Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (5/2013-4/2015) 10/2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (5/2013-4/2015) 10/2013."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (5/2013-4/2015)
10/2013

2 Tausta – KEHTO foorumi KEHTO-foorumi on 18 suurimman kaupungin perustama yhteistyökonsortio kaupunkien teknisen toimen kehitysalustaksi. Sen sijaan, että jokainen kaupunki kehittäisi toimintaa vain itse, tehdäänkin kehitystyötä yhdessä ja jaetaan tulokset koko kuntakentälle. Konsortio on avoin kaupunkien yhteistyöfoorumi eli siihen voi liittyä uusia jäseniä. KEHTO-foorumin idea ja perustehtävä on osaamisen ja vuorovaikutuksen laajentaminen teknisellä sektorilla. Foorumin toimintaa koordinoi Suomen Kuntaliitto. Kehto-kaupungit: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Uusina jäseninä liittymässä Lappeenranta, Kotka ja Salo.

3 Rinnakkaishanke kokonaisuus
Seuraajakaupungit

4 Tavoite Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää palvelujen tuottamiseen liittyvää ekosysteemiä ja edistää sitä kautta markkinoitten syntymistä. Hankkeen ensisijaisena tuloksena on kuntien tekniselle toimelle kehitetty viitekehys palveluiden optimointiin ja hallintaan. Tätä yleistä osaamista voidaan sitten soveltaa kunkin kunnan / kaupungin osalta tapauskohtaisesti.

5 Tutkimusteemat Teknisen toimen palvelurakenne
Palvelumuotoilu teknisen toimen palveluissa Teknisen toimen palveluiden ekosysteemi

6 Teema: Teknisen toimen palvelurakenne

7 Teema: Teknisen toimen palvelurakenne
Kuopio / Saaristokaupunki 2012 © Saaristokaupunki Kylä kaupungissa / Minipilotit © Hämeenlinnan kaupunki Pikisaaren silta © Oulun kaupunki

8 Teema: Palvelumuotoilu teknisen toimen palveluissa
Kylä kaupungissa / Minipilotit © Hämeenlinnan kaupunki Asiakas asiansa kanssa Virasto / prosessi Yritysmyönteinen kumppani –hanke Helsingin tavoitetila Kuntalehti 17/2009 Turun kaupungin karttapohjaan perustuva palautejärjestelmä Käyttäjälähtöisestä Palvelupolkuihin Ihmisten arkeen

9 Teema: Teknisen toimen palveluiden ekosysteemi
Ekosysteemi on uusi konseptuaalinen ajattelutapa hahmottaa järjestelmäkokonaisuuksia ja niiden välisiä riippuvuuksia Palvelujärjestelmä on ekosysteemi, joka toimii markkinoita rakentavana ja kehittävänä systeeminä Teknisen toimen palvelu-ekosysteemissä ovat mukana kuntalaiset, kunnan organisaatiot ja muut julkiset toimijat, palvelutarjoajat ja muut yksityiset organisaatiot samoin kuin vapaaehtoisjärjestöt, jotka muodostavat verkoston ja järjestelmän, jonka arvonluonti toimii toisin kuin hierarkisessa järjestelmässä. Kunnat ohjaavat ekosysteemin syntymistä ja kehittymistä Tapahtumajärjestäjän ekosysteemi © Raphael Giesecke / Aalto-yliopisto

10 OPUS –osahanke: PORI Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus
Tekninen palvelukeskus / MM

11 OPUS –osahanke: PORI Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus
Osahankkeen tavoitteet Käydä läpi tontin muodostumiseen sisältyvät prosessit raakamaan hankinnasta tontin luovutukseen ja pyrkiä aidosti löytämään kaupunkikehittämistä tukevaa uutta tapaa järjestää ja kehittää uudenlaiset tuoterakenteet, prosessit ja toimiaverkot. Lopputuloksena on tarkoitus myös aikaansaada oikeaperusteinen hinnoittelu kaupungin myymille tonteille ja maankäytön korvauksille.

12 OPUS –osahanke: Turku Kaupunki-infran ylläpidon palvelujen tuotteistus
Tavoitteena luoda kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen ylläpidon tuoterakenne Yhtenäinen ylläpidon käsitteistö Yhtenäinen ylläpidon kustannusseuranta Ylläpitotehtävien ja kustannusten vertailtavuus

13 Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on Maisema-mallin mukaisen geneerisen kustannusten ja niihin kohdistuvien suoritteiden kohdistamismallin toimivuuden varmistaminen erilaisissa tuotanto-organisaatioissa. Pidemmällä aikavälillä pyritään selvittämään, kuinka mallin avulla tapahtuva kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen edesauttaa tuloksekasta teknisen sektorin johtamista niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin tasolla. Lisäksi Maisema-mallia voidaan käyttää hankkeeseen osallistuvien kuntien nykytilan ja kuntien välisten kustannuksellisten ja toiminnallisten erojen selvittämiseen.

14 OPUS tutkimushankkeen sisältö
Selvitys nykytilasta Palvelujen muotoilu ja tuotteistaminen Kustannusrakenteet ja tiedon läpinäkyvyys Ulkoinen ja sisäinen dynamiikka Kokonaisuuden optimointi ja johtaminen Teknisen toimen palveluiden ekosysteemi ja sen kehittyminen Yhteenveto ja raportointi Kaupunkien pilot-projektien työtapana on ulkopuolisen konsultin vetämä työpajojen sarja. Tutkimushanke pyrkii taustoittamaan tätä työtä tuomalla uusia näkemyksiä kuntasektorin ja kotimaan rajojen ulkopuolelta sekä luomalla uutta teoriapohjaa palveluiden hallintaan ja optimointiin. Kuntamaisema Oy:n kehitystyö luo johtamisen työkaluja niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin tasolle.

15 Odotetut tulokset

16 Lisätietoa


Lataa ppt "Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (5/2013-4/2015) 10/2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google