tarvitsee. Lyödään kehittämisresurssit yhteen. Tehdään kuntainfrasta tasavertainen toimija muiden isojen rinnalle. Keskitetään kehittämistyö ja otetaan mukaan yhä enemmän sidosryhmiä. Lyödään kehittämisen resurssit yhteen; päät ja eurot. Tehdään kuntainfran kehittämisestä ”kova juttu” – nostetaan imagoa ja tasoa. Pistetään uutta draivia kuntainfran kehittämiseen.

4 KEHTO VISIO UUSI TOIMINTA- YMPÄRISTÖ UUDET TOIMINTAMALLIT … … … ...
TUOTANTOSTRATEGIA T&K-STRATEGIA UUDET TOIMINTAMALLIT OSAAMISSTRATEGIA HANKINTASTRATEGIA LAATUSTRATEGIA

5 Yhteishanke: ajatuksia organisoinnista
KEHTO-FOORUMI (laaja; alan toimijat ja sidosryhmät) Kokoonpano - Kaikki kunnat ja toimijat – ei maksua Tehtävät Vuorovaikutus- ja keskustelufoorumi Tiedonjako ja tulosten levittäminen HANKEKONSORTIO (KEHTO-foorumin ydintoimijat) Tutkimuslaitos 15 suurinta kaupunkia Kuntaliitto Muut järjestöt? VTT? Valtionhallinto? Lisäksi ulkop. asiantuntijat /ostopalvelut Tutkimuslaitos (esim. Aalto) 10-15 suurinta kaupunkia Kuntaliitto Muut järjestöt? Lisäksi ulkop. Asiantuntijat /ostop. Tehtävät - Kehittämispotentiaalin haarukointi resurssien perusteella; kuntien välinen tiedonvaihto - Tulosten käytännön soveltaminen JOHTORYHMÄ/KEHTO-NEUVOTTELUKUNTA - x kaupungin ja Kuntaliiton edustajat Tutkimuslaitoksen/-laitosten edustajat Rahoittajan edustus Yritysedustus Muu? Tehtävät - …

6 FOORUMIN AGENDA KEHITTÄMISTOIMINNAN HALLINTA
KEHITTÄMISHANKKEIDEN JOHTORYHMÄ TIEDON VÄLITYSTÄ ASIANTUNTIJA LUENTOJA

7 MITÄ VAATII? LAAJAN ”JOUKKUEEN” SITOUTUMISTA
TAHTO KEHITTÄMISTOIMINNAN MUUTTUMISEEN KUNTAKOHTAISEN EDUSTAJAN KUNTAKOHTAISEN PÄÄTÖKSEN

8 ETENEMINEN KUNTALIITON KIRJE KEHTO-FOORUM –TOIMINNAN VIRALLISESTA KÄYNNISTÄMISESTÄ KUNTIEN SITOUTUMISPÄÄTÖS HENKILÖIDEN NIMEÄMINEN AIKATAULU ????


Lataa ppt "KEHTO-FOORUMI ORGANISOINTI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google